Magyar Szociális Fórum 

A budapesti MÁV Kórházban vasárnap 2007. május 13. vasárnap tudományos-társadalompolitikai tanácskozást tartottak orvosok, tudósok, közéleti személyek és csaknem negyven nagy társadalmi szervezet, szakszervezet és politikai er? részvételével, az egészséghez f?z?d? emberi és szociális jogok védelmében, az egészségügyi rendszer fejlesztése jegyében.

Magyar Szociális Fórum 

A budapesti MÁV Kórházban vasárnap 2007. május 13. vasárnap tudományos-társadalompolitikai tanácskozást tartottak orvosok, tudósok, közéleti személyek és csaknem negyven nagy társadalmi szervezet, szakszervezet és politikai er? részvételével, az egészséghez f?z?d? emberi és szociális jogok védelmében, az egészségügyi rendszer fejlesztése jegyében.

A konferenciát a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala, az Országos Civil Fórum, a Professzorok Batthyány Köre, és az Él?lánc Magyarországért szervezte. A f? el?adásokat Szollár Lajos, Kerpel-Frónius Sándor, Sinkó Eszter, Németh György és Szakolczai György tartotta.

A konferencián elhangzottakat Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervez?je összegezte:

   1. A kormány társadalombiztosítási ?reformja" nélkülözi a társadalmi érdek figyelembe vételét: a népesség egészségi állapotának javítását, életesélyének növelését, lemaradásunk csökkentését az európai mutatókhoz képest.

  2. A társadalmi érdek helyett az állam terheinek csökkentésében, a költségvetési egyensúly privatizálással történ? megteremtésében jelöli meg a valódi célt. A reform-javaslat ezért jellegzetesen neoliberális és pénz centrikus. Mi viszont az embert és az életet tartjuk el?bbre valónak, és a humán értékrendet szegezzük szembe a neoliberális monetarizmussal.

  

3. A reform-terv sérti az élethez és az emberi méltósághoz való jogot. Elfogadhatatlan helyzetbe kényszeríti az orvosokat és a betegápolókat azzal, hogy az ellátás korlátozására vagy megtagadására kényszeríti ?ket. Ezzel közvetve hippokráteszi esküjének megszegésére készteti az orvost.

 4. Az évi 1600 milliárd forintból gazdálkodó ?E" alap (egészségbiztosítási alap) magánkézbe adása alkotmányellenes.

5. A TB privatizálása, az üzleti biztosítás bevezetése azzal járna, hogy az üzleti érdek maga alá  rendelné az egészséges élethez való jogunkat, hiszen a f? cél nem a beteg meggyógyítása volna,  hanem a ráfordítások lehet? legalacsonyabb szinten tartása a lehet? legnagyobb bevétel mellett.

6. A reform-terv nélkülözi a társadalom egyetértését és jóváhagyását, pedig semmilyen nagy társadalmi rendszer nem m?ködtethet? az abban érintettek együttm?ködése nélkül.

7. Az elgondolás közgazdasági szempontból is tarthatatlan, hiszen a költségvetés terhei nem csökkennének, az ország terhei viszont n?nének a magánbiztosítók 30 százalékos m?ködési költségei és nyeresége miatt.

 Mindebb?l azt a következtetést vonták le a konferencia résztvev?i, hogy a reform-javaslat szakmailag, társadalmilag és politikailag el?készítetlen, koncepciójában téves, sérti a társadalom és a nemzet érdekeit. Er?ltetése minden szempontból káros. Ezért elutasítjuk a ?Biztosítási piac megnyitása" c. kormány-anyagot.

Helyette kiállunk a szolidaritás elv?, egyenjogú, a járulékból és adókból m?köd?, állami költségvetésb?l kiegészített egészségbiztosítás mellett. Ezt a rendszert mi is tovább akarjuk fejleszteni államilag összehangoltan, társadalmi kontrollal és társadalmi részvétellel. Azoknak, akik azt kérdezik a társadalomtól, hogy mib?l finanszírozzuk a szolidaritás elv? rendszert, azt válaszoljuk, hogy a magyar társadalom ma is megtermeli az er?forrás fedezetet ahhoz, hogy a humáner?forrásokat újratermel? rendszereket, az egészségügyet, az oktatást, a generációs újratermelés intézményeit, a társadalmi szolidaritást fenntartó szociális jóléti szolgáltatásokat ­  ésszer?, és a társadalommal egyeztetett változtatásokkal ­ közpénzb?l lehessen m?ködtetni.

Nem indokolt tehát az egészségügy és az oktatás piacosítása azzal az indoklással, hogy csak a magánt?ke bevonásával lehet biztosítani a fejlesztési er?forrásokat. Ahhoz viszont, hogy a magyar társadalom által ma is megtermelt er?források a társadalmi szükségletek kielégítésére fordítódjanak, változtatni kell az anyagi javak elosztási rendszerén, érvényt kell szerezni az egyetemes közteherviselésnek, fel kell számolni a multinacionális trösztök és a bankok adóparadicsomát, új alkut kell kötni velük a magyar társadalom javára. Ez jóval nagyobb összeget  jelentene, mint a szegények TB járuléka.

 Ahhoz, hogy a társadalom érvényre juttass az érdekét, széles demokratikus összefogást, akcióegységet kell létrehozni. Ez a mai tanácskozás azt bizonyítja, hogy ilyen összefogásra lehet?ség van, és képesek vagyunk félretenni világnézeti és politikai különböz?ségeinket a közös cél, az egészséges élethez f?z?d? emberi jog érvényre juttatása érdekében. Az elmúlt hónapokban tapasztalt nagyszer? tömeges kiállás a kórházak, a rendel?intézetek, a munkahelyek védelmében, és ez a mai konferencia is bizonyítja, hogy a szolidaritás értékrendje, szemben a profit értékrendjével, túln? a sz?kre szabott párthatárokon, a klasszikus értelemben vett jobb- és baloldalon, egységbe kovácsolva mindazokat, akiknek fontos az emberi közösség, a közösségi értékrend. A mi összefogásunk komoly erkölcsi t?ke. Iskolapéldája lehet annak, hogy képesek vagyunk felülkerekedni önmagunkon, egymásért. Társadalmi haladásban és nemzeti felemelkedésben gondolkodni.

    Gyurcsány Ferencet április 30-án arra szólítottuk fel, hogy az MSZP adjon egyértelm? és világos választ a társadalomnak, akarja-e vagy elutasítja a több biztosítós üzleti modellt. Elhatárolódik-e az SZDSZ piacosítási törekvését?l. Szombaton a miniszterelnök azt mondta pártja Baloldali Tömörülésében, hogy folytatni akarja a reform-politikát, és fenn akarja tartani a koalíciót. Hírek szerint nem vezetnének be több biztosítós rendszert ugyan, de megnyitnák a zsilipeket a kiegészít? biztosítók el?tt. Még nem világos, vajon ez komfort jelleg? többlet biztosítás volna-e, vagy pénzt vinne el a közös kasszából, az OEP-b?l is. Az utóbbi ugyanis azt jelentené, hogy a társadalomnak kellene finanszíroznia egyesek komfortját, és a kiegészít? biztosítás a TB privatizáció trójai falovává válhatna hosszabb távon. Ébernek kell lennünk, nem szabad hagynunk elaltatni magunkat!

    Máris azt üzenjük, hogy ezt a megoldást elutasítjuk, és a kiegészít? biztosítást teljesen külön kategóriaként, az OEP alapjait nem csökkent? megoldásként tudnánk elképzelni. Felszólítjuk Gyurcsány miniszterelnököt, tárgyaljon a szakma és a civil társadalom képvisel?ivel!

     Mód van arra, hogy a TB ?reform" ne menjen át. Nem szabad megengednünk, hogy átmenjen! Ennek céljából a társadalmi er?k további nyomást fognak gyakorolni, és konkrét lépéseket helyeznek kilátásba arra az esetre, ha a kormány figyelmen kívül hagyná véleményüket ­ mondta Simó Endre a konferencia lényegét összefoglalva.

Kiadta: a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala, az Országos Civil Fórum és a Professzorok Batthyány Köre

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük