euAz Európai Bizottság 2009. július 8-án tette közzé a fiatalok tanulási mobilitásának elősegítéséről szóló zöld könyvet azzal a céllal, hogy vitát indítson arról, hogyan lehetne lendületet adni azon lehetőségeknek, amelyek lényege az európai fiatalok tudásának és készségeinek külföldi tanulás vagy munkavégzés keretében történő fejlesztése.

euAz Európai Bizottság 2009. július 8-án tette közzé a fiatalok tanulási mobilitásának elősegítéséről szóló zöld könyvet azzal a céllal, hogy vitát indítson arról, hogyan lehetne lendületet adni azon lehetőségeknek, amelyek lényege az európai fiatalok tudásának és készségeinek külföldi tanulás vagy munkavégzés keretében történő fejlesztése.

 A fiatalok számára a jövőbeli munkavállalási lehetőségek növelésének és a személyes fejlődésnek egyik alapvető módja a külföldön történő tanulás, munkavállalás vagy önkéntes munkavégzés. Ezzel a zöld könyvvel a Bizottság nyilvános konzultációt indít, amely 2009. december 15-én zárul le. A válaszokat internetes kérdőíven vagy írásos formában lehet benyújtani.

A zöld könyvvel kapcsolatban Ján Figel', az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős európai biztos így nyilatkozott: „ A tanulási mobilitás hasznos mind az egyének, mind az iskolák, egyetemek és oktatási intézmények, illetve az egész társadalom számára. A tanulási mobilitás segít a készségek, a nyelvtudás és az interkulturális kompetencia megszerzésében, valamint lehetőséget nyújt mind az egyének, mind a cégek számára az innovációra, továbbá arra, hogy helyt álljanak a nemzetközi versenyben. Támogatnunk kell a mobilitást, hogy a külföldi tanulás vagy munkavégzés ne kivételes, hanem általános eset legyen. Mindez nem csupán az unió gazdasági fellendülésének fenntarthatósága és erőssége szempontjából fontos, hanem a 21. század európai társadalmainak társadalmi kohéziója szempontjából is. "

A jelenlegi helyzet

Az unió különböző programok és kezdeményezések által régóta támogatja a fiatalokat. Az Erasmus program 22 éves fennállása óta például 2 millió diáknak nyújtott lehetőséget részleges külföldi tanulmányokra vagy gyakorlatra. Az unió támogatása azonban ennél sokkal széleskörűbb, és a felsőoktatástól kezdve az üzleti életen, a kutatáson és a szakképzésen át a gyakornokságig, a középfokú oktatástól kezdve a diákcserén át az önkéntes munkáig, a kulturális szférától kezdve a fiatal vállalkozókon át a civil társadalomig számos területre kiterjed.

Emellett az Európai Bizottság számos olyan eszköz kifejlesztésében segédkezett, amelyek a fiatalok külföldi tanulmányait segíti elő. Ilyen például az Europass és a felsőoktatásban az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS).

A jelenlegi mobilitási programok, eszközök és kezdeményezések együttesen számos területen nyújtanak segítséget a fiataloknak. Ennek ellenére a külföldi tanulás vagy munkavégzés még mindig inkább kivételes, mint általános jelenség, és bizonyos csoportok, mint például egyetemi vagy főiskolai hallgatók számára jobban elérhető, mint másoknak, például szakképzésben részt vevők vagy szakmai gyakorlaton lévők számára. 2006-ban 310 000 fiatal tudott külföldre menni európai programok segítségével. Ez az Unió 16 és 29 év közötti fiataljainak mindössze 0,3%-át teszi ki, ami azt mutatja, hogy még mindig van mit tenni ezen a területen.

A zöld könyv – a megfelelő stratégia keresése

Az elmúlt években szakmai körökben és politikai szinten is számos megbeszélés folyt a tanulási mobilitás előnyeiről. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy elérkezett a széleskörű, nyilvános eszmecsere ideje. E nyilvános konzultáció elindításával a Bizottság egyúttal a Miniszterek Tanácsa azon, 2008. novemberi kérésének is eleget tesz, melynek lényege, hogy a tagállamok és a Bizottság valamennyi fiatal számára tovább fejlessze a mobilitás lehetőségét olyan különböző tanulmányi területeken, mint például általános- és középiskola, felsőoktatás, szakmai képzés, szakmai gyakorlat, gyakornokság és önkéntes munka.

Nyilvános konzultáció

A zöld könyv számos területre vonatkozóan kérdéseket tesz fel és visszajelzést vár, úgy mint:

  • Hogyan tudunk több fiatalt rávenni arra, hogy külföldre menve új tudást, készségeket és tapasztalatot szerezzenek?

  • Milyen akadályokat kell leküzdenünk, amelyek hátráltatják a mobilitást?

  • Hogyan tud valamennyi érdekelt fél – a Bizottság, a tagállamok, a régiók, az oktatási és képzési intézmények, a civil szervezetek – új partneri együttműködésben összefogni a tanulási mobilitásért?

A konzultáció 2009. december 15-én zárul le. Ezt követően a Bizottság értékelni fogja a visszajelzéseket és javaslatot készít a gyakorlati teendőkre vonatkozóan.

A Bizottság felkér minden érdekelt felet, hogy reagáljon a zöld könyvben felvetett kérdésekre, és válaszát az alábbi címekre továbbítsák: e-mailben: mailto:eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu, postai úton:

Zöld könyv

DG EAC/B3

MADO 11/14.

European Commission

B-1049 Bruxelles

Július 15-től egy feleletválasztós, online kérdőív lesz elérhető a következő oldalon:

http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html

További információk:

Európai Bizottság: COM(2009)329, Zöld könyv: A fiatalok tanulási mobilitásának elősegítése , 2009. július 8.

Európai Bizottság: Support for mobility

Európai Bizottság: Public consultations

Európai Bizottság: IP/08/1126 sajtóközlemény, 2008. július 10., Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük