Szeptember 4-től, a Zsidó Nyári Fesztivál egyik programjaként, egy teljes hónapon át Moreno Pincas zsidó származású, Franciaországban és Izraelben élő festőművész alkotásait tekinthetik meg a művészetkedvelők .

 

Szeptember 4-től, a Zsidó Nyári Fesztivál egyik programjaként, egy teljes hónapon át Moreno Pincas zsidó származású, Franciaországban és Izraelben élő festőművész alkotásait tekinthetik meg a művészetkedvelők .

A RadaR művészeti partner segítségével szeptembertől megnyitja kapuit a La Galerie Sofitel, a Sofitel Budapest Maria Dorottya kortárs képzőművészeti kezdeményezése, mely évente több alkalommal várja majd a műértő közönséget egy-egy kortárs alkotó impozáns munkáinak bemutatója kapcsán. A kezdeményezés művészeti partnere a RadaR, akik jelenleg is összesen három kortárs galériát üzemeltetnek Budapesten. A RadaR független civil szervezet a kortárs képzőművészetért. Szándékuk szerint értő közönséget építenek. Összekötő kapocs korunk képzőművészetének alkotói, valamint mecénásai, gyűjtői, vásárlói, illetve a művészet iránt érdeklődő nagyközönség között. Magyar és nemzetközi kortárs képzőművészek kiállítási lehetőséghez juttatásával, megismertetésével, bemutatásával foglalkoznak. A RadaR korunk képzőművészetének alkotói és a képzőművészet iránt érdeklődők közötti személyes egymásra találás, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás fórumaként működik. Ehhez a célkitűzésükhöz jól illeszkedik a Sofitel Budapest Maria Dorottyával való együttműködés is, melynek eredménye a La Galerie Sofitel.

Természetesen később a francia művészek mellett a hazai kortárs alkotók bemutatására is sor kerül majd, hiszen a hotel olyan nemzetközi ismertséget hozhat egy-egy alkotónak, amivel talán a La Galerie Sofitel is hozzájárulhat az alkotó későbbi sikereihez.

Pincas 1936-ban született Bulgáriában, majd 1949-ben Izraelbe emigrált. 1958-tól Tel Aviv-ban, az Avni Intézetben tanult, majd 1960-ban a velencei Biennale művészeti fesztiválon „Fiatal Művész" kategóriában első helyezést ért el. Később Párizsba költözött, ahol a Beaux Arts művészeti iskola diákjaként tökéletesítette művészetét.

Zseniális művészként, beskatulyázhatatlan művészi szellemként tartják számon, aki fittyet hány minden divatra és tradícióra. Művei olyan tájakra repítik a nézőt, ahol a képzelet és a valóság többé már nem összeférhetetlen. A realizmus egy olyan szegletébe, melyet Pascin, Goya, és Toulouse-Lautrec ihlettek. Művei középpontjába általában cirkuszi jeleneteket állít, fantáziája varázslatos képeit, akrobatákat, állatidomárokat, cirkuszi lovasokat, tűznyelőket, egy színpompás, gazdag, ám mégis véresen valós világ szereplőit. A művek aprólékos kidolgozása, a részletek pontossága, az oda nem illő fantasztikus elemek, és a lehetetlen lehetségesként való ábrázolása teszik igazán különlegessé alkotásait.

„A magyar nagyközönség most találkozhat először, ráadásul párhuzamosan két helyszínen is, Moreno Pincas rendkívül intenzív, ha nem is a legújabb trendeket követő, de mégis nagyon lendületes és fiatalos festészeti világával. Pincas 1936-ban született Bulgáriában, ahonnan 1949-ben emigrált Izraelbe. Művészeti tanulmányait Tel-Avivban és Párizsban végezte. Ez a kettőség máig megmaradt életében, hiszen felváltva él hol Izrealben, hol pedig a francia fővárosban. Párizs nemcsak témát szolgáltat Pincasnak, hanem hallatlanul gazdag művészeti tradíciót is. Pincas elnyert több komoly művészeti díjat, és igen ragos francia és izraeli gyűjtemények őrzik az alkotásait.

