2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Generális Konvent sárospataki ülésének zárónyilatkozata

3 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/3725"><img class="image thumbnail" src="/files/images/cim_.thumbnail.gif" border="0" alt="1" title="1" width="100" height="36" /></a></span>A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete (Generális Konvent) 2005. július 8-i nyilatkozata szellemében továbbra is elkötelezi magát a Magyar Református Egyház egységének helyreállításában. </p><p>

1A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete (Generális Konvent) 2005. július 8-i nyilatkozata szellemében továbbra is elkötelezi magát a Magyar Református Egyház egységének helyreállításában.

1A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete (Generális Konvent) 2005. július 8-i nyilatkozata szellemében továbbra is elkötelezi magát a Magyar Református Egyház egységének helyreállításában.

Ezen az úton haladva idei plenáris ülésünkön konszenzus alakult ki a Magyar Református Egyház jövõbeni alkotmányának alapelvei illetve megfogalmazásának elvi szempontjairól. A résztvevõk elfogadták az alkotmány kidolgozására teendõ további lépések menetrendjét.

A kidolgozás alatt levõ alkotmánytervezet értelmében a tagegyházak együttmûködnek a jogalkotásban, a közös képviseletben, a szeretetszolgálatban, a misszió (beleértve a sajtót és a médiát is), az oktatás és az ifjúsági munka területén, továbbá a tájékoztatás, informatika és kommunikáció, valamint a nyugdíjügyek intézésében. Az alkotmányt az egyháztestek legfelsõbb szintû törvényhozó testületei, (zsinatai) ratifikálják.

 Ezt követi az egyháztestek által delegált Magyar Református Egyház Zsinatának összehívása és az alkotmány elfogadása.

A már megvalósult közösség és egység örömteli jeleként éltük meg a Generális Konvent plenáris gyûlésével egy idõben tartott Csillagpont Református Ifjúsági Találkozót, a Kárpát-medence minden részérõl érkezett ifjak részvételével.

A Magyar Református Egyház – mint Jézus Krisztus igaz egyházának része – a keresztyén közösség erejét és örömét kívánja megélni és megmutatni Európában és az egész világban. Ezért minden szükséges lépést megtesz a Kárpát-medencei magyar reformátusság méltó és méltányos megjelenítése érdekében a nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Nagygyûlésen. Sajnálattal értesültünk a Vatikánnak a közelmúltban az igaz egyházról kiadott kiskátéjáról, amely éppen a szélesebb értelemben vett keresztyén egyházak közösségérõl nem vesz tudomást.
Ez úton is biztatjuk Kárpát-medencei református közösségeinket, hogy maradjanak meg az evangélium tiszta hirdetésében, és életükkel, imádságaikkal tegyenek bizonyságot arról az irgalomról és szeretetrõl, amellyel Isten Krisztusban a világ felé fordult.

Sárospatak, 2007. július 20.
szamlal3

? www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.