2024.július.14. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A 2007. ÉVI LAKOSSÁGI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI PÁLYÁZAT

8 perc olvasás
<font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"> </font></font></font> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"><span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a> </span>A GKM 2007-ben is meghirdeti a lakossági energiatakarékossági pályázatot és az ahhoz kapcsolódó hitellehetõséget az 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült házakra - jelentette be Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter 2007. március 18-án, Budapesten. </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">

 

 A GKM 2007-ben is meghirdeti a lakossági energiatakarékossági pályázatot és az ahhoz kapcsolódó hitellehetõséget az 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült házakra – jelentette be Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter 2007. március 18-án, Budapesten.

 

 A GKM 2007-ben is meghirdeti a lakossági energiatakarékossági pályázatot és az ahhoz kapcsolódó hitellehetõséget az 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült házakra – jelentette be Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter 2007. március 18-án, Budapesten.

 

A korábbi két pályázat helyett 2007-ben összevont formában, egy pályázat keretében kerül meghirdetésre a lakossági energiatakarékosság és a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás támogatása. A korábbiakhoz képest megváltozott feltételrendszer mellett indítja a programot a tárca, mivel az új rendszerben az állami támogatáshoz kedvezményes hitel kapcsolódik ? hangsúlyozta Kóka János. A korábbi évekhez képest lényegesen többen és olyanok is felújíthatják az energiatakarékosság érdekében otthonaikat, akik nem rendelkeznek önerõt jelentõ pénzügyügyi forrással.

 

A GKM 2007. március 31-ig a közzéteszi a Lakossági energia-megtakarítás támogatása, valamint a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás támogatása címû NEP-2007 kódszámú pályázat részletes szövegét. Erre a célra 2,6 milliárd   Ft áll rendelkezésre ? emelte ki a tárca vezetõje.

 

Ezzel egyidejûleg az MFB Rt. meghirdeti az ehhez kapcsolódó hitelprogramot (?Sikeres Magyarországért? Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram). Ennek kamata jelenleg 6,4%.

 

A pályázati anyagok a meghirdetéssel egyidejûleg kerülnek fel a GKM honlapjára  www.gkm.gov.hu  címen. A pályázatok benyújtása pedig 2007. április 10-tõl megkezdõdhet.

 

Kóka János ismertette, hogy a pályázathoz is kapcsolódva a tárca szolgáltató, pontos és érdemi tájékoztatást adó fórumot indít 2007. március 19-tõl, a GKM honlapjának felületén.

 

A lakások energiatakarékossági lehetõségeinek további elõsegítése és a hatékonyság növelése érdekében a gazdasági és közlekedési tárca a korábbiakhoz képest megváltozott feltételrendszer mellett tervezi a korszerûsítési program elindítását 2007-ben.

 

Jelentõs idei változás, hogy a korábbi, 2006-os két pályázat helyett 2007-ben összevont formában, egy pályázat keretében kerül meghirdetésre a lakossági energiatakarékosság és a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás vissza nem térítendõ támogatásra kiírt pályázat.Az új rendszerben az állami támogatáshoz kedvezményes hitel kapcsolható, melyet az MFB Rt. menedzsel. ?Sikeres Magyarországért? Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram.

  

2007-ben ? hasonlóan 2006-hoz ? külsõ hõszigetelésre, nyílászáró-cserére, illetve energiaellátó berendezések cseréjére pályázhatnak támogatásért a hagyományos építésû lakások tulajdonosai. A 2007-2013 közötti idõszakra kitekintve (mely megegyezik az Új Magyarország Fejlesztési Terv idõszakával) a program célja évi 14-15 ezer hagyományos építésû lakás energetikai korszerûsítése.

 

2007-ben a lakossági energiatakarékossági programmal egyidejûleg ? a 2006. évi NEP pályázatokhoz hasonlóan ? a GKM lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás növelést elõsegítõ pályázatot is indít. Támogatásért lehet pályázni, pl. napkollektorok, hõszivattyúk, vagy egyéb megújuló energiahordozóval üzemelõ beruházásokhoz. Ezeknél a beruházásoknál nincs elõírt építési forma és új építésû lakásoknál is lehet pályázatot benyújtani.  Ennek feltételrendszere döntõen megegyezik a lakáskorszerûsítési pályázatokéval. Eltérést jelent, hogy a drágább beruházási költségû megújuló energiahordozó-ellátásra irányuló pályázatnál magasabb összegû hitelt lehet felvenni. 2007-ben várhatóan mintegy 3 ezer lakásnál valósulnak meg így megújuló energiahordozó felhasználást növelõ beruházások. Ezek fosszilis energiahordozó megtakarítást és a lakossági energiaköltségek mérséklõdését egyaránt eredményezik.

  

A program keretében 15%-os, maximum 265 ezer Ft vissza nem térítendõ állami támogatást nyerhetnek el a pályázók.  A költségek fennmaradó 85%-ára, illetve az állami támogatási keret kimerülése esetén a teljes beruházási költségek 100%-ra (saját erõ bevonása nélkül) kerül bevezetésre a kedvezõ feltételeket kínáló hitelprogram. Ennek kamata jelenleg 6,4%. Így a korábbi évekhez képest lényegesen többen és olyanok is felújíthatják az energiatakarékosság érdekében otthonaikat, akik nem rendelkeznek önerõt jelentõ pénzügyügyi forrással, mivel a most induló programhoz ez nem szükséges.

 

A korábbi energiatakarékossági programok tapasztalatai szerint az átlagosan 900 ezer ? 1 millió Ft közötti értékû beruházással a hagyományos építésû lakásoknál az átlagos 78 GJ/lakás körüli éves energiaigény átlagosan 20 GJ/lakás mértékben ? vagyis átlagosan mintegy 30%-kal ? csökkent az energiafelhasználás. Az átlagos megtakarítás tüzelõolaj esetében évi 190 ezer Ft-tal, földgáz esetében évi 68 ezer Ft-tal mérsékli a háztartások energiaszámláját. A 900 ezer Ft-os átlagos beruházás így tüzelõolaj fûtés esetében kb. 5 év alatt, földgáz esetében közel 13 év alatt térül meg. (A kimutatott gazdaságosság természetesen csak átlagos viszonyokra, mai árakon értelmezhetõ).

 

Kóka János ismertette, hogy a pályázathoz kapcsolódva a tárca szolgáltató, pontos és érdemi tájékoztatást adó fórumot indít 2007. március 19-tõl, a GKM honlapjának –  www.gkm.gov.hu  – felületén. Ennek célja, elsõsorban a honlap segítségével a lakosság részérõl érkezõ, az energiatakarékosságra vonatkozó kérdések, az ezekre adott válaszok, tanácsok gyakorlatorientált megjelenítése, kifejezetten szolgáltató jelleggel.

 

A kérdésekre szakemberekbõl álló team ad a honlapon keresztül választ, és az érdeklõdõk egymástól is informálódhatnak, interaktív jelleggel.

 

A kérdések és válaszok, tanácsok megjelenítése a honlapon a Fórum segítségével valósul meg, melyhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a www.gkm.gov.hu nyitóoldalán a jobb alsó sarokban lévõ Fórum boxban lehet. Itt kötelezõen meg kell adni a Felhasználónevet, vezeték és keresztnevet, valós e-mail címet, jelszót.

 A regisztráció elküldését követõen a megadott e-mail címre küld a honlap technikai mûködéséért felelõs szakember egy aktivációs e-mailt, az ott található linkre kattintva lehet a regisztrációt aktiválni. Ezután a felhasználónévvel és jelszóval bármikor be lehet lépni a fórumba (a belépés szintén a nyitóoldal jobb alsó részén lévõ fórum boxban lehetséges), ott lehetõség van kérdést feltenni vagy válaszolni a mások által feltett kérdésre, illetve új témákat (topikot) létrehozni. A fórum moderált lesz. 

A pályázathoz kapcsolódó hitelprogram részletei

 A 2007-2013 közötti idõszakra az MFB Rt 100 milliárd forintos kedvezményes kamatozású hitelprogramjának  2007. évi kerete 16 Mrd Ft. A 100 milliárd forintos kedvezményes hitel igénybevételével  100-110 ezer lakás energia megtakarítást eredményezõ felújítására kerül sor.A?Sikeres Magyarországért? Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram az MFB Rt. refinanszírozása mellett a kereskedelmi bankok bevonásával kerülne bevezetésre  2006 március 31- tõl 16 Mrd Ft-os induló keretösszeggel. Az energetikai korszerûsítési program keretében állami támogatást, illetve hitelt igényelhetnek:  q       A magyar állampolgár, illetõleg EGT tagállam állampolgára, külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerûen Magyarországon tartózkodó külföldi, aki a korszerûsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa, q       a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezet,   q       a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége. ?Sikeres Magyarországért? Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból két célra vehetõ fel hitel: Támogatást kiegészítõ hitel: A)    Energiamegtakarítást eredményezõ beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbõl fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet. B)     Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbõl fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.   100%-os hitel: A)    Energiamegtakarítást eredményezõ beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelbõl fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet. B)     Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  a költségek 100 %-át hitelbõl fedezi. A hitel összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.   

A forintban felvett hitel kamatterhe: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 %/év (jelenleg 6,4%) futamideje: legalább 5 év és legfeljebb 20 év. Az állami támogatás és a hitel igénylése a pályázatok keretében történik, amelyek energetikai megfelelõségének a szakmai elbírálását minden esetben az Energia Központ Kht. végzi.

 

Minden hiteligénylõnek az eddigi gyakorlattól eltérõen ki kell töltenie a pályázati adatlapot és elõször az Energia Kht-hoz kell benyújtania, ha a pályázat elfogadásra kerül az Energia Kht. által záradékolt és a hiteligénylõ részére visszaküldött pályázattal fordulhat kereskedelmi bankhoz, így a bírálati idõ lerövidül, a kereskedelmi bank csak a hitelképességet vizsgálja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.