2013 I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 238 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -198 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

 2013 I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 238 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -198 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

Az EST MEDIA Nyrt. (BÉT: ESTMEDIA) stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett. Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként ugyanakkor nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye.

 

2013. I. félévében a Társaság konszolidált árbevétele 238 millió forint volt, ami 237 millió forinttal maradt el az előző év azonos időszakának konszolidált árbevételétől.

 

A cégcsoport 2013. I. félévi konszolidált üzemi szintű eredménye és EBITDA-ja a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest 102, illetve 99 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek.

 

A cégcsoport 2013. I. féléves konszolidált adózott eredménye 1,885 milliárd forinttal és 90 százalékkal kedvezőbb, mint a 2012. évi azonos időszaki adat (a bázisidőszaki adatot -1,838 milliárd forinttal befolyásolta a Sziget Kft. részesedés értékesítésének vesztesége, annak figyelembe vétele nélkül a tárgyidőszaki adat mintegy 48 millió forintos javulást mutat).

 

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a 2012 augusztus végén értékesítettük a Sziget Kft-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészünket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

 

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

 

A 2013. április 29-i éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság 2012-es éves beszámolóját, ami alapján a Társaság egyedi saját tőkéje a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, így a tőkehelyzet rendezése vált szükségessé. Ennek érdekében a Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amely a Társaság alaptőkéjét leszállította a korábbi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra. 

 

A 2012H1 és a 2013H1 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft

2012H1

2013H1

Változás (eFt)

Változás (%)

Árbevétel

475 621

238 411

-237 210

-50%

Üzemi eredmény

-250 250

-147 821

102 429

41%

Értékcsökkenés

58 944

56 040

-2 904

-5%

EBITDA

-191 306

-91 781

99 525

52%

Adózott vállalkozási eredmény

-2 084 113

-198 602

1 885 511

90%

 

A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – és a reklámpiac historikus ciklikusságából adódóan gyengébb első félévi költések, valamint a gyenge teljesítményt mutató értékesítés miatt a Társaság 2013. évi I. féléves konszolidált árbevétele a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest csökkent. A reorganizáció keretében 2011. III. negyedévben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres program guide tevékenységhez való visszatérést, és egyben a terjeszkedést is elősegítette: a cégcsoport programkalauz termékei három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve, platform-függetlenül elérhetőek.

 

Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2013. év I. félévéről és az elkövetkező időszakról:

 

2012 során az EST MEDIA portfóliójában – a 2011 során meghatározott reorganizációs programnak megfelelően – teljes leépítésre, illetve értékesítésre kerültek a nem média jellegű tevékenységek és vállalatok. 2013 első negyedévében befejeződött ezeknek a folyamatoknak a lezárása, míg az egyedül megmaradó média üzletág legfontosabb eseményeként – a magyarországi EXIT magazin kiadásának felfüggesztése mellett – áprilisban hosszú előkészítő munka után piacra kerültek a Pesti Est és az országos Est Lapok programkalauzok megújult nyomtatott verziói. A változás lényege a jelentős elmozdulás a programlisták irányából az értékesebb cikkek, kritikák, és vizuális  tartalom felé, valamint a nyomtatott, az online és a mobil platformok szorosabb egymásra épülése. Ezzel a cégcsoport tovább halad a 2011-ben meghatározott reorganizációs úton, és az aktuális társadalmi és életmód változásoknak megfelelő irányban fejleszti jól ismert és kedvelt márkáit.

 

2013 első félévében a reklámpiacon belül a vártnál is nagyobb visszaesés volt tapasztalható a Társaság számára jelenleg még legfontosabb nyomtatott magazinok piacán és jelentősen romlottak az egész évre vonatkozó idevonatkozó előrejelzések is. A helyzetet tovább nehezíti a reklámozói oldal egyik meghatározó szegmensének erősen centralizált költése, melyből – az elmúlt két évtized historikus adataihoz képest – szinte alig érkezik hozzánk megrendelés.

 

Mindezek egyértelművé tették, hogy a termékek átalakítása mellett az üzleti modellünk megújítása is elengedhetetlenné vált, így a hagyományosan csupán reklám árbevételre építő működésünket ki kell bővíteni a média portfólióra szervesen épülő, egyéb bevételi forrásokat teremtő tevékenységekkel. Ennek jó példája a már pozitív eredményeket mutató est.hu – mandiner.hu együttműködés, amelyet a tervek szerint több hasonló projekt is követ majd az év második felében.

 

Mindemellett természetesen fontos célkitűzés a termékek folyamatos további korszerűsítése, ennek egyik állomása a mobilEST 2.0 – az eredetileg nyárra tervezett, de piaci okokból elhalasztott – őszi elindítása mindhárom piacunkon."

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük