Két, az ország járóbeteg-ellátása szempontjából kiemelt jelentőségű uniós pályázat zárult a napokban. Az egyik, 25 milliárd forintos kiírásnak köszönhetően 16 nyertes önkormányzat alakíthat ki új járóbeteg-szakellátó központokat, míg a másik, több mint 6 milliárd forintos pályázatnak köszönhetően 7 kórház bővítheti profilját járóbeteg-szakellátással. A most felépülő 16 járóbeteg központból 11 leghátrányosabb helyzetű kistérségben lesz.

 

Két, az ország járóbeteg-ellátása szempontjából kiemelt jelentőségű uniós pályázat zárult a napokban. Az egyik, 25 milliárd forintos kiírásnak köszönhetően 16 nyertes önkormányzat alakíthat ki új járóbeteg-szakellátó központokat, míg a másik, több mint 6 milliárd forintos pályázatnak köszönhetően 7 kórház bővítheti profilját járóbeteg-szakellátással. A most felépülő 16 járóbeteg központból 11 leghátrányosabb helyzetű kistérségben lesz.

Az egészségügy 2006-2010 közötti időszakának egyik legnagyobb kihívása az esélyegyenlőség megteremtése a gyógyításban, aminek egyik fontos eleme a járóbeteg szakrendelői hálózat fejlesztése. A kistérségi járóbeteg-szakellátás, valamint a kórházi járóbeteg-ellátás modernizációjáról szóló pályázat nyerteseit augusztus 12-én hirdették ki. A pályázatok hozzájárulnak ahhoz, hogy minden régióban elérhető közelségbe kerüljön a betegekhez a magas színvonalú egészségügyi ellátás. A fejlesztéseknek köszönhetően a vidéki aprófalvas településen bárkinek hasonló esélyei lesznek a gyógyulásra, mint a nagyvárosokban.

A kistérségi járóbeteg-szakellátásról szóló pályázat 16 nyertes önkormányzata lehetőséget kap arra, hogy a pályázati kiírás értelmében új kistérségi járóbeteg-szakellátó központot építsen, legfeljebb 1.500 m2-es alapterületen. Ez a pályázat elsősorban 25 olyan hátrányos helyzetű térséget célzott meg, amelyek járóbeteg-szakellátás szempontjából ellátatlannak tekinthetők, így jelentősen csökken azon települések száma, ahol a járóbeteg-szakellátás elérésének lehetősége messzebb van, mint 15 kilométer.

A pályázat meghirdetésének célja: az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően, a lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, a munkavállalók munkerőpiaci esélyeinek javítása, a munkavégző -képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével.

A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 25 milliárd forint volt. Pályázni csak eszköz- és ingatlanépítéssel együttesen lehetett. A felépülő 16 kistérségi járóbeteg-szakellátó központ vadonatúj épületet, vadonatúj infrastruktúrát, személyzetet jelent. A megvalósuló informatikai fejlesztés – a telemedicina -, a távdiagnózis alkalmazásának lehetőségével- biztosítja a gyógyítás modern lehetőségeit is.  Így  az építkezés végén európai színvonalon, kényelmes, elegáns XXI. századi környezetben a legújabb műszerek, technológiák alkalmazásával gyógyulhatnak a betegek. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 500-1.000 millió forintig terjedhet. Egy projekthez 90 százalékos uniós támogatás jár, illetve a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a támogatási intenzitás 95 százalékot is elérheti. Az intézmények természetesen kistérségi szinten látják el feladatukat, ezért több, a kistérségben működő önkormányzat is részt vesz a projektek megvalósításában.

A másik pályázat eredményeként 7 olyan kórházban nyílik meg a járóbeteg-ellátás fejlesztésének lehetősége, ahol megszűnt, vagy minimálisra csökkent az aktív kórházi ellátás. Ennek következtében az érintett kistérségekben is elérhetővé válnak a magas szakmai színvonalú egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátások.

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg: 6,4 milliárd forint, amelyből 300-800 millió forint közötti támogatás volt elnyerhető. Kilenc pályázat érkezett be, ebből hetet nyilvánítottak nyertesnek. A megítélt támogatás összege meghaladja az 5,3 milliárd forintot.

A pályázat célja: a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a kórházi ellátást kiváltó szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas infrastruktúra megteremtése, a lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása, a térségek versenyképességének, népességmegtartó képességének megőrzéséhez szükséges feltételek biztosítása az egészségügyi fejlesztésekkel.

A pályázónak az épületfejlesztést és az új eszközök beszerzését együttesen vállalnia kellett. A beruházások megvalósítására mindkét esetben két év áll rendelkezésre.

A pályázati kiírásoknak a vártnál kevesebb pályázat felelt meg. Az ebben a körben sikertelen pályázók ugyanakkor új kiírás keretében juthatnak majd a megmaradt forrásokhoz. Az ő felkészülésüket tanácsadással segíti majd az intézményrendszer. A pályázók tehát nem dolgoztak hiába, előkészületeik nem váltak feleslegessé, hiszen, a bírálati szempontoknak megfelelő, módosított tartalmú pályázatok beadásával újabb járóbeteg-szakrendelők épülhetnek.

A pályázati kiírás részleteiről:

A járóbeteg-szakellátás intézményrendszerének jelenlegi egyik legnagyobb problémája a hozzáférés egyenlőtlensége. Ez részben azt jelenti, hogy még az alapvető fontosságú egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben is igen nagy az eltérés (például a 10.000 lakosra jutó kapacitások nagyságában), másrészt azt is, hogy számos olyan település létezik az országban, ahonnan a járóbeteg-szakellátás messzebb van, mint 15 kilométer.

Ezért a TIOP 2.1.2 pályázatot azon kistérségi önkormányzatok között hirdették meg, ahol a heti közfinanszírozott szakorvosi óraszám a pályázat benyújtásának időpontjában 70 vagy annál kevesebb. Feltétel volt, hogy a kistérség lakosainak száma minimum 13.500 fő legyen, valamint, hogy legalább 15 000 fő ellátását kell biztosítani.

A TIOP 2.1.2 „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése" című konstrukciót a HEP IH 2007. október 31-én hirdette meg 25 milliárd forintos keretösszeggel, a beadási határidő 2008. február 29. volt.

A TIOP 2.1.3 (az aktív kórházi ellátásokat kiváltók) esetében a szakkórházak kivételével pályázhattak azon intézmények fenntartói, ahol

  • többszakmás aktív fekvőbeteg szakellátás működött és legkésőbb 2007. április 1-jétől megszűnt,
  • vagy az egészségügyi szolgáltatónak OEP által finanszírozott csak egy szakmára kiterjedő, maximum 20 ágyas aktív kapacitása van,
  • vagy jelenleg többszakmás aktív fekvőbeteg szakellátása.

A fenti elvárásokon túl a TIOP 2.1.3 esetében olyan intézményekben indulhat fejlesztés az emelt szint eléréséhez, ahol az adott intézmény legalább 25.000 lakos ellátását vállalja illetve a településen nem működik más közfinanszírozott vagy területi kórház. Meghirdetés: 2007. október 31., a beadási határidő 2008. február 29. volt.

Támogatott pályázatok TIOP 2.1.2.

Pályázó neve

Megvalósulás

Projekt tárgya

Megítélt támogatás

Sarkad Város Önkormányzata

Sarkad

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozása a sarkadi kistérségben

      936 843 874 Ft

Tokaj Város Önkormányzata

Tokaj

Alapszintű járóbeteg-szakellátó létrehozása Tokajban

      884 199 792 Ft

Jánoshalma Város Önkormányzata

Jánoshalma

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben

      859 557 018 Ft

Mezőcsát Város Önkormányzata

Mezőcsát

A Mezőcsáti Kistérség járóbeteg-szakellátásának fejlesztési koncepciója a TIOP  keretében

      907 260 277 Ft

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

Kiskunmajsa

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben

      946 920 938 Ft

Szécsény Város Önkormányzata

Szécsény

Kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet kialakítása Szécsényben

      957 585 706 Ft

Velence Város Önkormányzata

Velence

Kistérségi járóbeteg-szakellátó Központ létesítése a Gárdonyi Kistérségben

      762 849 931 Ft

Ibrány Város Önkormányzata

Ibrány

Ibrány-Nagyhalászi Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása

      968 267 351 Ft

Pannonhalma Város Önkormányzata

Pannonhalma

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Pannonhalmán

      806 771 348 Ft

Csurgó Város Önkormányzata

Csurgó

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Csurgón

   913 343 341 Ft

Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ fejlesztése a Bodrogközi kistérségben

   900 937 074 Ft

Gönc Város Önkormányzata

Gönc

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Göncön

   898 342 228 Ft

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rétság városban kialakítandó járóbeteg-szakellátó központ

   912 302 313 Ft

Sellye Város Önkormányzata

Sellye

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Sellyén

   835 256 170 Ft

Tab Város Önkormányzata

Tab

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozása a Koppány-Völgye Kistérségben

   912 328 801 Ft

Ercsi Város Önkormányzata

Ercsi

Ercsi egészségügyi Központ átalakítása és fejlesztése

   968 349 618 Ft

Támogatott pályázatok TIOP 2.1.3

Pályázó neve

Megvalósulás

Projekt tárgya

Megítélt támogatás

Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

Siklós

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztés a Siklósi Kórház Nonprofit KFT-nél

799 344 400

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Szikszó

A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház szakmai átalakítási koncepciója

747 725 686

Sárvár Város Önkormányzata

Sárvár

Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Sárváron

751 798 177

Bonyhád Város Önkormányzata

Bonyhád

Bonyhád Városi Kórház – Rendelőintézet szakmai – infrastrukturális fejlesztése

777 655 161

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó

"SANSZ 2" Pásztó a betegekért

770 371 471

Kapuvár Város Önkormányzata

Kapuvár

Kistérségi járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése Kapuváron

791 359 222

Mór Város Önkormányzata

Mór

Móron a jelenleg a járóbetegek-ellátására szolgáló épület átalakítása, orvosi eszköz és informatikai fejlesztése

690 616 800

               

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük