2024.február.28. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MagNet Bank: nem megfelelően működő szűrőrendszer miatt késve kezelt pénzmosási szűrési riasztások, azonosítatlan ügyfelek=BÍRSÁG

4 perc olvasás
A jogsértések miatt az MNB 51,25 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a MagNet Bankra. A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe egyes hiányosságok súlyosságát, rendszerszintű, ismétlődő voltát, gyakoriságát, illetve a biztonságos működésre gyakorolt hatását és a mulasztáshoz kapcsolódó kockázatát. Enyhítő körülménynek számított viszont, hogy a MagNet Bank a vizsgálat során együttműködött, illetve több jogszabálysértő gyakorlat kapcsán már intézkedéseket hozott azok kiküszöbölésére.
mnb logo

MagNet Bank: nem megfelelően működő szűrőrendszer miatt késve kezelt pénzmosási szűrési riasztások, azonosítatlan ügyfelek

Budapest, 2023. január 2. – Az MNB vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank), annak pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét áttekintve. A jegybank ennek során a 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot vette górcső alá. Mint a vizsgálat feltárta, a bank számos esetben nem dolgozta fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanújára vonatkozó szűrési riasztásokat. Emiatt nem tudott időben eleget tenni bejelentési kötelezettségének az illetékes hatóság felé, illetve nem volt képes megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket hozni. A MagNet Bank szűrési logikái, az alkalmazott küszöbértékek nem voltak arányosak az üzleti kapcsolatok jellegével és összegével, ezért több indokolt esetben nem keletkezett jelzés a szűrőrendszerben, a bank így nem kezelte megfelelően az azonosított kockázatokat. Az MNB mindezeken túl hiányosságokat állapított meg a hitelintézet bejelentési és ismételt bejelentési gyakorlata kapcsán.

A MagNet Bank nem a kockázataihoz igazodva, tehát nem a jogszabályoknak megfelelően szerezte be egyes érintett ügyfeleitől az azok pénzeszközeinek forrására vonatkozó információkat. Ezen adatok, dokumentumok hiányában nem tudta megítélni bizonyos tranzakciók, ügyfelek pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatát sem. A hitelintézet az ügyfélkapcsolatok létesítésénél, illetve az ügyfelek újbóli átvilágítása során beszerzett okmánymásolatok fotóit sem vetette össze a kockázatos esetekben a később teljesített ügyletek során az adott tranzakciókhoz bemutatott okiratokon szereplő képmásokkal. Emiatt nagyobb volt annak kockázata, hogy a tranzakció előtt bemutatott fénykép esetleg manipulált, vagy hamis azonosító okirattal hajtanak végre visszaélést.

A MagNet Bank többször elmulasztotta a jogszabályi határidőben megtartani foglalkoztatottjai számára a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési képzéseket. A hitelintézet emellett nem a jogszabályoknak, illetve a szerződéseiben foglaltaknak megfelelően ellenőrizte a pénzváltási tevékenységet végző közvetítőit sem, noha az ezzel kapcsolatos külső ellenőri feladatokat neki kell ellátnia. Így fennállt annak kockázata, hogy utóbbiak sem tesznek bejelentést a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanúját felvető esetekről.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában a különböző intézkedéseknél 2023. január 31. és május 31. napi határidőkkel kötelezte a bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A hitelintézetnek jövő év február 15-ig új intézkedési tervet kell készítenie a szűrőrendszerével és a bejelentések megtételével kapcsolatos jogsértések jövőbeni kiküszöbölése érdekében. Augusztus 31-ig meg is kell küldenie a feltárt hiányosságokkal kapcsolatos intézkedések ellenőrzésének végrehajtásáról készített – a vezető testületei által megtárgyalt és jóváhagyott – belső ellenőri jelentést a jegybanknak. A jogsértések miatt az MNB 51,25 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a MagNet Bankra.

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe egyes hiányosságok súlyosságát, rendszerszintű, ismétlődő voltát, gyakoriságát, illetve a biztonságos működésre gyakorolt hatását és a mulasztáshoz kapcsolódó kockázatát. Enyhítő körülménynek számított viszont, hogy a MagNet Bank a vizsgálat során együttműködött, illetve több jogszabálysértő gyakorlat kapcsán már intézkedéseket hozott azok kiküszöbölésére.

Magyar Nemzeti Bank

 

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.