2022.október.07. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

„Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?”

2 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/12016"><img class="image thumbnail" src="/files/images/eu_flag.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="74" /></a></span>Az Európai Számvevőszék összefoglaló tájékoztatója „Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?" című, 3/2008. sz. különjelentésről<sup><a name="fnB1" href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/08/10&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en#fn1" title="fnB1">[1]</a></sup></p><p><sup>

eu flag.thumbnailAz Európai Számvevőszék összefoglaló tájékoztatója „Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?" című, 3/2008. sz. különjelentésről[1]

eu flag.thumbnailAz Európai Számvevőszék összefoglaló tájékoztatója „Az Európai Unió Szolidaritási Alapja: mennyire gyors, hatékony és rugalmas?" című, 3/2008. sz. különjelentésről[1]

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Franciaországban bekövetkezett súlyos árvizekre reagálva, 2002-ben hozták létre. Az Alap létrehozásával az Unió a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok iránti szolidaritását szándékozta kimutatni. Az Alap 2006 végéig 23 katasztrófa kapcsán több mint egymilliárd euró összegű támogatást nyújtott.

A Tanács igénye az volt, hogy az EUSZA gyorsan, hatékonyan és rugalmasan nyújtson támogatást. Az EUSZA számvevőszéki ellenőrzése azt vizsgálta meg, hogy az Alap elérte-e ezeket a célokat, és hogy a kedvezményezett államok elégedettek voltak-e az Alappal.

A Számvevőszék megállapította, hogy az Alap reagálása nem volt gyors. A kérelmek benyújtása és a kifizetések között rendszerint körülbelül egy év telt el.

A Számvevőszék úgy találta, hogy az Alap Bizottság általi kezelésének közvetlen költségei alacsonyak voltak, ezért az Alap működése hatékonynak tekinthető.

Ami a rugalmasságot illeti, a Számvevőszék nem tárt fel olyan esetet, amelyben az Alap a támogatási kérelmek kezelését illetően rugalmatlannak bizonyult volna.

Bár az Alapból származó támogatás megszerzése hosszadalmas eljárásnak bizonyult, a segélyben részesült államok elégedettek vagy nagyon elégedettek voltak az Alappal. A támogatott államokat illetően tehát elmondható, hogy az Alap teljesítette alapvető célkitűzését, és katasztrófa idején szolidaritást tanúsított a tagállamokkal.

A Számvevőszék azt javasolja, hogy a Bizottság lássa el részletes útmutatással a kérelmezőket és segítse tanácsokkal a kérelmek gyors benyújtását.

3/2008. sz. különjelentés
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/989543.PDF


[1] Ez az összefoglaló tájékoztató pusztán rövid áttekintést kíván nyújtani. Az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentés hozzáférhető a Számvevőszék honlapján (http://www.eca.europa.eu/), és hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.