Danuta Hübner, regionális politikáért felelős biztos 2008 október 22-én  mutatta be „A legkülső régiók: előny Európa számára" című közleményt, amely megújított stratégiát vázol fel a következő hét régió tekintetében: a négy francia tengerentúli megye, Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion és Martinique, továbbá az Azori-szigetek és Madeira autonóm portugál régiói, valamint a Kanári-szigetek spanyol autonóm közössége.

 

Danuta Hübner, regionális politikáért felelős biztos 2008 október 22-én  mutatta be „A legkülső régiók: előny Európa számára" című közleményt, amely megújított stratégiát vázol fel a következő hét régió tekintetében: a négy francia tengerentúli megye, Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion és Martinique, továbbá az Azori-szigetek és Madeira autonóm portugál régiói, valamint a Kanári-szigetek spanyol autonóm közössége.

 

 A biztos azt szorgalmazza, hogy a legkülső régiókra mint a „lehetőségek régióira" tekintsenek, amelyek fejlődési lehetőséget jelentenek az Unió egésze számára E szemléletbeli változást az összes meglévő közösségi eszköz optimális felhasználásán, a legkülső régiókkal kapcsolatos ismeretek elmélyítésén, illetve az együttműködés erősítésén keresztül lehet megvalósítani.

Európának újra fel kell fedeznie az olyan rejtett kincseit, mint a legkülső régiók!" – emelte ki beszédében Danuta Hübner.Az új közlemény válasz azokra a felvetésekre, amelyeket a szóban forgó régiók döntéshozói a Bizottság által tavaly megindított párbeszéd keretében fogalmaztak meg. A közlemény egyben reagál a legkülső régiók által érintett tagállamok kérésére is, amelyek meg kívánták mutatni azt, hogy e régiók fontosak az Európai Unió egésze számára."

A legkülső régiók többfajta előnyt is jelentenek az Európai Unió számára. Elhelyezkedésükből adódóan kiemelkedő geostratégiai jelentőséggel bírnak az Unió tengerpolitikai dimenziója és szomszédságpolitikája szempontjából. Földrajzi és geomorfológiai jellemzőiknek köszönhetően kiváló kutatási helyszínül szolgálnak több tudományterület, így például az éghajlatváltozás tanulmányozása számára. Különleges biológiai sokféleségük és tengeri ökoszisztémáik innovációs lehetőségeket kínálnak a gyógyszerészeti, illetve a mezőgazdasági kutatás területén. Ezenkívül e régiókban jó minőségű mezőgazdasági termékeket, például teákat, borokat, rumokat, sajtokat, gyümölcsöket, virágokat és dísznövényeket állítanak elő.

A Bizottság ezért a következőket javasolja:

– Biztosítani kell az e régiók számára a 2007-2013-as időszakban rendelkezésre álló 7,8 milliárd EUR közösségi forrás (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap és az egyes távoli és szigetszerű területek fejlesztésére irányuló POSEI-program) optimális felhasználását. Ezzel együtt jobban ki kell használni a többi közösségi program (konkrétan a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, az egész életen át tartó tanulás programja stb.) által kínált lehetőségeket is.

– Meg kell felelni az éghajlatváltozáshoz, a demográfiai változásokhoz és a migrációs hullámokhoz kapcsolódó új kihívásoknak. Ebben az összefüggésben:

  1. Annak érdekében, hogy bővüljenek az ismereteink és jobban megértsük, hogy bizonyos jelenségek, mint a migráció és a demográfiai változások, az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség eltűnése, a tengeri környezet stb. milyen különleges hatással van a legkülső régiók gazdasági és társadalmi kohéziójára, tanulmányokat kell készíteni ezekről a kérdésekről.
  2. Ösztönözni kell a parti területeken jelentkező kockázatok (áradások, partmenti erózió, a lakosság és a javak kiszolgáltatottsága) kezelését célzó integrált politika végrehajtását.
  3. Meg kell erősíteni az érintett területek regionális együttműködését (például rövid távolságokat lefedő tengeri járatok beindításán keresztül).
  4. A fiatal mezőgazdasági termelők részére támogatást kell nyújtani vállalkozásuk elindításához és beruházásaikhoz.
  5. Segítséget kell nyújtani a jól teljesítő mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok hírnevének erősítéséhez.

– Meg kell erősíteni az Európai Unió, a legkülső régiók és tagállamaik közötti partnerséget. Hübner biztos többek között azt javasolja, hogy a párbeszéd erősítése és a legkülső régiók sajátosságainak megismerése céljából kétévente szervezzék meg az „Európai legkülső régiók fórumát".

Háttér

A hét legkülső régió különleges státuszát a EK Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése rögzíti, és egyben felsorolja az e területeket érintő hátrányokat: távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük.

2007. szeptember 12-én „A legkülső régiókra vonatkozó stratégiáról: eredmények és kilátások" címmel a Bizottság egy közleményt fogadott el, amelyben többek között azt javasolta, hogy indítsanak vitát az e régiókat hosszú távon érintő kihívásokról. A mostani közlemény a nyilvános konzultációhoz kapcsolódik, és a Bizottság egyben eleget tesz vele az Európai Tanács 2007. decemberi ülésén megfogalmazott kérésnek is.

Számos, az Európai Unió által támogatott projekt igazolja, hogy a legkülső régiók képesek a csúcstechnológiai ágazatokban specializálódni, és az Unió egészének érdekét szolgáló kísérleti projekteket megvalósítani. Jó példa erre többek között az energia (a Madeira szigetének energiatermeléséhez hozzájáruló „multifunkcionális erőmű", vagy Réunion energiafüggetlenségének megteremtését célzó GERRI projekt), az élelmiszeripar (Martinique mezőgazdasági és környezetvédelmi kutatóközpontja), az oceanográfia (az Azori-szigetek egyetemének oceanográfiai és halászati tanszéke), az asztrofizika (a Kanári-szigetek asztrofizikai központja), vagy a környezetvédelem (a Guyanában folyó SEAS projekt az Amazonas környékének műholdas megfigyelésére) területén megvalósuló innovatív projektek.

 

„A legkülső régiók: előny Európa számára" című közlemény, COM(2008) 642

A regionális politika és a legkülső régiók

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_en.htmI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük