2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák

3 perc olvasás
<p><strong><span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" width="58" height="100" /></a></span>A mai napon (2008. május 5.) 8 órától a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor.</strong></p><p>

16073.thumbnail 0A mai napon (2008. május 5.) 8 órától a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor.

16073.thumbnail 0A mai napon (2008. május 5.) 8 órától a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor.

Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1130 helyszínen 83 109 vizsgázó, emelt szinten 55 helyszínen 2357 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 33 helyszínen 60 vizsgázó, emelt szinten 6 helyszínen 31 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A vizsgák rendben megkezdődtek, folynak, rendkívüli eseményről nem érkezett bejelentés.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk, a szövegértési feladatlap esetében 60 perc, a szövegalkotási feladatlap esetében pedig 180 perc áll a rendelkezésükre. A vizsgázók először a szövegértési feladatlapot oldják meg, és csak ennek az összegyűjtése után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap megoldását. A vizsgázók a szövegértési feladatlapon belül a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatják.

A szövegértési feladat szövege általában egy esszé, ismeretterjesztő céllal íródott tanulmány, publicisztikai mű egésze vagy részlete. A feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz szöveges kifejtése, esetenként megadott válaszvariációk közötti döntés.

Szövegalkotási feladatlap esetében a vizsgázó három eltérő típusú, műfajú és témájú szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 500-1500 szó.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.

A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik.

A három szövegalkotási feladat különböző témáról, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő.

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.

A magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll: a vizsgázók az ún. „Olvasott szöveg értése", a „Nyelvhelyesség", a „Hallott szöveg értése" és az „Íráskészség" feladatsorait oldják meg.

A középszintű írásbeli vizsga teljes időtartama 180 perc, az emelt szintűé 240 perc.

Az írásbeli érettségi vizsgák május 27-éig tartanak.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.