Ahhoz, hogy az oktatás és az informatika kapcsolatát áttekintsük, mindenképpen szükséges annak áttekintése, hogy mit tartunk, tarthatunk informatikának. Függetlenül attól, hogy a köznapi értelemben mit tekintünk manapság annak. A későbbiekben természetesen alkalmazkodni fogok ehhez a megközelítéshez, hiszen a mindennapokban használt fogalmi megfelelő mindenképpen közelebb vissz ahhoz, hogy elhelyezzünk egy fogalmat, jelenséget a mindennapi élet koordinátarendszerében.

 

Ahhoz, hogy az oktatás és az informatika kapcsolatát áttekintsük, mindenképpen szükséges annak áttekintése, hogy mit tartunk, tarthatunk informatikának. Függetlenül attól, hogy a köznapi értelemben mit tekintünk manapság annak. A későbbiekben természetesen alkalmazkodni fogok ehhez a megközelítéshez, hiszen a mindennapokban használt fogalmi megfelelő mindenképpen közelebb vissz ahhoz, hogy elhelyezzünk egy fogalmat, jelenséget a mindennapi élet koordinátarendszerében.

Az informatikát alapvetően azonban mégis akként jellemezhetjük, hogy az az információk begyűjtésével, rendszerezésével, és azok továbbadásával kapcsolatos fogalmi-, illetve tevékenységkategória. Ez nincs is nagyon messze attól, amit manapság értünk alatta, és amely megközelítést például a Wikipédia magyar oldala is adta 2009. januárjában (http://hu.wikipedia.org/wiki/Informatika). Azonban a jelen, elsősorban a számítástechnikai megközelítés alapjai is a történelem azon folyamataira alapozhatóak, hogy az emberiség, amióta megjelent, a kulturális örökítés képességének, az információk felhalmozásának, köszönheti a társadalmi, és technológiai fejlődés felívelését. A környezetükből érkező ingerekből, illetve az azok által hordozott adatokból, folyamatosan igyekeztek eleink is új információkhoz jutni. Legyen az akár a Nílus áradása, a matematikai modellek megalkotása a világ „működéséről", vagy az élőlények felépítése, a különböző anyagok egymásra hatása.

Ha így tekintünk az információra, akkor elég közel járunk ahhoz a meghatározáshoz, amit a személyi számítógépek uralta korszak hajnalán Paisley (1980) adott az információra. Amely szerint az információ alapvetően olyan inger, amely a befogadó kognitív struktúráját megváltoztatja. Paisley megállapítását Fülöp (1996) is idézte, amikor is az információt, mint olyat, önálló fogalmi körként feldolgozta. Az oktatás szempontjából azonban megelégedhetünk a bővebb, kulturális, szemantikai és filozófiai feldolgozást nélkülöző meghatározással is.

Ugyanakkor az oktatási folyamathoz is elég hasonló fogalomhoz jutunk, mivel az oktatási folyamat során szinte mást sem teszünk, mint azt, hogy folyamatosan befolyásoljuk a tanítványok kognitív folyamatait. Ha pedig az oktatási intézmények működését tekintjük, akkor azok aligha tekinthetőek másként, mint a társadalomban felhalmozott, és a társadalom által elfogadott tudásbázis továbbadását szolgáló intézményeknek. Igaz ez akkor is, ha a nevelési tevékenységtől sem tekintünk el, mivel a nevelési tevékenység sem több alapvetően, mint a társadalmi viselkedési szabályok átadása, megtanítása. Talán nem is véletlen, hogy a történelmi iskolaszerveződések között a társadalom-, vagy természettudományos adat- és információ-felhalmozás, valamint az oktatás szoros kapcsolatban működött. Legyen az akár Platón Akadémiája, vagy az újkor technológiai kutatását végző egyetemek egyaránt.

Azonban manapság az oktatást aligha tekintenénk a hétköznapokban az informatika részhalmazának. Ennek nem annyira elvi okai vannak, mint az, hogy napjaink informatika-fogalma szinte kizárólag a számítástechnikával támogatott információkezelést fedi le.

Irodalom:

Fülöp, G. (1996): Az információ. Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi – Informatikai Tanszék, Budapest. (http://mek.oszk.hu/03100/03118/)

Paisley, W. J. (1980): Information and work. Progress in Communication

Sciences, 2, pp. 113-165.

(Részlet „Az oktatásinformatika, az oktatás, és az informatika" című, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetén készült, szakdolgozatból). A teljes anyag a cikk végéről letölthető.

Simay Endre István

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük