2022.október.01. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Révay András: Alkalom az újraértékelésre

4 perc olvasás
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/79168"><img class="image image-preview" src="/files/images/Derkovits%201.preview.jpg" border="0" width="472" height="300" /></a></span> A kiemelkedő életműveket bemutató sorozatában a két világháború közötti korszak egyik legjelentősebb alakjának, Derkovits Gyulának műveiből kínál bő válogatást a Magyar Nemzeti Galéria.

derkovits%201.preview A kiemelkedő életműveket bemutató sorozatában a két világháború közötti korszak egyik legjelentősebb alakjának, Derkovits Gyulának műveiből kínál bő válogatást a Magyar Nemzeti Galéria.

derkovits%201.preview A kiemelkedő életműveket bemutató sorozatában a két világháború közötti korszak egyik legjelentősebb alakjának, Derkovits Gyulának műveiből kínál bő válogatást a Magyar Nemzeti Galéria.

gergely m.thumbnail A kiállítás előkészítése majdnem egy évtizedig tartott – mondta el a megnyitón Gergely Mariann művészettörténész, a Galéria 19.-20. századi Gyűjtemény Főosztályának vezetője. Főként azért, mert nagyon „sokrétegű" alkotóról van szó és a korszak is, amiben élt, történelmileg, társadalmilag és szociológiailag is erősen problémás volt. A kiállítás az „A" épületben időrendi és tematikus sorrendben követi a művész munkásságát, dokumentumokkal mutatja be életét. Derkovits jelentőségét már a kortárs kritikusok, a gyűjtők és a múzeumi szakemberek is felismerték. A művész megítélését azonban a későbbiekben viták kísérték: vagy csak stílusát és festői kvalitásait, vagy csak a társadalmi, politikai állásfoglalását tükröző témaválasztását értékelték, illetve ítélték el.

derkovits%202.thumbnail A festő születésének 120. évfordulója jó alkalmat nyújt az életmű újraértékelésére. Most korszerűbb, tárgyilagosabb, művészközpontúbb szemléletre nyílik lehetőség a kiállítás kapcsán. Az átgondolást segíti, hogy a mintegy kétszáz Derkovits-művet – festményeket és grafikákat egyaránt – bemutató kiállítás korabeli magyar festők, grafikusok és fotóművészek, továbbá német, osztrák, lengyel, cseh és szlovák alkotók munkáival egészül ki, világosan rajzolva meg Derkovits Gyula korszakalkotó művészetének hazai és nemzetközi összefüggéseit.

zwickl.thumbnail A kiállítás alapját a Derkovits – életmű másfél évtizedének alkotásai jelentik, öt nagy egységbe szervezve – erősítette meg Zwickl András művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora. Öt olyan – irodalmi ihletettségű – kategóriát használtak, amelyek az elégia, a dráma, a szatíra, az esszé és a himnusz kifejezésekkel érzékeltetik az érzelmi-hangulati töltést, amivel a művész hatni kívánt a szemlélőre. Ezeken belül még további kisebb egységek fedezhetők fel. Ilyenek például az „Árkádia", az „Urak világa", „Mi ketten" – ez utóbbi Derkovits és a felesége életéről szól. Minden egységben egy- egy kiemelt alkotás áll a középpontban. Felfedezhetők közöttük kisebb fotográfiák, grafikák, melyek nem Derkovitstól származnak, de ezek markánsan elkülönülnek. Az összefüggéseket hivatottak bemutatni. Az utolsó teremben viszont önállóan sorakozik mintegy negyven festmény közép-európai művészektől. Jól érzékelhető, hogy bár Derkovits nem volt közvetlen kapcsolatban velük, nagyon hasonló törekvéseket képviseltek. Az emeleti „kerengőben" kaptak helyet a magyar kortárs művészek alkotásai. Olyanok, akik inkább a párhuzamot és olyanok is, akik inkább valamiféle ellenpontot képviselnek.

derkovits%203.thumbnail A kiállítás célja, hogy megragadja Derkovits művészetének eredetiségét, amellyel munkássága kiemelkedik korának festészetéből, miközben annak mindvégig elválaszthatatlan részét jelenti. Vezérfonala Derkovits alkotásainak az a sajátossága, hogy a művek közvetlenül szólítják meg a nézőt, és állásfoglalásra késztetnek. A modern művészet eszköztárának birtokában a festő arra törekszik, hogy összehangolja az egyéni, képi látásmód, a gondolati kifejezés és az érzelmi ráhatás szándékát. Ennek a szuggesztív, megszólító hangnak az érzékeltetésére több lehetőség is kínálkozott.

derkovits%204.thumbnail A tárlat szakít a Derkovitsról kialakult előítéletekkel. Nem a magányos zseniről, a szándékosan a proletárlét szegénységét vállaló, különc „őstehetségről" szól, hanem egy olyan emberről, aki kora képzőművészetében alaposan tájékozódott, ugyanakkor tudatosan merített a hagyományokból. Munkásságának jellegzetes ízt kölcsönöz, hogy felhasználta kora vizuális kultúrájának, a fotónak, a filmnek, a karikatúrának és a plakátnak a képi eszközeit. Talán a művész kétségtelen szegénysége, talán más az oka, de az alkotások jelentős része olyan anyagokra készült, melyek az idő előrehaladtával érzékennyé váltak az erős fényre. A művek megvilágítása ezért gyenge, a velük való alapos ismerkedés hosszabb időt vesz igénybe. A kiállítás 2014. július 27-ig látható a Magyar Nemzeti Galéria „A" épületében, a budai Várban.

www.mng.hu

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.