2022.augusztus.11. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Soha nem látott mélyrepülés

8 perc olvasás
  <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/22951"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/optimism.thumbnail.jpg" border="0" alt="Ritka mint a fehér holló..." title="Ritka mint a fehér holló..." width="100" height="75" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Ritka mint a fehér holló...</strong></span></span>Az internetezők közhangulatában érződik az év elejei pesszimizmus, amire a jelenlegi gazdasági helyzet is rányomja a bélyegét: a <a href="http://hvg.hu/" target="_blank">hvg.hu</a> NetHangulat index értéke egy hónap alatt 6 pontot

 

ritka mint a fehér holló...Ritka mint a fehér holló…Az internetezők közhangulatában érződik az év elejei pesszimizmus, amire a jelenlegi gazdasági helyzet is rányomja a bélyegét: a hvg.hu NetHangulat index értéke egy hónap alatt 6 pontot

 

ritka mint a fehér holló...Ritka mint a fehér holló…Az internetezők közhangulatában érződik az év elejei pesszimizmus, amire a jelenlegi gazdasági helyzet is rányomja a bélyegét: a hvg.hu NetHangulat index értéke egy hónap alatt 6 pontot esett, és január végén az eddig mért legalacsonyabb értékén, 14 ponton állt – derül ki az NRC Piackutató felméréséből. A pesszimisták aránya minden eddiginél magasabb, 91 százalék azok aránya, akik szerint hazánkban rossz irányba mennek a dolgok.

Az NRC Piackutató immár több mint három éve méri az internetes társadalom véleményét közéletünk állapotáról, és a közeljövőt illető várakozásairól. 2008 áprilisában negatív rekordot jegyezhettünk fel, az akkori 17-es érték ugyanis minden addig mértnél alacsonyabb volt. A mélyrepülés még márciusban, a kormányválság idején kezdődött, de a kisebbségi kormányzás stabilitása jótékony hatással volt az internetezők közhangulatára, hiszen május végén az egy hónappal korábbihoz képest 5 egységgel magasabb értéket mértünk, júniusban és júliusban pedig további 2-2 pontot nőtt az index értéke. A korábbi évekhez hasonlóan azonban – a nyári optimistább hangulatot követően – ősszel ismét visszaesett az index értéke: augusztusról szeptemberre 4 pontot csökkent, október végére pedig – minden bizonnyal a pénzügyi válság következményeként is – újabb 4 pontot esett. Novemberre az esés megállt, decemberben pedig kismértékű növekedést regisztrálhattunk – az index az év végén 20 ponton állt. Az ünnepek jótékony hatását követően azonban 2009 első hónapjában még a korábbi mélypontot is alulmúlta a netpolgárok közhangulata, az eddig mért legalacsonyabb értéket, 14 pontot érte el az index. A tavaly januári 24-es indexértékhez viszonyított 10 pontos csökkenés is jelzi, hogy az internetezők minden eddiginél pesszimistábban kezdik a 2009-es évet.

A múlt hónapban felvetett kérdés beigazolódott: a nethangulat év végi emelkedéséből nem sok maradt meg januárra. Bár 2008-ban az év első két hónapja nem hozott jelentős visszaesést, márciusra azonban egyetlen hónap alatt 6 pontot zuhant az index értéke. A zuhanás idén már januárban megérkezett, ami egyrészt köszönhető az ilyenkor szokásos téli időjárás okozta rossz hangulatnak, másrészt a gázellátásban jelentkező problémák és a pénzügyi válság hatásai is nyomot hagytak az első hónap közhangulatán.

A Nethangulat mérések elején, 2005 őszén még 40 pont feletti (és a választások környékén az 50 pontot is megközelítő) index még 2006 júniusában, a megszorító intézkedések bejelentése után zuhant egyetlen hónap alatt 40-ről 27 pontra, majd sokáig egy viszonylag szűk intervallumban ingadozott – ebből a sávból lépett ki március-áprilisban, majd október-novemberben is -, ami után 2008 végén 20 ponton állapodott meg, majd 2009 elejére 14-re zuhant.

A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés a korábbi hónapokkal megegyező módon januárban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

 

2008/02

2008/03

2008/04

2008/05

2008/06

2008/07

2008/08

2008/09

2008/10

2008/11

2008/12

2009/1

NetHangulat Index

25

19

17

22

24

26

26

22

18

18

20

14

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyikében borúlátó hangulat jellemezte. Az optimisták aránya január végén mindössze 5 százalék volt, azoké pedig, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, minden eddiginél magasabb, 91 százalék.

Magyarországon inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

 

november

december

január

Optimista
Egyértelműen vagy inkább
jól alakulnak a dolgok

10%

11%

5%

Nem tudja megítélni

3%

4%

4%

Pesszimista
Egyértelműen vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok

87%

85%

91%

Ezúttal a két nem képviselői körében is hasonlóan csökkent az index értéke, ami a férfiak esetében 14 ponton állapodott meg, a nők körében pedig ennél alacsonyabb, 13-as értéket vett fel. Az életkort vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az év elején az 50 év alattiak tekintetében igen erős a pesszimizmus (18-29: 13 pont – 30-39: 12 pont -40-49: 10 pont), míg az ötven év felettiek az átlagnál jóval derűlátóbbak (21 pont) – ahogy a falvakban élők (16 pont) körében is magasabb volt az index értéke, mint a Budapesten élők körében (10 pont).

Elmúlt az ijedtség?

AZ ORSZÁG HELYZETE

2008/02

2008/03

2008/04

2008/05

2008/06

2008/07

2008/08

2008/09

2008/10

2008/11

2008/12

2009/1

Aktuális

28

27

25

27

28

28

30

28

26

24

27

25

Egy évvel későbbi várakozások

29

28

27

29

30

31

31

29

27

25

28

25

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ország vélt helyzetét jelző mérőszám alakulása nem követi szorosan az általános közhangulatot jelző NetHangulat index mozgását, ezt támasztja alá az is, hogy e mérőszámok esetében nem regisztráltunk 2 pontnál nagyobb csökkenést. Úgy tűnik tehát, hogy az ország helyzetével kapcsolatos kilátások nem változtak drasztikusan, az internetetők nagyjából olyannak vagy valamivel rosszabbnak látják az ország helyzetét, mint az év nagyobbik részében. Természetesen a mostani 25 pont is rendkívül alacsony – a megkérdezettek egyetlen tényezőt sem értékeltek 2,2-nél magasabb átlagosztályzattal az ötös skálán. Legrosszabbnak továbbra is az ország gazdasági helyzetét tartják (1,50), ezt az ország nemzetközi megítélése (1,90) és az egészségügyi ellátás (2,04) követi.

A jelenlegi helyzetre vonatkozó mutatóhoz hasonlóan decemberről januárra ugyancsak pár ponttal (3 ponttal) csökkent annak az indexnek az értéke is, amely az egy évvel későbbi várakozásokat mutatja. Ez az index jelenleg 25 ponton áll, vagyis azonos szinten, mint a jelenlegi helyzet mutatója, ami arra utal, hogy a netpolgárok nem tekintenek nagy optimizmussal a közeli jövőbe, de abban mindenképpen bíznak, hogy a jelenleginél rosszabbra nem fordul a helyzet. Nem számítanak számottevő javulásra az ország gazdasági helyzetében és nemzetközi megítélésünkben sem.

Bizakodnak, hogy ennél már nem lesz rosszabb

AZ EGYÉN HELYZETE

2008/02

2008/03

2008/04

2008/05

2008/06

2008/07

2008/08

2008/09

2008/10

2008/11

2008/12

2008/12

Aktuális

48

48

47

49

49

49

51

49

48

49

48

48

Egy évvel későbbi várakozások

52

51

51

52

54

54

55

52

49

49

50

49

A kutatás során az internetezőket arra is megkértük, hogy ötös skálán értékeljék saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Mint ahogy az is megfigyelhető a kezdetek óta, hogy az internetezők saját személyes helyzetüket lényegesen jobbnak ítélik, mint az országét, ráadásul általában véve bíznak abban, hogy egy évvel később még jobban élnek majd. Bár e javulás idén januárban inkább stagnálásnak nevezhető. A két mutató januárban 48, illetve 49 ponton állt – vagyis az elmúlt hónapokban nem figyelhettünk meg jelentősebb változást. A jelek szerint tehát az internetezők továbbra sem elsősorban saját bőrükön érzik a pénzügyi válság hatásait, és inkább bíznak abban, hogy egy év múlva jobb helyzetben lesznek, vagy legalábbis helyzetük nem romlik.

Az intézmények presztízse nem változott jelentősen

Az elmúlt hónapban mindegyik vizsgált intézmény presztízsének megítélése pár tizeddel romlott a korábbi hónaphoz képest, de e változások nem haladják meg a hibahatár által adott mértéket. A párhuzamos csökkenések hatására a listán elfoglalt helyezések nem változtak: az élen a nemzetközi szervezetek állnak, míg a kormány, a parlament és a politikai pártok továbbra is sereghajtók.

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

 

december

január

változás

ENSZ

5,4

5,3

le

Európai Unió

5,3

5,1

le-

Alkotmánybíróság

5,3

5,0

le

NATO

5,1

5,0

le

Bíróságok

4,7
4,6

le

Rendőrség

4,6

4,5

le

Ombudsmanok

4,6

4,4

le

Civil szervezetek

4,5

4,4

le

Köztársasági elnök

4,4

4,2

      1e-

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.