Több mint 5000 magyar diák „a világ legnagyobb osztálytermében”

 

A Cisco Hálózati Akadémia globális hallgatói létszáma 2011 tavaszán túllépte az 1 millió főt. A világ legnagyobb, online oktatásra épülő „osztálytermének" létrejöttét a folyamatosan növekvő piaci igények generálták: az IDC 2010-es előrejelzése szerint 2015-ig Európában a 13%-ot is elérheti a munkaerőhiány az informatika egyes területein, így az állami oktatási rendszer mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az iparági oktatási kezdeményezések.

 

A Cisco Hálózati Akadémia globális hallgatói létszáma 2011 tavaszán túllépte az 1 millió főt. A világ legnagyobb, online oktatásra épülő „osztálytermének" létrejöttét a folyamatosan növekvő piaci igények generálták: az IDC 2010-es előrejelzése szerint 2015-ig Európában a 13%-ot is elérheti a munkaerőhiány az informatika egyes területein, így az állami oktatási rendszer mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az iparági oktatási kezdeményezések.

A Magyarországon 1999-ben indult programban eddig több mint 15 000 diák végzett, és jelenleg is 5000 aktív diák vesz részt a versenyképes szakmát adó hálózati informatikai képzésekben. A hazai program eredményességét a közép- és felsőoktatási intézményekkel és a versenyszféra szereplőivel kialakított együttműködés alapozta meg.

A Cisco Hálózati Akadémia hálózati informatikai ismereteket oktat osztálytermi, valamint online, felhőalapú tananyagok és eszközök segítségével annak érdekében, hogy a hallgatókat felkészítse a 21. századi globális gazdaságban munkájuk során rájuk váró kihívásokra. A Hálózati Akadémia 1997-ben 64 iskolával kezdte meg működését. Mára a világ egyik „legnagyobb osztálytermeként" 165 országban 10 000 akadémiával van jelen. Alapítása óta eddig összesen 4 millió hallgató vett részt a programban.

A Cisco Hálózati Akadémia több mint tíz éve működik Magyarországon. A program korai szakaszában a nemzetközi e-learning tananyag hazai elterjesztésére és meghonosítására összpontosított, mára azonban országos lefedettségű oktatási-foglalkoztatási és tehetséggondozó hálózatot működtet, kihasználva a Cisco együttműködési technológiáinak minden előnyét. Jelenleg 97 hazai akadémián közel 200 oktató oktatja és több mint 5000 diák tanulja a Cisco Hálózati Akadémiai különböző szintű tananyagait.

A Cisco Hálózati Akadémia kurzusai ma már számos témakörben segítik a középiskolákban és egyetemeken tanuló diákokat a sikeres IT pályafutás megalapozásában. Az IT Essentials alapszintű tudást ad a PC hardver, szoftver, hálózatok és biztonság témakörökben. A CCNA Discovery az otthoni- és kis irodai, valamint a vállalati hálózatokról ad áttekintést, míg a CCNA Exploration mélyebb technológiai alapokat nyújt mindezekhez. A CCNA Security a hálózati eszközök telepítéséhez, hibakereséséhez és monitorozásához szükséges biztonsági alapfogalmakat és készségeket vezeti be. Az ezt követő „professzionális" szinten a CCNP már az összetett hálózati infrastruktúrák tervezéséhez és menedzseléséhez szükséges haladó ismereteket tanítja.

A Hálózati Akadémia a versenyszférában több szervezettel alakított ki olyan együttműködést, amely a jövő szakembereinek pályakezdését segíti. Az egyik ilyen vállalat az IT Services Hungary (ITSH), amely mindamellett, hogy pályakezdőket is szívesen vár, időt, energiát és pénzt fektet szakmai fejlődésükbe.

„Szolgáltató vállalatként fontos, hogy a legmagasabb ügyféligényeknek is meg tudjunk felelni, ezért ösztönözzük és támogatjuk az informatikai oktatás fejlesztését" – hangsúlyozza Ilosvai Péter, az ITSH ügyvezető igazgatója. „Az IT Services Hungary Kft. az elmúlt években nagy számban vett fel idegen nyelveket jól beszélő, szaktudással rendelkező munkatársakat. Ebben a munkában a toborzás és a képzés területén fontos partnerünk volt a Cisco Hálózati Akadémia. Az új kollégákat a munkaviszonyuk megkezdésekor egy több hónapos képzési program fogadta. Az Akadémiával a tananyagok egyeztetésében és az órák gyakorlati megtartásában működtünk együtt." – emelte ki Ilosvai Péter. „Egyrészt azt várjuk az oktatási együttműködésektől, hogy a gyakorlatorientált képzésekkel piacképes tudást kapjanak a fiatalok, másrészt vállalatunk szakember utánpótlását szeretnénk biztosítani." – tette hozzá.

Az IT Services Hungary több szak- és középiskolával folytatott együttműködése során szorgalmazza a gyakorlatorientált informatikai ismeretek oktatását. A debreceni Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolában a vállalat 2008 szeptembere óta támogatja szakképzési osztályok indítását. A diákok sikeres vizsga esetén informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakmát, valamint nemzetközi minősítéseket (CCNA, WLAN) szerezhetnek a Cisco Hálózati Akadémiai Program keretében. A Debreceni Egyetemmel folytatott folyamatos, közös szakmai munka eredményeképpen 2009 szeptemberében két informatikai specializáció indult, amelyek lehetőséget nyújtanak nyelvismerettel rendelkező, nem informatika szakos hallgatók speciális informatika képzésére. Az Egyetem és az ITSH együttműködését tovább mélyíti a 2011 februárjában létrehozott speciális oktatási-kutatási egység, az Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetése Kihelyezett Tanszék. Ez az újabb kezdeményezés megteremti azokat a feltételeket, melyek összehangolják a kutatást, az oktatást és a piacképes tudást.

Az oktatásba integrált fejlesztéseket célzó együttműködések mellett az ITSH támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyeknek célja az informatikai ismeretek és tudás elmélyítése, fejlesztése az oktatási rendszeren kívül. Ezért több alkalommal támogatott olyan szakmai programokat, mint az Euroskills verseny 2008-ban, a Wordskills verseny 2009-ben avagy a Network Academy Games 2010-ben.

A 97 hazai hálózati akadémia különböző közép- és felsőoktatási intézményben működik, amelyek közül többel mély, stratégia szakmai együttműködés alakult ki. A Cisco Hálózati Akadémia egyik ilyen kiemelt partnere a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara, amely mint oktatóképző- és CCNA Security kompetencia központ a közép-európai hálózati informatikai oktatói közösség számára nyújt képzéseket és oktatási szolgáltatásokat. Az idei tanévben több mint 90 hallgató kezdte meg CCNA tanulmányait a karon, ahol a CCNA választható tárgyként magyar és angol nyelven egyaránt elérhető. A Cisco képzések jól illeszkednek a kar egyedülálló működési modelljébe, amelyben az oktatás, kutatás és projekttevékenység egymást erősítő összhangja valósul meg, emellett nagyon népszerűek a hallgatók körében a diplomához hozzáadott értékük miatt. A szakmai minőséget négy oktató személye garantálja. 2010 májusában egy pilot projekt keretében itt dolgozták ki a CCNA Security képzést tartalmazó, informatikai biztonsággal foglalkozó kurzus tematikáját, valamint ütemtervét. Ennek eredményeképpen a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara ez elsők között vezette be a közép-európai térségben ezt az új tananyagot, és az idei tanévben már 80 diák kezdte meg egyetemi órarendi keretek között CCNA Security tanulmányait. Ezzel a kar Közép- és Kelet-Európát tekintve a 12. kiemelt intézmény, egyedüli magyarként az élmezőnyben.

A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolával létrejött együttműködés alapja az oktatásról alkotott hasonló felfogás: az iskola mindig is feladatának tartotta, hogy a gyakorlatban azonnal használható, piacképes tudást adjon tanulóinak. Az intézmény 2002-ben csatlakozott a Cisco Hálózati Akadémiához, amelynek e-learning alapú tananyaga jól illeszthető volt az iskola meglévő profiljába, a hálózati szakemberképzésbe.

„A Mechwart András Szakközépiskolában több évtizedes hagyománya van a szakmai tanulmányi versenyeken való részvételnek – ez nagymértékben növeli a diákok érdeklődését, és alapos, kitartó munkavégzésre nevel, valamint a versenyeken való megmérettetés és a megszerzett többletismeret és tapasztalat segíti a diákokat az elhelyezkedésben és a továbbtanulásban." – mondta Barcsa Lajos a szakközépiskola igazgatója. „A tehetséggondozás hagyományokra épülő, kiemelt törekvés Debrecen oktatási rendszerében. Tanítványaink ehhez eredményesen járulnak hozzá, és nemzetközi szinten is megmutathatjuk a rangos szakképzés minőségét. A jövőben a Cisco Hálózati Akadémiával együttműködve, a piac igényeinek megfelelően szélesíteni kívánjuk a képzési kínálatunkat, például az IT biztonság és az IP telefon rendszerek terén. A környezetünkben lévő szakközépiskolák lehetőségeit is figyelembe véve  tapasztalatainkat és meglévő adottságainkat felhasználva szeretnénk az IT regionális akadémia kialakításában segítő-vezető szerepet betölteni"

A Debreceni Egyetemen 1999-ben, a hazai egyetemek között elsőként indult el a Cisco Hálózati Akadémiai Program (CNAP). „Az intézményünk azért döntött a programba történő csatlakozás mellett, mert a CNAP gyakorlatorientált, kimagasló színvonalú elméleti és gyakorlati képzést tudott biztosítani hallgatóink számára." – emelte ki Dr. Almási Béla egyetemi docens, a Cisco Akadémia vezető oktatója. A CNAP képzés során nem a mennyiségi, hanem a minőségi mutatókra helyezzük a hangsúlyt. Két-három csoportban, csoportonként 12-15 fővel folytatjuk az oktatást, és elsődleges célként a nemzetközi minősítéshez szükséges tudás megszerzését tűzzük ki célul. Ennek is köszönhető, hogy a CNAP képzésben résztvevő hallgatóink jelentős része a képzést követő egy éven belül sikeres CCNA (VUE 640-802) nemzetközi minősítő vizsgát tesz. A mérnök képzésben 2009-ben választható tárgyként bevezettünk egy új kurzust, amely a "professzionális Cisco szakember" (CCNP) szinthez szükséges tudás megszerzését teszi lehetővé hallgatóink számára. A jövőben természetesen folytatjuk a sikeresen futó CNAP programot, s a mai világban kiemelkedő fontosságú kommunikációs technológiák területén szeretnénk minél szélesebb körű képzési lehetőséget adni hallgatóinknak." – tette hozzá.

Az informatikai szakma hálózati ismeretek nélkül ma már elképzelhetetlen, ezért az Akadémiáról kikerülő, CCNA végzettséggel rendelkezők a munkaerőpiacon is keresettek. Ennek egyik legnyilvánvalóbb jele az, hogy az ország egyik legnagyobb állásközvetítő portálja, a Profession.hu és a HTTP Alapítvány, a Cisco Hálózati Akadémia magyarországi szolgáltató központja, stratégiai együttműködést kötött a Cisco Hálózati Akadémián végzett diákok elhelyezkedésének elősegítése érdekében, egy közös önéletrajz-bank kiépítése formájában. Az együttműködés 2011-ben indult, az első hónapokban 150 diák töltötte fel önéletrajzát a rendszerbe.

„A Profession.hu-nál kiemelt célcsoportként tekintünk az informatikai szakemberekre. Az átlaghoz képest 90 százalékkal kevesebben jelentkeznek az e kategóriában meghirdetett pozíciókra. Épp ezért a Profession.hu speciális programokkal éri el ezt a csoportot." – hangsúlyozza Szigetvári József, a Professions.hu lapigazgatója.

A Cisco által biztosított angol nyelvű tananyagok magyarországi elterjesztését és az iskolai rendszerben való meghonosítását kiterjedt intézményi kapcsolatok segítik. A CCNA és az IT Essentials tananyagok magyar nyelvű honosítása az informatikai oktatás legkiválóbb képviselőnek részvételével valósult meg. A magyar nyelvű tananyagok a szakképzésért felelős minisztériumokkal és háttérszervezetekkel együttműködve, a szakképzésbe és felsőoktatásba integrálva is megjelentek. Ezek a tananyagok jól használhatók több OKJ-s informatikai szakma tanítása során, például az Informatikai rendszergazda (ezen belül az Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető valamint az IT biztonságtechnikus), a Számítógép-szerelő, karbantartó és a Műszaki informatikai mérnökasszisztens szakmákhoz.

A CCNA Exploration, CCNA Security és CCNP tananyagok angol nyelven érhetők el, melyeket a felsőoktatási intézmények saját tanrendjükbe illeszthetően szabadon használhatnak fel, tetszőleges beszámítási rendszerben, akár kreditpontokkal is honorálva.

A Hálózati Akadémia kurzusai a felhőalapú oktatási rendszernek köszönhetően több nyelven hallgathatók. A tanfolyamokat konzultációk, gyakorlati tapasztalatokat nyújtó feladatok, korszerű hálózati eszközökkel felszerelt informatikai laborok, számítógépes szimulációk, interaktív online tesztek és értékelések egészítik ki, amelyek személyre szabott visszajelzést adnak a hallgatóknak. A Hálózati Akadémia oktatói sokoldalú képzésben részesülnek.

A CCNA Exploration, CCNA Security és CCNP tananyagok angol nyelven érhetők el, amelyeket a felsőoktatási intézmények saját tanrendjükbe illeszthetően szabadon használhatnak fel, tetszőleges beszámítási rendszerben akár kreditpontokkal is honorálva a képzést sikeresen teljesítő diákokat. A Cisco által kifejlesztett, legújabb hálózati technológiákat bemutató és azok alkalmazására épülő, mérnökképzésre alkalmas tananyagok BSc- és MSc szinten is alkalmazhatók. (összesen 1500 órányi digitális tananyag, elméleti és gyakorlati feladatok, teljes körű IT laborinfrastruktúra, számítógépes szimulációk, netlab).

A Cisco Hálózati Akadémia egyik különleges értéke, hogy nem csupán a digitális tananyagokat teszi hozzáférhetővé, hanem nagy figyelmet fordít az oktatók folyamatos továbbképzésére és támogatására is. Az oktatók rendelkezésére állnak a http://www.netacad.hu/ honlapon megjelenő információk, a Cisco Webex kollaborációs eszköz, valamint a http://www.itszp.hu/ szakképzési portálon hozzáférhetővé tett több ezer órányi magyar nyelvű tanári segédanyag. Azok az oktatók, akik a Cisco Hálózati Akadémia tananyagait használják, 24-órás help-desk szolgálaton keresztül kérhetnek segítséget bármely, a képzéssel kapcsolatos témában, akár pedagógiai, módszertani problémákkal kapcsolatosan is. A HTTP Alapítvány, mint az akadémiai program egyik országos szolgáltató központja, rendszeres oktatói továbbképzéseket, fórumokat, versenyeket szervez, és havi rendszeres hírlevélben ad tájékoztatást a Cisco technológiai újdonságiról. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek a magyar szakképzésben mindenképpen újszerűek és nagyban hozzájárulnak az informatikai szakképzés minőségi szintjének emeléséhez. Mindez non-profit, önfenntartó és önfejlesztő rendszerben történik. Hasonló rendszer az Európai Unióban Hollandiában működik, ahol állami támogatással is segítik azt a non-profit szervezetet, amely a HTTP Alapítványhoz hasonló feladatrendszert lát el.

A diákok kapcsolata a Cisco Hálózati Akadémiával a különböző hálózati ismeretek elsajátításával kezdődik, de nem ér véget egy kurzus befejeztével. Online közösséget építünk, amelynek tagjai hazai és nemzetközi portálokon és eseményeken kommunikálhatnak egymással. Az aktív és végzett diákokat, oktatókat segítjük abban, hogy megmutathassák tehetségüket és tudásukat, megosszák módszereiket, kapcsolatot teremthessenek egymással és a támogató cégekkel.

Az elmúlt évek versenyein a magyar diákok újra és újra megmutathatták, hogy megállják a helyüket nemzetközi mezőnyben is. Három éve Kiss Gergely, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója a Japánban megrendezett WorldSkills világversenyen hetedik helyezést ért el, Bessenyei Csilla debreceni diák tavaly előtt megnyerte a Netriders hálózati informatikai világversenyt. 2009-ben Kanadában Farkas Máté a 10. helyezést érte el.

Nagy büszkeségünk, hogy az idei lisszaboni EuroSkills versenyen egyéniben egy arany, egy ezüst és bronz érmet szerző, illetve csapatversenyben 4. helyezést elértő teamet Schmitt Pál köztársasági elnök is fogadta. Mindezt hosszú és tudatos építkezés, tehetséggondozás, a versenyek felépítésének, feladatrendszerének alapos végiggondolása, több versenyszervező és felkészítő tanár összehangolt munkája segítette.

Beszédesek a számok is: 2007-ben az első WorldSkills versenyre 120 diák jelentkezett, 2006-ban a hazai EuroSkills csapatversenyen már 1200 versenyző vett részt. Az elmúlt három évben e két nemzetközi verseny mellett a Cisco Hálózati Akadémia keretei között valósult meg a Szakma Kiváló Tanulója hálózati informatikai fordulója, a Netriders hazai és nemzetközi fordulója, a Közép-Európai Networking Academy Games, és magyar innováció a Cisco Hálózati Akadémia oktatói versenye, az iCompetition is.

A jövő nagy kihívása Magyarországon is az, hogy az informatikai tanárképzésben hogyan lehet az angol nyelvűséget általánossá tenni, az iparági tartalmakat a tananyagokban rendszeresíteni és olyan együttműködő, önfeljesztő, önfenntartó oktatói hálózatokat működtetni, amelyek lehetőséget adnak a tanári közösség számára a folyamatos önképzésre, és arra, hogy az internet által megnyíló végtelen és szabadon hozzáférhető tudástérben a tanár továbbra is be tudja tölteni irányadó és iránymutató szerepét, értéktartó és értékközvetítő módon segítse a fiatal nemzedékek előrejutását.

A Hálózati Akadémia legfontosabb statisztikai adatai:

  • 2011 tavaszán a Cisco Hálózati Akadémia hallgatói létszáma elérte az 1 millió főt
  • A programban eddig 4 millió hallgató vett részt
  • A világ 165 országában 10 000 Hálózati Akadémia működik
  • Havonta 1 millió online értékelés készül
  • Eddig összesen 100 millió online értékelés készült el
  • A programnak jelenleg 175 000 támogatója van a Facebookon, és számuk folyamatosan nő

Videó:

További hasznos linkek:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.