Szögezzük le gyorsan az elején, Moreno Pincas festészete zavarba ejti a nézőt. De ez a zavarba ejtés nem egy immorális gesztus, és nem is jár kellemtelenségekkel, sokkal inkább egy olyan pozitív inger, amelyet a művész sajátos látásmódja idéz elő: ez a zavarba ejtő látásmód lesz Pincas festészetének egyik fontos szubsztanciája. Megállapításunk ex cathedra kijelentésnek tűnik, tehát nincs más dolgunk, minthogy boncolgassuk, vagy stílszerűen, ízlelgessük kicsit. Amit látunk, amit Pincas láttat velünk, az esetek többségében, maga a nyüzsgő derű, kellem és vitalitás; az ünnep, az ünnepi áhítat. Olyan képkockákat mutat meg a világról, amelyek pozitív érzeteket keltenek bennünk. Egyrészt, mert mennyei dolog jókat enni, buja kávéházakban ücsörögni, heverészni a ligetben, avagy tapsolni a manézsban ügyeskedő állatidomárnak, ahogy elégedettséggel, boldogsággal szolgál, csak máshogy, egy szakrális térben, egy zsinagógában átimádkozni magunkat a transzcendesbe. A pszichikai, antropológiai tényezők mellett a képek azzal is pozitív energiákat szabadítanak fel, hogy olyan látványvilágot testesítenek meg, olyan tematika csomagokat kínálnak, amelyek egybeesnek kulturális tapasztalatainkkal, azok meg egy hatalmas közösség, a nyugati civilizáció, tagjává emelnek bennünket. Elég csak a legnyilvánvalóbb tradíciót megemlítenünk, a francia impresszionisták, posztimpresszionisták modernizmust megalapozó tradícióját. Ráismerünk az általánosan vett emberire, miként a művészi és kulturális örökségre. A ráismerés pedig a biztonság érzetét kelti, hogy aztán a festő, s ebből származik az a bizonyos „zavarba ejtettségünk", azzal kezdje ki komfortérzetünket, hogy a már említett léthelyzeteket egy idegen szemével figyelje meg. Ez az idegen szem – az ismeretlenre való rácsodálkozás okán – feszültséggel telíti a képeket. Elsőként a vibráló, hullámzó, tekeredő színszalagot említjük, mint olyan expresszív fenomént, amely továbbfokozza a kép elevenséget, a kép lüktető viszonyait, a tarka díszleteket élénkségét. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy ez a virtuóz, stiláris eszköz Van Gogh képeinek örvénylő ecsetvonásaiból erednek, ergo artisztikus idézetként is értelmezhetők. (De vajon nem idegenként nézett-e a nagy „flamand-francia" a földi árnyékvilágra?) Az ecsetvonásokban megjelenő emberalakok, emberi arcok, de a gyakran megjelenő kutyák, lovak is, e nyughatatlan vibrálás mértékben torzulnak el, de vigyázva, hogy groteszkké teljesen ne váljanak, s ezzel szolgáltassák ki magukat az elutasítás gesztusának. (Milyen érdekes, hogy Pincas kizárólag a realisztikusan kiképzett női babafejeket hagyta meg szépségükben a többször megfestett, gyönyörű csendéletében) Mindezeket a hatásokat modifikálja a festő sajátos térlátása is, a mindennapitól eltérő, attól magasabbra helyezkedő nézőpont, az így létrejövő torzított, feszített perspektíva; de a zsinagóga enteriőröket, zsinagóga-jeleneket jellemző, szokatlan, eltolt képkivágás is, ahol az alakok egészen a képtér alsó terébe szorulnak. Így úgy érezzük, szinte agyonnyomja őket a föléjük emelkedő vallásos tér. Az említett képi események, történések, ahogy már utaltunk rá, jellemzően egy közösségi szituációt feltételeznek és nem mentesek a hedonista képzetektől sem. A külső, idegen szem, mintha ezekben a helyzetekben, együttlétekben látná meg lényegüket, nem pedig – mondjuk – az egyedüllétben, bár, ha alaposabbak vagyunk, adódik a kérdés: vajon Pincas csoportképeinek karakterei, a látszat ellenére, nem éppen önnön végtelen magányába torzulnak bele?

Moreno Pincas művészetének érzékisége és gondolatisága ezen a szeretetteljes torzításon nyugszik. Nincs más teendőnk, mint hozzáadni a mi is sajátos, a máséval fel nem cserélhető (de nyilván torzításra hajlamos) nézőpontunkat. A két személyes nézőpont diskurzusából, és ez a legnagyszerűbb a dologban, egy univerzális képet alkothatunk újra önmagunkról." Hemrik László Ludwig Múzeum

Pincas képeit számos külföldi múzeum és magángyűjtemény bemutatta már, az érdeklődők most Budapesten, a La Galerie Sofitel által rendezett kiállításon csodálhatják meg zseniális művészetét. Moreno Pincas kiállítása megtekinthető szeptember 4-.-től október 4.-ig a La Galeri Sofitelben, melyet az V. kerület, Roosevelt tér 2. szám alatt találnak. A kiállítás másik része a Ráday Galériában látható szeptember  4 és 26. között, a Ráday utca 8. szám alatt.

Németh Krisztina

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük