Mint ismeretes a Kulturális Örökség napján érdekes, és különben a közönség elől elzárt vagy nem is ismert helyeket kereshetnek fel vezetéssel a látogatók. Ezt a kínálatot szeretnék bőviteni a szervezők, s mi is ezért tesszük közre jelentkezési felhívásukat és a jelentkezési lapot (cikk végéről letölthető), hogy aki döntési helyzetben van egy egy érdekes vagy nem ismert épület esetében, és be szeretné mutatni vezetéssel a nyilvánosságnak ezen a napon, annak regisztrálnia kell az objektumot a szervezőknél. Így az bele is kerül az országos marketing akciókba is.

Mint ismeretes a Kulturális Örökség napján érdekes, és különben a közönség elől elzárt vagy nem is ismert helyeket kereshetnek fel vezetéssel a látogatók. Ezt a kínálatot szeretnék bőviteni a szervezők, s mi is ezért tesszük közre jelentkezési felhívásukat és a jelentkezési lapot (cikk végéről letölthető), hogy aki döntési helyzetben van egy egy érdekes vagy nem ismert épület esetében, és be szeretné mutatni vezetéssel a nyilvánosságnak ezen a napon, annak regisztrálnia kell az objektumot a szervezőknél. Így az bele is kerül az országos marketing akciókba is.

 

FELHÍVÁS érdekes épületeK megnyitására

Idén – a Kulturális Turizmus Évében is –

 SOR KERÜL AZ EURÓPA-SZERTE NÉPSZERŰ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

HÉTVÉGÉRE, MELYNEK IDŐPONTJA:

2009. SZEPTEMBER 19-20.

szombat-vasárnap

Központi témaként

SZAKRÁLIS TEREK

a Szakrális Művészetek Hete rendezvényével karöltve

(templomok, kolostorok, zsinagógák, sztúpák, kápolnák, imaházak, kálváriák, kegyhelyek, búcsújáróhelyek) címet jelöljük, de

MINDEN MÁS HELYSZÍNT szívesen veszünk.

Kiemelt nemzeti évfordulókhoz csatlakozási lehetőségek 2009-ben:

Angster József, Balázs Béla, Bánki Donát, Benedek Elek, Derkovits Gyula, Joseph Haydn, Janus Pannonius, Jánszky Béla, Kazinczy Ferenc, Kálvin János, Kempelen Farkas, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kozma Lajos, Kőrösi Csoma Sándor, Lükő Gábor, Márffy Ödön, Nagy Virgil, Preisch Gábor, Quittner Zsigmond, Radnóti Miklós, Táncsics Mihály.

Továbbá az 1989-es határnyitás, a kálvinizmus, és Szent Pál évfordulója.

AMENNYIBEN NEM ISMERI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI CÍMŰ RENDEZVÉNYT, KÉRJÜK, OLVASSA EL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓNKAT

ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOT CÍMÜNKRE KÜLDJE VISSZA.

Tájékoztató a Kulturális Örökség Napjai programhoz való csatlakozásról:

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat.

A program célja az, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk az épületek értékeire, azokéra is, amelyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt.

Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete kulturális értékeit, mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is.

A Kulturális Örökség Napjai ez évi időpontja:

2009. szeptember 19-20. szombat-vasárnap

A megnyitandó épületeknek, helyszíneknek nem kell feltétlenül védett (mű)emlékeknek lenniük, korukra, funkciójukra nézve sincs semmilyen követelmény, de természetesen nagyobb számú érdeklődőt vonzanak akkor, ha sajátos esztétikai vagy jelentős történeti értékük van.

Fontosnak érezzük továbbá a kortárs építészet, tájépítészet, népi- és ipari emlékek kiemelkedő alkotásainak, feltárt régészeti lelőhelyek, temetők megismertetését is.

A látogatás élményét fokozhatja az épületekben, helyszíneken folyó tevékenység, valamint az ott található művészi alkotások, bútorok és eszközök, régészeti leletek, esetleg a különleges épületszerkezetek, díszes homlokzatok, védett fák, növények megismertetése is. Érdemes a helyszíneken, és a megtervezett útvonalon vezetést tartani, vezetőként pedig szakembereket vagy olyan önkénteseket bevonni, akik az adott helyet jól ismerik. Sokan vannak, akik szívesen megosztják tudásukat másokkal – például a több idővel és tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok, de érdemes bevonni az újdonságokra szívesen vállalkozó fiatalokat, diákokat is.

Egy épület, helyszín látogathatóságát bárki kezdeményezheti. A vendégek fogadása önként vállalt szolgálat, a kezdeményezőknek természetesen szabad döntésére van bízva, hogy mekkora részt tesznek ingyenesen bejárhatóvá.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett észrevegyük azok sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés munkájának összetettségét is, amelyhez az egész társadalom összefogására és közreműködésére szükség van.

Fontos eleme ezért a mozgalomnak a helyi önkormányzatok, kulturális közösségek, a döntéshozók, a szakmai és a civil szervezetek bevonása. Az örökségi hétvége megszervezése és az eseményeken való részvétel mind a szervezők, mind a közönség számára jó alkalom a társadalmi önszerveződés és demokrácia gyakorlatának erősítésére, a helyi értékek közös ünneplésén keresztül a közös öröm megtapasztalására.

Kérjük, hogy aki ezúton tudomást szerez a Kulturális Örökség Napjai rendezvényről, népszerűsítse azt, s helyi szinten (a lakosság, helyi önkormányzat, turisztikai iroda, művelődési központ, helytörténeti kör, iskola, múzeum és más szakmai és civil szervezetek bevonásával) kezdeményezze és vegyen részt a szeptember 19-20-i események megszervezésében!

A Kulturális Örökség Napjai 2009. évi témája:

SZAKRÁLIS TEREK

Ezúton szeretnénk kérni mindazok segítségét, akiknek határon túli kapcsolatai vannak, tájékoztassanak minket, illetve továbbítsák a FELHÍVÁST és a JELENTKEZÉSI LAPOT.

A Kulturális Örökség Napjai szervezésénél az elmúlt évek gyakorlatában kialakult szokások és az Európa Tanács javaslatai:

 • A helyszín látogatását ingyenesen kell lehetővé tenni.
 • Az épület megjelölésére térítésmentesen emblémás zászlót lehet igényelni (Id. jelentkezési lap).
 • A bejáratnál és az épület környékén plakáto(ka)t javaslunk elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a nyitva tartás és a vezetések pontos időpontját. A plakáton lévő üres mezőbe bármilyen további (figyelemfelkeltő, tájékoztató) anyag beilleszthető.
 • Érdemes az épület, helyszín bemutatására vezetőről gondoskodni.
 • Igen hasznos, ha a látogatók – akár a legegyszerűbb eszközökkel elkészített – írásos, esetleg rajz- vagy fotóillusztrációval ellátott információs anyagot kapnak az épületről. Lehetőség van az épülettel, helyszínnel kapcsolatos értékesebb kiadványok árusítására is.
 • Az ingyenes látogathatósággal nem ellentétes az önkéntes adományok elfogadása.
 • A program színesítése, a családi látogatások elősegítése érdekében érdemes egyéb eseményeket is szervezni (kiállítás, vetítés, koncert, színházi előadás stb.).
 • Kérjük a KÖN logóját (lásd a címoldalon, és a weblapon) valamennyi nyomtatott, illetve vizuális anyagon feltüntetni. Érdemes gondolni a testvértelepülésekkel közös vagy párhuzamos programok szervezésére, sőt a nemzetközi együttműködés lehetőségeire is felhívjuk figyelmüket.
 • Nagy érdeklődésre tarthat számot tematikus útvonalak és/vagy a kisebb területeket vezetéssel bemutató séták szervezése (pl. a helytörténeti körök bevonásával).
 • Az egyébként is nyitva tartó épületek – pl. múzeumok – részéről kívánatos, ha a Kulturális Örökség Napjai témájához kapcsolódó különleges programot szerveznek.
 • Célszerű a látogatható épületek, helyszínek listáját ‑ mint fontos eseményt ‑ hetekkel az örökségi hétvége előtt, a helyi nyomtatott/elektronikus sajtóban megjelentetni.
 • A fiatalok és főleg az iskolás gyerekek érdeklődésének felkeltésére és aktív részvételére érdemes külön figyelmet fordítani.
 • Ahol megoldható, biztosítandó a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetősége is.
 • Kívánatos az épület, helyszín helyreállításának tervezésében és kivitelezésében részt vevő, vagy azt támogató szervezetek, magánszemélyek nevének feltüntetése.
 • Kérjük, hogy a látogatók számáról jelentést és a helyi eseményekről szóló, esetleg fénykép(ek)kel illusztrált beszámolót, valamint a KÖN-nel kapcsolatos információs anyagot 2009. október 10-ig az alábbi címre eljuttatni szíveskedjenek!

Nemzeti koordinátor:

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Szervező:

Kertész Margit (margit.kertesz@koh.hu)

Tel.: 06-1-224-55-86, fax: 06-1-224-55-81

1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.

http://www.oroksegnapok.hu/

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük