2023.február.07. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Idei továbbtanulási statisztika: Az OFIK rögzítette az adatokat

5 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/653"><img class="image thumbnail" src="/files/images/uhu.thumbnail.jpg" border="0" alt="Universitas" title="Universitas" width="96" height="100" /></a></span> <p>Az Országos Felsõoktatási Információs Központ rögzítette a február 15-i és a március 15-i határidõre beérkezett jelentkezési lapokat. Ezek alapján már feldolgozták a személyes adatokat és a jelentkezéseket. Hamarosan minden jelentkezõ írásban is értesítést kap arról, hogy a jelentkezését, jelentkezéseit regisztrálták, illetve, amennyiben a dokumentumok hiányosak, azok pótlására kérik fel. A feldolgozott adatokról a felsõoktatási intézmények is folyamatosan tájékoztatást kaptak és kapnak az OFIK-tól.</p><p>

  universitas

Az Országos Felsõoktatási Információs Központ rögzítette a február 15-i és a március 15-i határidõre beérkezett jelentkezési lapokat. Ezek alapján már feldolgozták a személyes adatokat és a jelentkezéseket. Hamarosan minden jelentkezõ írásban is értesítést kap arról, hogy a jelentkezését, jelentkezéseit regisztrálták, illetve, amennyiben a dokumentumok hiányosak, azok pótlására kérik fel. A feldolgozott adatokról a felsõoktatási intézmények is folyamatosan tájékoztatást kaptak és kapnak az OFIK-tól.

  universitas

Az Országos Felsõoktatási Információs Központ rögzítette a február 15-i és a március 15-i határidõre beérkezett jelentkezési lapokat. Ezek alapján már feldolgozták a személyes adatokat és a jelentkezéseket. Hamarosan minden jelentkezõ írásban is értesítést kap arról, hogy a jelentkezését, jelentkezéseit regisztrálták, illetve, amennyiben a dokumentumok hiányosak, azok pótlására kérik fel. A feldolgozott adatokról a felsõoktatási intézmények is folyamatosan tájékoztatást kaptak és kapnak az OFIK-tól.

            Általánosságban elmondható, hogy nem csökkent az érdeklõdés a felsõoktatási tanulmányok folytatása iránt: összességében mintegy 5 százalékkal nõtt (idén több mint 400 ezer) a beadott jelentkezések száma 2006-hoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezõk kihasználták a felvételi eljárásnak azt az újdonságát, hogy a felvételi eljárási díjért három szakra is lehetett jelentkezni. Egy jelentkezõ átlagosan közel négy jelentkezést adott be. Így, bár fizikai létszámban némileg csökkent a jelentkezõk száma (mintegy 108 ezer fõ jelentkezett), a felsõoktatási intézmények megfelelõ számú és felkészültségû hallgatót tudnak felvenni 2007 júliusában.

A 2007. február 15-i jelentkezést követõen az OFIK azonnal megkezdte a felvételi jelentkezések feldolgozását. A mintegy 90 postazsáknyi küldemény ellenõrzésének elkezdésével egyidejûleg – a korábbi gyakorlatnak megfelelõen, a beérkezett postai küldemények és a hitelesített, valamint hitelesítésre váró (a hitelesítés határideje március 1. és március 31. volt) elektronikus jelentkezések alapján, valamint a március 15-i várható jelentkezések figyelembe vételével – óvatos becslést közöltünk a jelentkezõk számáról.  Hangsúlyoztuk azonban, hogy becslésen alapuló elõzetes adatokról van szó. Az összes felsõoktatásba jelentkezõ felvételi adatlapjának feldolgozása után lehetett megállapítani a tényleges létszámot, vagyis azt, hogy az OFIK-hoz a két felvételi idõszakban 108. 132 jelentkezõ adta be papírjait.

            A felsõoktatási intézmények az alapképzések és az egységes, osztatlan képzések mellett 2007-ben már mintegy 20 mesterszakot is meghirdettek – agrár, bölcsészettudományi, informatikai, mûszaki, nemzetvédelmi és katonai területen. Ezekre összesen mintegy 1000 jelentkezés érkezett, ami azt jelenti, hogy minden szak iránt megfelelõ érdeklõdés tapasztalható. Azokon a képzési területeken, ahol nincs mesterképzés, egyetemi szintû kiegészítõ képzést hirdettek a felsõoktatási intézmények, és ezekre is közel 6 ezer jelentkezés futott be.

            2007-ben a felsõoktatási intézmények összesen 56 ezer államilag támogatott hallgatót vehetnek fel. Az idevonatkozó kormánydöntés tartalmazza azt is, hogy az összlétszám miként  oszlik meg képzési területek és szintek, valamint munkarendek (nappali, esti, levelezõ tagozat) között. Az összesített adatok azt mutatják, hogy az 56 ezer államilag támogatott helyre mintegy 84 ezer fõ jelentkezett, ami a képzési területek, szakok többsége esetében jelentõs versenyhelyzetet jelent.

            A nappali tagozatos államilag támogatott alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre jelentkezõk számát és az általuk megpályázott szakokat vizsgálva megállapítható: a továbbtanulni szándékozók érzékelték és elfogadták azt a lehetõséget, valamint hazai és nemzetközi programokkal is alátámasztott célt, hogy növelni kell az informatikai, mûszaki és természettudományos területen tanulók számát. Ezen a három területen jelentõs növekedés tapasztalható az elmúlt évekhez viszonyítva, akár az elsõhelyes jelentkezést, akár az összes beadott jelentkezést vizsgáljuk. Mindazok a jelentkezõk, akik megfelelõ eredménnyel érettségiznek, jó eséllyel bekerülhetnek államilag támogatott képzésre, mivel az oktatási kormányzat megnövelte a felvehetõ létszámot az érintett szakokon.  

            Az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a jelentkezõk és a jelentkezések száma államilag támogatott nappali alapképzésben az agrár, a bölcsészettudományi, a jogi és igazgatási területen, valamint a pedagógusképzésben. Ez összhangban van azzal a kormányzati szándékkal, amely zsugorította az államilag támogatott felvételi keretszámokat ezeken a területeken. .

            Az általános tendenciák mellett természetesen fontos az is, hogy mekkora a ?verseny" az egyes képzésekben. Az államilag támogatott nappali alapképzésben a korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb a túljelentkezés a viszonylag kevés hallgatót fogadó mûvészeti, mûvészetközvetítõ és sporttudományi képzési területen.  Itt  egy államilag támogatott   helyre 5-7 jelentkezõ pályázik. Két-háromszoros a túljelentkezés a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az orvos és egészségtudományi, és a társadalomtudományi területen. Aki államilag támogatott formában részidõs képzésre (esti és levelezõ tagozat) jelentkezett, átlagosan két-háromszoros túljelentkezéssel számolhat. 

            Idén mintegy 30 százalékkal, 22 ezerre növekedett a felsõfokú szakképzésekre beadott jelentkezések száma. Ez biztosítja azt, hogy megfelelõ felkészültségû és számú hallgatót vehessenek fel a felsõoktatási intézmények.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.