2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Egyre több magyar felhasználó alkalmaz internet-kommunikációs eszközöket

4 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/4533"><img class="image thumbnail" src="/files/images/0008_logitech_day1_%20191_kicsi.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="66" /></a></span> <p>A magyar online felhasználók webkamera használati szokásairól végzett felmérést a Logitech megbízásából a KutatóCentrum júliusban. A kutatás során 1138 fõt kérdeztek meg online adatgyûjtési módszerrel, melynek mintája kor, nem, végzettség és Budapest-vidék arány szempontjából reprezentálta a magyarországi, 18-69 év közötti internet használók körét. </p><p> 

 0008 logitech day1 %20191 kicsi.thumbnail

A magyar online felhasználók webkamera használati szokásairól végzett felmérést a Logitech megbízásából a KutatóCentrum júliusban. A kutatás során 1138 fõt kérdeztek meg online adatgyûjtési módszerrel, melynek mintája kor, nem, végzettség és Budapest-vidék arány szempontjából reprezentálta a magyarországi, 18-69 év közötti internet használók körét.

 

 0008 logitech day1 %20191 kicsi.thumbnail

A magyar online felhasználók webkamera használati szokásairól végzett felmérést a Logitech megbízásából a KutatóCentrum júliusban. A kutatás során 1138 fõt kérdeztek meg online adatgyûjtési módszerrel, melynek mintája kor, nem, végzettség és Budapest-vidék arány szempontjából reprezentálta a magyarországi, 18-69 év közötti internet használók körét.

 

A felmérés azt vizsgálta, hogy a magyar internetezõk mennyire ismerik az internet-kommunikációs eszközöket, azok gyártóit, illetve milyen gyakran és milyen céllal alkalmazzák azokat.

A felmérésben részt vevõk több mint 88%-a szélessávú internet kapcsolattal – túlnyomó részben ADSL és kábeles hozzáféréssel – rendelkezik. A vizsgálat eredményei is alátámasztják azt az általános trendet, miszerint a Dial-Up kapcsolatok visszaszorulóban vannak hazánkban. Nem meglepõ az sem, hogy az internet használat gyakoriságának növekedésével együtt nõ a nagyobb sávszélességgel rendelkezõk aránya is, ezzel párhuzamosan pedig az internet-kommunikációs eszközök használóinak száma.

A válaszadók nagy része legalább napi rendszerességgel csatlakozik a világhálóra.

A gyakori webkamera használók között szignifikánsan magasabb azok aránya, akik naponta többször is fellépnek a hálóra, mint ahogy ezt a ritkán, vagy egyáltalán nem webkamerázók körében tapasztalhattuk.

A Skype telefon kivételével (57%) valamennyi periféria ismertsége meghaladja a 90%-ot. Nem csodálkozhatunk ugyanakkor azon, hogy a Skype telefon ismertsége a webkamera használók körében számottevõen magasabb. A valós idejû kommunikációhoz még továbbra is a mikrofont és a hangszórót használják a legtöbben. A headset elterjedtsége közel 50%-os, míg a Skype telefont csupán a válaszadók alig több mint egynegyede alkalmazza erre a célra.

0008 logitech day1 %20206.thumbnail

Jelenleg a válaszadók több mint fele rendelkezik webkamerával, mivel azonban a nem használók 33%-a nyilatkozta, hogy a közeljövõben tervezi webkamera vásárlását, így a magyarországi internetezõk közel három-negyede jelenlegi, illetve potenciális webkamera használó.

Minden második válaszadónak van hozzáférése webkamerához vagy otthon, vagy pedig a munkahelyén, azonban a webkamera, és az interneten keresztüli audio-vizuális kommunikáció elsõsorban – és majdnem kizárólag – a magáncélú kommunikációban elterjedt. Egyáltalán nem meglepõ, hogy a kamerát használók döntõen kapcsolattartásra használják a webkamerát. A használók fele videó-telefonálásra, 30%-uk pedig álló- és mozgókép és továbbítására használja a webkamerát. A internetezõk egyötöde ismerkedik a világhálón keresztül a webkamera segítségével. Ez az arány a fiatalok körében jóval magasabb, mintegy 28 százalék. Munkára a ténylegesen használóknak csupán 7%-a veszi igénybe a kamerát.

Azok közül, akik spontán is meg tudtak nevezni gyártókat, 46%-uk említi a Logitech-et és csak 21%-uk a Genius-t. A válaszadók 30%-a említette segítség nélkül más gyártók valamelyikét. Természetes, hogy azok, akik nem rendelkeznek webkamerával, kevesebben tudtak megnevezni kamera gyártó cégeket, mint akik rendelkeznek már ilyen perifériával. Nem véletlen a Logitech által gyártott kamerák magas ismertsége, hiszen 37 százaléka azoknak, akik rendelkeznek ilyen készülékkel, ezt a márkát használja.

A válaszadók fele vásárolt már valamilyen típusú webkamerát. A megkérdezettek két-harmada szerint egy webkamera vásárlásánál az elsõ és legfontosabb szempont a képminõség. Elsõ helyen sem az ár, sem pedig a könnyû használhatóság nem tartozik a leggyakrabban említett és legfontosabb kritériumok közé (hozzávetõlegesen 10%-10% említette õket mint legfontosabb szempontot). A képminõségen túl másodikként nézik az árat a vásárlók (64%), míg további fontos tulajdonságként a hangminõség (49%), és a könnyû használhatóság merül fel (44%).

A megkérdezettek egyötöde fektet hangsúlyt a gyártóra és a designra, ám ez az arány magasabb a 18-29 évesek között (27% és 28%)

A válaszadók 51%-a webkamera vásárlás esetén középkategóriás készüléket venne. A gyakori használók nagyobb arányban vennének felsõ kategóriás, nagy tudású készüléket, míg a hölgyek inkább az egyszerû, könnyen használható kamerákat preferálják.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.