Thomas Mann Halál Velencében című műve – amely a világirodalom egyik legszebb novellája szépségről, halálról, művészetről – alapján írta a már nagybeteg Benjamin Britten utolsó operáját. 100. születésnapján  egy különleges bemutatóval emlékeztek rá a Rózsavölgyi Szalonban.

 

Thomas Mann Halál Velencében című műve – amely a világirodalom egyik legszebb novellája szépségről, halálról, művészetről – alapján írta a már nagybeteg Benjamin Britten utolsó operáját. 100. születésnapján  egy különleges bemutatóval emlékeztek rá a Rózsavölgyi Szalonban.

 

100 éve született Benjamin Britten, a világhírű angol zeneszerző, karmester és zongorista. Tiszteletére mutatta be 2013 decemberében a Rózsavölgyi Szalon a Thomas Mann novellából írt színdarabot, amelyben Britten operájának zenéje csendül fel. Az öreg és beteg Benjamin Britten kénytelen kottairó segédet fogadni maga mellé, mert nem tudja lejegyezni a fejében megszülető zenéket, a kezei már nem engedelmeskednek. Egy fiatal és szorgalmas fiú szegődik mellé a templomi kórusból. A mester nehezen szokja meg, hogy segítségre van szüksége, de mindenképpen szeretné halála előtt befejezni operáját, melyet Thomas Mann novellájából készít. A két férfi jelen idejű viszonya rákopírozódik a novella és az opera ugyanezen párosára. A két műfaj szcenikai elemei összemosódnak, életrajzi elemek, a novella szálai és az opera dallamai keverednek egymással egy új művet alkotva – opera és próza egyazon játék kereteit feszegetik. És közben Falusi Mariann játékosan Beatlest, Stinget, olasz dalt énekel.  

 

Az átiratot készítette és az előadást rendezte: Réczei Tamás

Szereplők:

Benjamin Britten, zeneszerző/Aschenbach/ Kőszegi Ákos

Peter: Leslie, mindenes/Tadzio/Gondolás; Porogi Ádám

Rita, ápolőnő/Nevelőnő/Velencei Gondolás/Árus/Anya: Falusi Mariann

Konzulens: Galambos Attila, jelmez: Cselényi Nóra.

 

Az előadás közben az alábbi zenei idézetek csendülnek fel, B. Britten: Halál Velencében (Teatro La Fenice), Nurse's song, Gyerekek keresztes hadjárata, Gemini Variációk pt. 2.: Kanadai Karnevál. 3. csellószvit op. 87.

 

A színdarab ismertetése hét jelenetben foglalható össze:

Radírharc – a megromlott egészségű Benjamin Brittent Rita nevű ápolónője gondozza, miközben a mester utolsó nagy művén, a Halál Velencében operán dolgozik. Felbukkan életükben egy környékbeli fiatal fiú, Leslie.
Sejtelmes Velence – Britten beavatja a fiút a készülő mű részleteibe. Képzeletében
megjelennek a későbbi opera jelenetei: az iró, Gustav Von Aschenbach megérkezése Velencébe, találkozása a szép lengyel ifjúval, Tadzióval. Részleteket olvasnak fel egymásnak az opera alapjául szolgáló kisregényből, Thomas Mann művéből is.
Megfigyelések – Britten szemrehányásai menekülésre késztetik a fiút. A zeneszerző azonban rájön, hogy nem képes dolgozni nélküle. A telefonban magyarázkodni kénytelen Peter Pearsnek, aki évtizedek óta a társa alkotásban és magánéletben egyaránt. Lázas álmában megjelenik az opera drámai jelenete, melyben Dionüszosz és Apollón vetélkednek az író lelkéért.

Tadzio – Már nem Britten, hanem maga Aschenbach áll előttünk Velence fövenyén, Thomas Mann mondataiból az öregedő művész szépség és fiatalság iránti rajongása sugárzik.
Utolsó út – Visszatérünk Britten dolgozószobájába. ahol a komponista utolsó erejét összeszedve nagy utazásra hívja a kottamásoló fiút. Végleg összemosódnak a szerepek. helyszinek és művek.
Anya karjaiban – A zeneszerző végső látomásában megjelenik anyja, akivel annyit küzdött. és aki most eljött, hogy magával vigye.
Epilógus – Az üres szobában Peter Pears mond rögtönzött gyászbeszédet félig
Ritának, félig meddig magának.

 

Thomas Mann – Benjamin Britten: Halál Velencében

Előadások: 2014. január 27., február 4., 21. 19:30

Rózsavölgyi Szalon Arts & Café

1052 Budapest, Szervita tér 5

 

http://szalon.rozsavolgyi.hu

 

Lantai József