2022.szeptember.25. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

„Kreatívok Harca”

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/65165"><img class="image image-preview" src="/files/images/plakat.preview.png" border="0" width="453" height="323" /></a></span>A NESCAFÉ® Dolce Gusto® és a Papyrus Hungária Zrt. meghirdeti a <strong>„Kreatívok Harca" Pályázatát! </strong>A kreatív pályázatot meghirdetők célja a tehetséges művészeknek lehetőséget biztosítani egy hazai, nemzetközi színvonalú kreatív versenyen való megmérettetésre. </p> <p> 

plakat.previewA NESCAFÉ® Dolce Gusto® és a Papyrus Hungária Zrt. meghirdeti a „Kreatívok Harca" Pályázatát! A kreatív pályázatot meghirdetők célja a tehetséges művészeknek lehetőséget biztosítani egy hazai, nemzetközi színvonalú kreatív versenyen való megmérettetésre.

 

plakat.previewA NESCAFÉ® Dolce Gusto® és a Papyrus Hungária Zrt. meghirdeti a „Kreatívok Harca" Pályázatát! A kreatív pályázatot meghirdetők célja a tehetséges művészeknek lehetőséget biztosítani egy hazai, nemzetközi színvonalú kreatív versenyen való megmérettetésre.

 

A játék a www.facebook.com/papyrushungaria oldalon fut.

A Játékban az alábbi három kategóriában jogosultak az résztvevők pályázni

A.    Diák

B.    Ügynökség

C.    Autonóm művész

 

A Játék 2012. október 1. 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2012. november 30. éjfélig tart

Az Alkotók a www.facebook.com/papyrushungaria oldalra tölthetik fel saját készítésű képeiket „A kávé nem csak fekete, a papír nem csak fehér" témában.

 

A képekre leadott szavazatok alapján, mind három kategóriában a 10-10-10 legtöbb szavazatot gyűjtő pályázatok közül szakmai zsűri választja ki mindhárom kategóriából a legjobb pályázatokat. Szavazni majd a www.facebook.com/NESCAFEdolcegustoHungary oldalon tudnak a rajongók a feltöltött alkotásokra.

 

szakmai zsűri tagjai:

–          A Zsűri elnöke: Agatha Ruiz de la Prada – divattervező

–          Tóth Bori divattervező

–          Auth Attila grafikus mester

–          Szilva Mónika marketingigazgató – Nestlé Hungária Krt. – NESCAFÉ

–          Dan Andersson – Papyrus AB alelnök, Dél-Kelet Europa régió

 

 

A pályázat nyertesei NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és kapszulakészletet nyernek. A szavazók között több száz NESCAFÉ® Dolce Gusto® nyeremény vár gazdára*, köztük egy Agatha Ruiz de la Prada Dots kávégép! J

 

 

Csatolva küldöm a pályázati kiírást és a művészeti iskolásoknak szóló felhívás plakát tervét.

 

Amennyiben módjában áll, kérjük, jelentesse meg a pályázati felhívást, hogy minél több tehetséges szakemberhez juthasson el a verseny híre!

 

A pályázatról részletes információt a www.facebook.com/papyrushungaria és a http://www.facebook.com/NESCAFEdolcegustoHungary/app_109574905866210 oldalakon talál.

 

 

 

A „NESCAFÉ® Dolce Gusto® és a PAPYRUS Hungária Zrt. – Kreatívok harca" játék részvételi szabályzat

 

1. Az Játék szervezője:

A „NESCAFÉ® Dolce Gusto® a www.facebook.com/papyrushungaria oldalon futó Kreatívok Harca játékának (a továbbiakban: „Játék") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., a továbbiakban: „Szervező") együttműködésben Papyrus Hungária Zrt. (1097 Budapest, Könyves K. krt. 11/c)

 

2. A Játékban az résztvevő személyek:

1. A Játékban az alábbi három kategóriában jogosultak az résztvevők pályázni

A.    Diák

B.     Ügynökség

C.     Autonóm művész

 

A.    Diák

Diák kategóriában kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban: "Alkotó"), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a)        Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek*

b)        18. életévüket betöltötték*

c)        nem cselekvőképtelenek*

d)        magyar állampolgárok*

e)        természetes személyek*

f)         a következő felsőoktatási intézmények aktív, nappali tagozatos hallgatója*

