2023.január.29. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

?EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA – PÉCS, 2010″ TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÁS

16 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/994"><img class="image thumbnail" src="/files/images/EKF_dijatado_6.thumbnail.JPG" border="0" alt="EKF díjátadó 1." title="EKF díjátadó 1." width="66" height="100" /></a></span>Az ?Európa Kulturális Fõvárosa - Pécs, 2010" program beruházásainak elõkészítése április hónapban új szakaszához ért. Lezárult a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye elnevezésû építészeti pályázat.Április 22-én a pécsi Expo Centerben került sor a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont nyílt nemzetközi tervpályázatának, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye címet viselõ ötletpályázat eredményhirdetésére és díjátadására.</p><p>

 ekf díjátadó 1.Az ?Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs, 2010" program beruházásainak elõkészítése április hónapban új szakaszához ért. Lezárult a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye elnevezésû építészeti pályázat.Április 22-én a pécsi Expo Centerben került sor a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont nyílt nemzetközi tervpályázatának, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye címet viselõ ötletpályázat eredményhirdetésére és díjátadására.

 ekf díjátadó 1.Az ?Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs, 2010" program beruházásainak elõkészítése április hónapban új szakaszához ért. Lezárult a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye elnevezésû építészeti pályázat.Április 22-én a pécsi Expo Centerben került sor a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont nyílt nemzetközi tervpályázatának, valamint A pécsi belváros észak-déli tengelye címet viselõ ötletpályázat eredményhirdetésére és díjátadására.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

A projekt a város, a megye és az egyetem együttmûködésében valósul meg. Az oktatási-kulturális-mûvelõdési funkciókat biztosító új intézmény a tudásalapú társadalom megteremté-sének egyik legfontosabb beruházása lesz a régióban. 2010-tõl a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont a legkorszerûbb informatikai háttérrel várja a városban és a régió-ban élõket. Az épület funkcionálisan és városépítészetileg szervesen illeszkedik a Balokányban épülõ Pécsi Konferencia- és Koncertközponthoz és a Zsolnay Kulturális Ne-gyedhez. A három beruházás együttesen szolgálja a belváros keleti irányú kiterjesztését, a városrész megújítását.

A december hónapban kiírt pályázati felhívást ötven építésziroda vásárolta meg, közülük harminc – köztük több külföldi – nyújtotta be az általa elgondolt tervet.

ekf díjátadóEKF díjátadóA munkákat értékelõ bíráló bizottság megállapította, hogy a pályamûvek magas színvonalú és jó szakmai tartalommal kerültek benyújtásra. A bizottság csak hosszas vita után tudta a leg-jobb tervet kiválasztani, amelynek tervezõi budapesti építészek, Balázs Mihály, Tatár Balázs, Török Dávid és Már Miklós. A gondolatgazdag terv a Tudásközpontot egy kortárs jelként fogalmazza meg. Az épületen belül fényigényes, zárt és nagyterû zónák váltják egymást. Eze-ket hatja át egy – a pályázó által kaptárnak jelezett – amorf, eozin bevonatú elem, amely kí-vülrõl alig látható. A könyvtár az Universitas sétányról nyílik. Az elõcsarnok közepén kiállítótér található. Az elõcsarnokból lépcsõsor vezet az egy szinttel lejjebb levõ, kertre nyíló étteremre. A földszintrõl érhetõk el az elõadótermek és az elsõ emeleten kezdõdõ könyvtár. A parkolóterület pepita pergolás lefedése dekoratív tervezõi ötlet. A bíráló bizottság a tervet kompakt, karakteres építészeti kialakítása, jó környezeti kapcsolatai, szellemisége és megvalósíthatósága miatt részesítette elsõ díjban.

A második díjat Zsuffa és Kalmár Kft., a harmadik díjat Lévai Tamás és Herczeg Tamás mû-ve nyerte el. A bíráló bizottság ezen felül további négy pályamunkát megvételben részesített a bennük rejlõ jó ötletek miatt.

A pályamunkák megvásárlására 35,6 millió Ft-ot ítélt oda a zsûri, az elsõ helyezett 12 millió Ft-ban részesült.

A gyõztes pályázóval hamarosan hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében szerzõdést köt a város, majd ezt követõen kezdõdik el az engedélyezi tervdokumentáció elké-szítése. Az épület kivitelezése várhatóan a jövõ év közepén indul meg.

A pécsi belváros észak-déli tengelye

2010-ig új közösségi és kulturális funkciót kapnak a legfontosabb városi közterületek. Megújul a pécsi belváros a Széchenyi tértõl az Indóház térig, a Tettye és a Havihegy, valamint a városrészek központjai. A felújított parkok, terek és utcák fognak helyet biztosítani a 2010-es kulturális évad szabadtéri rendezvényeinek. A Közterek és parkok újjáélesztése program célja a zöldfelületek növelése, a karsztvizek felszínre hozása, egyedi karakterû utcabútorok, közvi-lágítás kialakítása, valamint a közlekedési rendszer újragondolása.

A program egyik legfontosabb része a Széchenyi tértõl a Fõpályaudvarig terjedõ terület átalakítása. A pécsi belváros észak-déli tengelye ötletpályázat célja az volt, hogy építészek tegye-nek javaslatot ennek a területnek a kialakítására.

Az év elején kiírt pályázatra harmincan regisztráltatták magukat, és tizenkilencen nyújtottak be pályázatot. A bíráló bizottság három pályamunkát díjazott, hármat pedig megvételben ré-szesített. A három díjazott pályamunka közül kettõt budapesti, egyet pécsi építésziroda készí-tett. A díjazott munkák között rangsorolás nem történt, a díjazott építészirodák az Archimago Kft. Budapest, a Pécsépterv Stúdió Kft. Pécs és az S73 Tervezõiroda Kft. Budapest.

A díjazott munkákat 1,8 millió Ft-ért, a megvételben részesülteket 700 ezer Ft-ért vásárolta meg Pécs városa.

A beérkezett pályázatok ötleteinek felhasználásával a város néhány hónapon belül építészeti tervpályázatot hirdet.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák – kiegészülve a korábban díjazott Pécsi Konferencia- és Koncertközpont terveivel – április 24-tõl egy héten át megtekinthetõek az ÁRKÁD Bevásárlóközpont folyosóján. Akik nem csak a legjobb pályázatokra, hanem vala-mennyi munkára kíváncsiak, az Expo Centerben nézhetik meg a tervekbõl összeállított kiállí-tást egészen május 22-ig, hétköznap 12 és 18 óra között, hétvégén rendezvénytõl függõen.

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont

1. helyezett

25. számú pályamû

Alkotók: Balázs Mihály, Tatár Balázs, Török Dávid, Már Miklós

A díj összege: bruttó 12 000 000 Ft

A gondolatgazdag terv a Tudásközpontot kortárs jelként fogalmazza meg. Szabdalt tömege pusztán látszólag öntörvényû. Konkáv része teret jelöl ki, ahol a fõbejárat is található. Konvex része elhajol a zajos csomóponttól, míg az egyenes oldala geometriai kapcsolatot teremt a kollégiummal. Az épület a szabad kontúr ellenére zónás szerkesztésû: fényigényes és zártan elhelyezhetõ cellás zónák és nagyteres zónák váltják egymást. A két nagyteres zóna eltérõ karakterû. Az egyik lineáris, többszintes, a másik összetett, horizontális jellegû. Ez utóbbiakat hatja át az a – pályázó által kaptárként jelzett – amorf, tárgyszerû, eozin bevonatú elem, amely térgeometriai feszültséget teremt a síkokból építkezõ alapstruktúrán belül. Tervezõi szándék ez: kívülrõl mindez alig látható. A könyvtár az Universitas sétányról nyílik. Az elõcsarnok közepén kiállítótér található. Ez a kaptár második szintje (alatta büféként mûködõ terület van). Az elõcsarnokból lépcsõsor vezet az egy szinttel lejjebb levõ kertre nyíló (és ezért eldugott) étteremre. A földszintrõl érhetõk el az elõadótermek és az elsõ emeleten kezdõdõ könyvtár, ahová a ?sötét" zónában elhelyezett lépcsõház és felvonók vezetnek.

A ház építészeti elemei naprakész elképzelést sugallnak. A háromszög szerkesztésû homlokzati váz és az üveg/polikarbonát árnyékolók napjaink népszerû megoldásai. Az eozin pécsi unikum, bár ilyen mennyiségben magas ára miatt drágán kivitelezhetõ.

A parkolóterület pepita pergolás lefedése dekoratív tervezõi ötlet.

A bíráló bizottság a tervet kompakt, karakteres építészeti kialakítása, jó környezeti kapcsolatai, szellemisége és megvalósíthatósága miatt elsõ díjban részesíti.

2. helyezett

8. számú pályamû

Alkotók: Zsuffa és Kalmár Kft. (Kalmár László, Nagy Gábor, Rehus Szilvia)

A díj összege: bruttó 8 600 000 Ft

A tervezõk a városi szövet lezárásaként és a szabadon álló, ligetes beépítés nyitányaként fogalmazták meg az épületegyüttest.

A pavilonos szerkesztésû épület funkcionálisan rendkívül kiérlelt. Az egyes egységek kerek egészek, integráltság nem jellemzi õket. Ennek köszönhetõen az egyes egységek független ütemezésben is megvalósíthatóak és struktúrájukból adódóan távlati szinten akár funkcióváltásra is alkalmasak lehetnek. Az arányosan fedett elõtérhez kapcsolt, sétányra nyitott étterem szép megoldás. A galériaszintre elhelyezett elõcsarnok az összetett térsor elsõ eleme. A 3 keresztszárny funkciója elválik, közéjük védett kertek kerülnek. A keresztszárnyakat összekötõ hosszirányú épületben találhatók a közös használatú terek valamint a pincében a könyvraktár. A megfelelõ ütemezésben építhetõ parkolólemez tetején városi teret alakítottak ki a tervezõk. Az épületegyüttes összetett tömege gazdagon és igényesen formált. A pályázók a kulturális fõváros-projektek kapcsán alkalmazott plecniki analógia szerint a lebontott házak kõ- és téglaanyagából tervezték meg a homlokzatokat. Az üvegbeton árnyékolók és a bontott anyagok természetes bája, az alacsony épületrészek emberközeli, de terjedelmes épületet eredményeztek. A ház nem jelszerû, mégis kapuként tud viselkedni.

A tervet a bíráló bizottság funkcionális értékei és kimagasló építészeti minõsége miatt 2. helyezésben részesíti.

3. helyezett

11. számú pályamû

Alkotók: Lévai Tamás, Herczeg Tamás

A díj összege: bruttó 5 000 000 Ft

A pályamû prezentációja a maga poétikájában és szenzibilitásában rendkívül vonzó. Az antropomorf struktúrákból kiindulva és a labirintust idézve fejleszti ki a tervezési terület topográfiai textúráját, amely által a könyvtár épülete szinte transzparens szoborként lebeg a terület fölött. Ezt a hatást csak úgy lehet elérni, hogy a program nagy része a föld alatt kap helyet. Az összes parkolóhely a mélygarázsba került. A raktárterületek, valamint a nyilvánosan használható terek, úgymint az elõadótermek, a konferenciatermek, a ruhatár és a vizes blokkok szintén a föld alá kerültek. Ebben, a nagyrészt földdel fedett, és csak néhány bevágás által bevilágított talapzat fölött emelkedik szabadpolcos területeivel és olvasóhelyeivel, valamint kiegészítõ funkcionális tereivel maga a pilléreken álló könyvtár.

A bejárat ezen a transzparens pillér-szinten található. Ugyanezen a szinten, de egy térrel elválasztva, külön épületrészben található a kávézó és a könyvesbolt.

Az alsó szint nyilvános elemeit a bejárattól induló nagy lépcsõn lejutva lehet elérni. Ugyanitt – a bejárat mellett -helyezkedik el a könyvtár és a hozzá csatlakozó információs pult a biztonsági ellenõrzési ponttal, valamint a folyóirat-olvasó terem és a saját kerttel rendelkezõ gyerekkönyvtár.

A három könyvtári szintet úgy strukturálták, hogy azok egy sajátos könyvtárvilágot hoznak létre. A legtöbb helyen terjedelmes fényáteresztõ külsõ fal képezi a könyvespolc hátsó falát, egyes polcok azonban szabadon állnak a termek közepén. Az olvasóhelyeket a födémkivágás által képezett légterek körül csoportosították, ahol az olvasóhelyek és a polcok váltakozva követik egymást.

A pályamû teljesíti az összes funkcionális követelményt.

Mindezekért az elõnyökért viszont magas árat fizet a pályázó. Az épület megvalósításához egy hatalmas parkra lenne szükség, minden további beépítés nélkül. A sok föld alatti épület üzemeltetése a nagy világítási és szellõztetési igény miatt gazdaságtalan. Ez elsõsorban magára a könyvtárra vonatkozik, amely igen nagy külsõ falfelületet kíván.

A fentiek alapján a Bíráló Bizottság a pályamûvet 3. díjban részesíti.

A pécsi belváros észak-déli tengelye

Díjazásban részesültek

7. számú pályamû

Alkotók: Benkõ Melinda (PhD), Tóth Péter, Vándor Kinga, Rieger Gergely, Besenyei Balázs (Archimago Kft. Budapest)

A díj összege: bruttó 1 800 000 millió Ft

A pályamû az igen részletes elemzés mellett szemléletesen dokumentál is. Felhívja a figyelmet Pécs fontos várostengelyeire, amelyek csomópontjaiban és hálóin már meglévõ vagy tervezhetõ ?gyöngyök" rendszerei a város kiemelkedõ értékének számítanak. Értékes gondolat a tervben, hogy a zöldfelületek egyszerre jelennek meg a háló vonalai, vagyis a tengelyek mentén, de ezekhez csatlakoznak a Pécs különleges értékének számító további zöld terek is. A terv határozott tértagolásokat tartalmaz, amelyek a létezõ problémák megoldásának és az egyedi lehetõségek megvalósításának összehangolásán alapulnak. Az Indóház tér északi oldalán vonzó építészeti megfogalmazással inkubátorházat tervez. Egy kerékpáros tengelyt indít a Kerekes Központnak hívott épületbõl a Domus irányába. A ferde födémû épület – tömegét tekintve – az adott helyen elfogadható. Érdekes gondolata a tervnek az egyedi funkciójú játszóterek sorozata a Mártírok útja mentén, de a sövénytakarás kétséges, hogy elég volna a nagyforgalmú úttól való kellõ elszigetelés megvalósításához. Nem minden részletében kidolgozott, de értékes része a pályamûnek a Centrum parkolóra és a mögöttes térségre adott javaslata (Európa tér). Alapgondolatában vonzó, de még továbbfejlesztendõ ötlet a tér megmozgatott déli zárása, a munkában szereplõ öt periszkóptorony terve pedig egyike volt a kevés, az EKF-programhoz kapcsolódó szellemes installációnak. Remélhetõ, hogy a pályamûben javasolt informatikai technológiák alkalmazására is sor kerülhet egyszer. A Széchenyi térre adott javaslat ábrázolt megjelenésében vonzó, de a kialakítás részletei hiányoznak.

13. számú pályamunka

Alkotók: Csaba Gyula, Rádóczy (f) László, Lukáts István, Bencze Zoltán, Rezsonya Kata, Egyházi Ferenc, Tóth Réka, Tiborcz Dávid (Pécsépterv Stúdió Kft.)

A díj összege: bruttó 1 800 000 millió Ft

A pályamû a feladatot nagyságrendje, hatása és összefüggései miatt hangsúlyozottan a hosszútávú városfejlesztés rendszerébe illeszti. Értelmezése szerint az újrafogalmazott és történetiségében visszaállított ?valódi" észak-déli tengely ?alkalmat teremt a beruházások közterületi és városszerkezeti feltételeinek megfogalmazására". A tengely közepén elhelyezett intermodális közlekedési centrum – a HÉV és MÁV állomás, valamint a távolsági buszpályaudvar – központképzõ erejét az újragondolt vásárcsarnok és kereskedési útvonal csak megerõsíti. Itt valóban egy új városközpont jöhet létre, amely mind a történelmi belváros, mind az EKF-programban tervezett keleti városközpont irányába intenzív kapcsolattal rendelkezik, így a regionális szerepkörnek megfelelõ nagyságrendû egységgé válik. A javaslat a közterek hagyományos szerepét tematizálja, de egyben a nyílt használatra is lehetõséget ad. A Széchenyi térre adott javaslat is egyszerre õrzi a térfalak sugallta geometrikus rendet és az oldalirányú megnyitással növeli a szabad használhatóság szintjét. A Kossuth tér ?piactér" jellegét egységes és szabad térfelület-használattal hivatott erõsíteni. A Centrum térnél felhasználja a ?cirkusz" funkciót is betöltõ környezetet a nagyobb tömegeket megmozgató városi rendezvények befogadására. Az új ?Városkapu tér" pedig nem csak fizikai, hanem szellemi értelemben is a modern város régió, ország, Európa és a nagyvilág felé való külsõ kapcsolódásainak emblematikus pontjává fejleszthetõ. A fentiek tükrében elfogadható, hogy az Indóház tér átalakítására a terv nem fordít energiát, hiszen annak formája csak az új pályaudvar tervezésével lesz tisztázható.

16. számú pályamunka

Alkotók: Balogh Péter István, Dévényi Márton, Gergely Antal, Gyüre Borbála, Hómann János, Kuti Zalán, Mohácsi Sándor, Pintér Kata Klára, Radics Mónika (S73 Tervezõiroda Kft. Budapest)

A díj összege: bruttó 1 800 000 millió Ft

A pályamû leírásában rögzített szándékok minden elvontságuk, ?barokkosságuk" ellenére dicséretesek. Érdekes kísérlet a terek állandó valamint ?installációs" elemekre tagolása, de a közölt százalékok nehezen értelmezhetõk. A pályamû elsõsorban a város zöldfelületekkel való gazdagításának koncepciójával tûnik ki.  Értékes javaslata a tervnek az Indóház tértõl a Domus épületéig vezetett lendületes, gazdagon formált és változatos funkciókkal kísért parki gyalogút. Helyes részgondolat a Domus épület földszintjének megnyitása. A pályázók által Breuer Marcellrõl elnevezett Centrum elõtti tér Sopianae térrel összekapcsolt együttese komolyan gazdagíthatja a tengely térrendszerét, és jól szolgálhatja az EKF-program rendezvényeit is. Kompozíciója azonban az építészeti tömegek arányait és a kertépítészeti kialakítást tekintve (kettõs fasorok) kissé mechanikus. A Széchenyi tér megfogalmazása megfelelõ, a déli oldal jelenlegi ívének megtörése azonban nem érthetõ.

?Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont"

nemzetközi tervpályázat nyertesei

Megvételben részesült pályamûvek

24. számú pályamû

Alkotók: Szántó és Mikó Építészek Kft. (Mikó László, Scherer Márton, Vértesi Viktor, Takács Gergely, Ölbey Zoltán, Kotsis István, Pontér Sándor, Temesvári László, Bíró Gábor, Dr. Becker Gábor, Szabó Edit, Palainé Straub Ágnes)

A megvétel összege: bruttó 1 250 000 Ft

Kiemelt megvételben részesült pályamûvek

27. számú pályamû

Alkotók: Jürgen Hauck, Herbert Osel

A megvétel összege: bruttó 2 500 000 Ft

20. számú pályamû

Alkotók: Getto Tamás, Helmle Csaba, Schunkt Tímea, Detkovics Anikó

A megvétel összege: bruttó 2 500 000 Ft

5. számú pályamû

Alkotók: Földes és Társai Építésziroda Kft, (Mórocz Tamás, Földes László)

A megvétel összege: bruttó 2 500 000 Ft

Díjazásban részesült pályamûvek

3. díj

11. számú pályamû

Alkotók: Lévai Tamás, Herczeg Tamás

A díj összege: bruttó 5 000 000 Ft

2. díj

8. számú pályamû

Alkotók: Zsuffa és Kalmár Kft. (Kalmár László, Nagy Gábor, Rehus Szilvia)

A díj összege: bruttó 8 600 000 Ft

1. díj

25. számú pályamû

Alkotók: Balázs Mihály, Tatár Balázs, Török Dávid, Már Miklós

A díj összege: bruttó 12 000 000 Ft

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.