1.    MOME (Tagozat: design, építészet, média, elmélet.

2.    MKE (Tagozat: festőművész, intermédia, grafikus, restaurátor, szobrász, látványtervezés)

3.    NYME (Tagozat: formatervezés, tervezőgrafika)

4.    PTE (Tagozat: vizuális művész)

5.    BKF (Tagozat: animáció; design; grafika, web; fotó, kameraman; illusztrátor; kézműves; belsőépítész; média design; televízió, tervezőgrafika)

6.    KREA (Tagozat: lakberendezés; enteriőr, divat; grafika, operátor; webdesign; kiadvány; fotó; képzőművészet, smink, öltözködés)

7.    VISART (Tagozat: vizuális kommunikáció)

g)        teljes nevének*, mobilszámának*, e-mail címének*, felsőoktatási intézményének* és tanszéke* nevének megadásával regisztrál* a  www.facebook.com/papyrushungaria oldalon a „diák" kategória alatt*  

h)        a játék időtartama alatt saját készítésű képet töltenek fel az applikáció segítségével „A kávé nem csak fekete, a papír nem csak fehér" témával kapcsolatban* és

i)          elfogadja a részvételi szabályzatot*

 

B.     Ügynökség

Ügynökség kategóriában kizárólag azon Ügynökségek egy vagy több kreatívja vehet részt (a továbbiakban: "Alkotó"), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a)        akinek Ügynöksége Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság*

b)        akinek Ügynöksége nem áll felszámolás*, végelszámolás*, csődeljárás* alatt*

c)        Ügynöksége nevének*, címének*, saját teljes nevének*, munkakörének*, mobilszámának*, e-mail címének* megadásával regisztrál* a www.facebook.com/papyrushungaria oldalon a „Ügynökség" kategória alatt*

d)        a játék időtartama alatt saját készítésű képet töltenek fel az applikáció segítségével „A kávé nem csak fekete, a papír nem csak fehér" témával kapcsolatban*, és

e)        elfogadja a részvételi szabályzatot*

 

C.     Autonóm művész

Autonóm művész kategóriában kizárólag azok vehetnek részt (a továbbiakban: "Alkotó"), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

a)        Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek*

b)        18. életévüket betöltötték*

c)        nem cselekvőképtelenek*

d)        magyar állampolgárok*

e)        természetes személyek*

f)         teljes nevének*, mobilszámának*, email címének* megadásával az „autonóm" kategória alatt*, megjelölve, hogy milyen területen dolgozik* regisztrál* a www.facebook.com/papyrushungaria oldalon a „Autonóm művész" kategória alatt*

g)        a játék időtartama alatt saját készítésű képet töltenek fel az applikáció segítségével „A kávé nem csak fekete, a papír nem csak fehér" témával kapcsolatban* és

h)        elfogadja a részvételi szabályzatot*

 

Egy Alkotó csak egy kategóriában jogosult pályázni.

 

Szívesen vesszük, ha a pályamunkákat az Alkotók a Papyrus Hungária Zrt. papírjaira készítik el. Az elektronikus papírmintákat a www.papyrus.com/MEDIA_CommonMedia/m3060035_Specialspaprok.zip oldalról tölthetők le, illetve a pályázathoz papírminták ingyenesen átvehetők a Cash&Carry raktáráruházban (1139. Budapest, Forgách u. 9/b.). Az áruházi átvételnél jelezni kell, hogy a „PAPYRUS Hungária Zrt. – Kreatívok harca" játékhoz igénylik a papírmintát.

 

Szervező tájékoztatja az Ügynökség kategóriában induló Alkotókat, hogy amennyiben az adott Ügynökségtől több kreatív regisztrál a játékba, úgy abban az esetben is az Alkotók kizárólag egy képmenedzselő felületet kapnak az Ügynökség neve alatt, melyre fel tudják alkotásaikat tölteni.

 

Szervező tájékoztatja a Diák kategóriában induló alkotókat, hogy csak a regisztrációs felületen megjelölhető felsőoktatási intézmények hallgatói vehetnek részt Diák kategóriában a játékban.

 

A Szervező felhívja az Alkotók figyelmét, hogy a feltöltött kép tartalmáért a felelősség a feltöltő személyt terheli, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan anyagot, amelynek tartalma és/vagy közzététele jogszabályba ütközik vagy egyébként közerkölcsöt, vallási-, nemi-, nemzeti-, etnikai hovatartozást, etikai szabályt vagy egyéb jogos érdeket észlelhetően sért, a Játékból kizárjon.

 

Az Alkotónak a feltöltés során el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot, és nyilatkoznia kell arról, hogy a feltöltésre kerülő fotóval, mint Pályázattal kapcsolatban kizárólagos és korlátozásmentesen átruházható szerzői vagyoni jogokkal rendelkezik. A pályázat beküldésével az Alkotók módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a Szervező részére, aki ezáltal jogosult a pályamunkában beküldött műve(ke)t szerzői jogdíj, illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A pályázat benyújtásával az Alkotókegyben tudomásul veszi(k), hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a pályázatban beküldött művekkel kapcsolatban,  melyeket a feltöltéssel a Szervezőre átruház bármilyen külön díjazás nélkül.

 

Az Alkotók naponta bármennyi képet jogosultak feltölteni. A képet feltöltő Alkotóknak lehetőséget biztosítunk az oldalon, hogy saját magukat promótálják, buzdítsák a szavazókat.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azon Alkotókat, akik a szavazás lista eredményét tisztességtelen módon befolyásolják vagy megpróbálják befolyásolni.

A feltöltött kép, kommentek, illetve buzdító szöveg:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,
 • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • nem tartalmazhat a Nestlé Hungária Kft.-re illetve a Nestlé termékekre vonatkozó kijelentéseket,
 • a Pályázat nem tartalmazhat a Papyrus Hungária Zrt. vagy a Nestlé Hungária Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást
 • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
 • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

 

2. A Játékból ki vannak zárva:

A Nestlé Hungária Kft.**, a Cereal Partners Hungária Kft.**, a Kékkúti Ásványvíz Zrt.**, a Papyrus Hungária Zrt.**, a Lead Generation Kft** és a Graphasel Kft.** vezető tisztségviselői**, munkavállalói**, megbízottjai**, közreműködői**, alvállalkozói**, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685§ b)**.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2012. október 1. 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2012. november 30. éjfélig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után feltöltött képek, vagy adott szavazatok a Játékban nem vesznek részt.

 

4. A Játék:

 

1.      Az Alkotók a www.facebook.com/papyrushungaria oldalon egy alkalmazás segítségével tölthetnek fel saját készítésű képeket „A kávé nem csak fekete, a papír nem csak fehér" témával és szavazatokat gyűjtenek az oldalra ellátogatók szavazatai alapján.  Az adott Pályázat mellett jelenik meg az adott pályázatra addig leadott szavazatok száma.

 

2.      Az alkotók csak PNG vagy JPG formátumú, és maximum 5 MB nagyságú kép feltöltésére jogosultak, továbbá törekedniük kell a négyzetes formátumú kép feltöltésére. Szervező tájékoztatja az Alkotókat, hogy már feltöltött képet Alkotó nem tud törölni.

 

3.      A képekre leadott szavazatok alapján, minden kategóriában, tehát Diák, Ügynökség, Autonóm művész a 10-10-10 legtöbb szavazatot gyűjtő pályázatok közül szakmai zsűri választ ki mindhárom kategóriából Diák és Autonóm művész esetén egy, Ügynökség esetén pedig a három legjobb pályázatot.

 

4.      A szakmai zsűri tagja a következők:

A Zsűri elnöke: Agatha Ruiz de la Prada – divattervező

Tóth Bori – divattervező

Auth Attila – grafikus mester

Szilva Mónika marketingigazgató – Nestlé Hungária Kft. – NESCAFÉ

Dan Andersson – Papyrus AB alelnök Dél-Kelet Európa régió

 

A szakmai zsűri tagjai, tagonként a 10-10-10 legjobb pályázatot 1-100 pontig terjedően pontozza. Az egyes zsűritagok által leadott pontok összeadása alapján kerül Diák és Autonóm művész kategóriában a legjobb, illetve Ügynökség kategóriában három legjobb pályázat meghatározásra.

 

5.      Az ekként meghatározott nyertes Alkotók a következő nyereményeket nyerik:

 

A.     Diák

1 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és egy egész évre elegendő (azaz 23 doboz a nyertes által kiválasztott fajtájú) kapszula készletet nyer, valamint a regisztrációja során megjelölt felsőoktatási intézménye 1 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots típusú gépet nyer

 

B.     Ügynökség és annak színeiben induló Nyertes Alkotó

1.     helyezett: egy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és egy egész évre elegendő *** (azaz 23 doboz a nyertes által kiválasztott fajtájú) kapszulakészletet nyer.

2.     helyezett: egy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és egy egész évre elegendő *** (azaz 12 doboz a nyertes által kiválasztott fajtájú) kapszulakészletet nyer

3.     helyezett: egy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és egy egész évre elegendő *** (azaz 6 doboz a nyertes által kiválasztott fajtájú) kapszulakészletet nyer

 

*** átlagfogyasztási adatokat figyelembe véve 

 

 

C.     Autonóm alkotó

4.     1 db NESCAFÉ® Dolce Gusto® Agatha Ruiz de la Prada Dots gépet és egy egész évre elegendő*** (azaz 23 doboz a nyertes által kiválasztott fajtájú) kapszulakészletet nyer

 

 

6.      A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált adatok segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

 

7.      Tartalényertesek

Szervező nyereményenként illetve kategóriánként 2-2 db tartaléknyertest határoz meg. Amennyiben a nyertes alkotó bármely oknál fogva a játékból kizárásra kerülnek, úgy a sorban őt követő – a zsűri pontjai alapján – legtöbb pontot kapó alkotó, mint tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. E körben a Szervező nyereményenként 2-2 darab tartaléknyertest határoz meg.  A tartaléknyertesek a jelen pont szerinti sorrendben válnak jogosulttá az adott nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely személyi (*-gal jelölt), illetve alaki (**-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és ezért érvénytelen, vagy a nyertes alkotó vagy az előttük álló tartaléknyertes a jelen szabályzatban meghatározott bármely okból a Játékból kizárásra kerül, vagy nyereményét az előírt határidőben nem veszi át

 

8.      A nyeremények átvétele

A Szervező a Játék nyerteseit a sorsolást követően telefonon vagy elektronikus úton, e-mailben értesíti a nyereményről, melyet aztán a nyertes által megadott magyarországi címre kézbesít. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa küldött pályázatban szereplő telefonszámon, vagy email címen a Szervező az első hívástól számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

 

A nyereményeket a Szervező az általa megbízott kézbesítő társaság útján juttatja el a nyertes Alkotó részére.

 

A pályázatok hiányosságáért/ hibájáért, a feltöltés sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért, a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával illetve a szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 

A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt az Alkotót, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy az Alkotó egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékból kizárt Alkotó Pályázatát érvénytelennek kell tekintetni.

 

Az Alkotó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Alkotót, akinek beérkezett Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt tárgyi feltételeknek.

 

9.      Adatvédelem

Az Alkotó a Pályázat beküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

a) személyes adatait [név, telefonszám, e-mail cím] a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt harmadik félnek,e célból átadja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

b) adatait a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Játék lebonyolítása céljára.

c) a Nyertesek személyes adatai közül a nyertesek lakóhelye városának nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét, lakóhelyük, illetve székhelyük városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

 

Azzal, hogy az Alkotó a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó Pályázatát a megadott címre elküldi, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező, illetőleg a Nestlé-cégcsoport és a Papyrus Hungária Zrt. adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, illetőleg a Nestlé-cégcsoport és a Papyrus Hungária Zrt. – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Alkotóe-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a Papyrus Hungária Zrt. a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az az Alkotó, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül a kérheti – megjelölve, hogy mely hírlevélről kíván leiratkozni – a következő címen: Nestlé Hungária Kft. – Nestlé Fogyasztói Szolgálat 1535 Bp., Pf. 789., vagy a Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának telefonszámán: 06-40-214-200, illetve e-mail címén info@hu.nestle.com, valamint a leiratkozas@hu.nestle.com , a Papyrus Hungária Zrt. hírleveleiről való leiratkozáshoz az info.hu@papyrus.com e-mail címen kérheti a leiratkozást.

 

10.  Vegyes rendelkezések

Szervező jogosult kizárni játékból annak az Alkotónak valamennyi pályázatát, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Promócióról információk találhatóak www.facebook.com/NESCAFEdolcegustoHungary oldalon és a Nestlé Fogyasztói Szolgálat hely tarifával hívható számán (06-40-214-200).

 

Alkotó a Pályázata beküldésével és a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit

 

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály és nyeremények módosításának jogát.

 

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem       hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

Nestlé Hungária Kft Szervező

Budapest, 2012. október 1.

 

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.