2022.december.10. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Tíz éve működik az OTP lakástakarék – most ügyfélbarátibb konstrukciók

8 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/6209"><img class="image thumbnail" src="/files/images/jogszab.thumbnail.jpg" border="0" alt="Jogszabályi keretek" title="Jogszabályi keretek" width="100" height="71" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Jogszabályi keretek</strong></span></span> <p>2007. október 15-én, az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. alapításának, működésének 10. évfordulója alkalmával tartott tájékoztatót  az OTP vezetése részéről Oszlányi Zsolt elnök-vezérigazgató és Illés Zoltán, az OTP Bank Nyrt. Lakossági üzletágának ügyvezető igazgatója. A vezetők az elért eredményekről, a termékcsaládokról, valamint az aktuális lakásfinanszírozási lehetőségekről szóltak. </p><p>

 jogszabályi keretekJogszabályi keretek

2007. október 15-én, az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. alapításának, működésének 10. évfordulója alkalmával tartott tájékoztatót  az OTP vezetése részéről Oszlányi Zsolt elnök-vezérigazgató és Illés Zoltán, az OTP Bank Nyrt. Lakossági üzletágának ügyvezető igazgatója. A vezetők az elért eredményekről, a termékcsaládokról, valamint az aktuális lakásfinanszírozási lehetőségekről szóltak.

 jogszabályi keretekJogszabályi keretek

2007. október 15-én, az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. alapításának, működésének 10. évfordulója alkalmával tartott tájékoztatót  az OTP vezetése részéről Oszlányi Zsolt elnök-vezérigazgató és Illés Zoltán, az OTP Bank Nyrt. Lakossági üzletágának ügyvezető igazgatója. A vezetők az elért eredményekről, a termékcsaládokról, valamint az aktuális lakásfinanszírozási lehetőségekről szóltak.

Az Országgyűlés 1996 novemberében fogadta el a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényt, mely a saját erőből történő lakáshoz jutást kívánta elősegíteni, az előtakarékosság ösztönzésével.  Ez a törvény megteremtette a lakás-előtakarékosság zárt, elkülönült és biztonságos rendszerét, amelyhez állami támogatás kapcsolódik.

üzleti eredményÜzleti eredményAz OTP Lakástakarék Zrt.-t  1997-ben alapította az OTP Bank Nyrt., kizárólagos tulajdonnal, jelenleg 50-50%-ban osztozik a piacon a Fundamenta és az egykori Lakáskasza egyesült utódával, de megtakarítási állományát tekintve, az OTP Lakástakarék Zrt. a lakás-takarékpénztári piac vezető szereplője. 

Az OTP Lakástakarék Zrt.-nél 10 év alatt elhelyezett betétek és jóváírt állami támogatások összege meghaladta a 240 milliárd forintot, a megtakarítások kifizetett összege mintegy 118 milliárd forint volt,  az OTP Lakástakarék jelenleg 122 milliárd forintot meghaladó betétállományt kezel.  Fennállása óta közel 1 millió lakás-előtakarékossági szerződést kötött, ezek révén a társaság a lakosság mintegy 10%-ával került kapcsolatba.

szerződésszámSzerződésszámAz elmúlt tíz évben a működés során két időszakot lehetett megkülönböztetni az állami támogatás elérésénél;

-az 1997-ben kötött szerződésekre az állam az első megtakarítási évre 40%-os, a további megtakarítási évekre és az 1997 után kötött szerződésekre a szerződések teljes időtartamára a betétbefizetésekre 30%-os, maximum évi 36.000 forint támogatást nyújtott, illetve nyújt,

-a második szakasz 2003-ban kezdődött, amikor az állami támogatás maradt 30%-os értéken, de éves maximális mértékét kétszeresre, 72.000 forintra emelte a törvény.  Ily módon a legnagyobb állami támogatást biztosító, optimális havi betét mértéke is kétszeresére nőhetett. 

A szerződő felek lehetnek természetes személyek, ill. társasházak, lakásszövetkezetek is.

szerződésállomány értékeSzerződésállomány értékeA 2003-as törvényváltozás hatására az előtakarékosság iránti érdeklődés jelentősen nőtt, az új szerződéskötések száma tovább emelkedett, míg az élő szerződések szerződéses összege a törvény változtatása előtti évek stagnálásához képest az elmúlt 4 évben több mint 3-szorosára nőtt.

Az elmúlt 10 év alatt a lakás-előtakarékossági konstrukció egyre alkalmasabbá vált a lakáshoz jutás költségeinek fedezésére.  Elmondható ma már, a vele elért megtakarítás, az állami támogatás igénybevételével együtt, bármilyen lakáscélra felhasználható;   lakás-, vagy lakóház-felújításra, bővítésre, ill. közművek, kommunális létesítmények (szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, telefon, kábeltelevízió, internet-eltérés) kialakítására,  de alkalmas meglévő lakáscélú hitel kiváltására is.

összetett konstrukciókÖsszetett konstrukciókAz említett időszakban mintegy 900 településen, több százezer ingatlantulajdonos élt a lehetőséggel, hogy a közműberuházásokhoz szükséges forrást (az un. lakossági érdekeltségi hozzájárulást) lakástakarék-pénztári megtakarításból teremtse elő.

A kínálat

Az OTP Lakástakarék három termékcsaládot kínál;  Hozam, Lakás, Hitel . Mindhárom esetében 4-8 év közötti lehet a megtakarítási idő. 

A Hozam szerződéses módozatainál a betéti kamat mértéke évi 3%,  a felvehető lakáskölcsön kamata évi 6%,

a Lakás és a Hitel módozatánál pedig 1,5% a betéti, illetve 4,5% a hitelkamat. 

A Hozam és a Lakás termékcsalád közös jellemzője hogy a megtakarított összeggel azonos nagyságú lakáskölcsönt vehet fel az ügyfél, míg a Hitel termékeknél csak a szerződéses összeg 40%-át kell megtakarítani és 60%-os nagyságú lehet a lakáskölcsön.

A 8. évben a bármikor felvehető összeget már nem kötelező közvetlenül lakáscélokra fordítani.

Ez a változatos és rugalmas termékkínálat, a különböző futamidőre, különböző lehetőségeket nyújtó konstrukció lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a számukra legfontosabb jellemzőket figyelve válasszák ki a megfelelő szerződést. 

Ezek a jellemzők; 

a megtakarítási időszak hossza, a magasabb betéti kamat, az alacsonyabb kamatú, de nagyobb összegű kölcsön.

a betétduo konstrukcióA Betétduo konstrukcióAz OTP Csoport a közelmúltban (2007.augusztusában) tovább bővítette megtakarítási termékpalettáját;  létrehozta az egyösszegű bankbetét és a lakás-előtakarékossági számla előnyeit egyesítő konstrukciót,  a BetétDuó-t, a csak az OTP Banknál található formációt. 

Jellemzője;  állami támogatás kapcsolódik hozzá, 40%-os hozamot garantál kamatadó-mentesen a 8. év végén, s a jegybanki alapkamat nagyságától függően, akár további 28%-os bruttó hozamot produkál a betéti részen.

betétduo - prognosztizált hoszamBetétduo – prognosztizált hozamA BetétDuó olyan hosszú távú takarékossági forma, amelyhez egy betétszámla-szerződést és egy lakás-előtakarékossági szerződést kell kötni.

A betétszámlára egy összegben elhelyezett (választhatóan) 500 ezer Ft, 1 millió Ft,  1 millió 500 ezer  vagy  2 millió Ft  96 hónap alatt, havi részletekben az OTP Lakástakaréknál nyitott lakás-előtakarékossági számlára kerül, majd a 100. hónapban az állami támogatással és a kamatokkal növelten visszakerül a betét-számlára, amely ekkor jogfolytonos lakossági megtakarítási számlává alakul át.  A betét kamata a mindenkori jegybanki alapkamathoz van kötve, mínusz 0,5%,  az előtakarékossági számla kamata pedig fixen  évi 3%.

futamidőkFutamidőkAz OTP mindazoknak ajánlja, akik biztonságos, kockázatmentes és kényelmes megtakarítási formát keresnek, maguknak vagy leszármazottaiknak.

Magánszemélyeknek:  a sokoldalú Lakástakarék felhasználható lakásépítésre vagy vásárlásra, Lakáshitel vagy szabad felhasználású jelzáloghitel + Lakástakarék kombinációjában. Az alacsony összegű törlesztés történhet Ft vagy deviza alapon is,  10-20%-al alacsonyabb törlesztőrészlettel.

az induló költségek lassan eltűnnekAz induló költségek lassan eltűnnekÖnkormányzatoknak, közmű társulásoknak:  víz-, csatorna-hálózat kiépítésére fordítható a  Viziközmű hitel +Lakástakarék kombinációja.  A társulati hitel fedezeteként az ingatlan-tulajdonosok kedvező törlesztési feltételekt érnek el.

Társasházaknak, lakásszövetkezeteknek:  az elavult épületállomány felújítására, korszerűsítésére szolgál a

Társasházi Hitel+ Lakástakarék kombináció.  Benne található;  társasházi felújítási hitel, Panel Plusz hitel, Energiatakarékossági Program hitele.

A Lakástakarékkal a következőkben több termék kombinálható, egy hitelhez akár 5 Lakástakarék szerződés is kapcsolható, igazolható lakáscélú felhasználás esetén.

A törlesztő részlet összegére történő  optimalizálásnál;   8 millió Ft-os hitelösszegnél, 20 éves futamidő esetén 1 drb LTP szerződés elegendő, hogy a törlesztő részlet havonta  10 ezer 630 Ft-al (20%-al) csökkenhető legyen.

Hosszú távú optimalizálás is megvalósítható;   19 millió Ft-os hitelnél,  20 éves futamidőre 5 LTP szerződéssel akár

5×72 ezer Ft,  azaz évi  360 ezer Ft  támogatás is elérhető.

A törlesztő részlet további csökkentésére még hosszabb táv is kalkulálható;  a lakáshitelekhez hozzákapcsolható a 8 éves kiutalási idejű Lakástakarék szerződés is, mellyel az alacsony törlesztés időtartama  53 hónapról  100 hónapra növelhető.

Másik változat;  új hitelhez meglévő lakástakarék szerződés is kombinálható, ha az ügyfélnek van legalább még 15 hátralévő hónapra szóló szerződése.

A Lakástakarék szerződés meglévő annuitásos, Ft alapú hitelhez is kapcsolható.

Lakástakarékkal kombinálható:

-a Ft alapú támogatott OTP lakáshitel, új lakás céljára,

-a svájci frank alapú OTP Deviza lakáshitel és a szabad felhasználású jelzáloghitel,

-a Világ Lakás és Jelzáloghitel és a Lakáslízing.

Előny:

Ingatlanfedezet esetén 0 Ft lesz

-az értékbecslés,

a TakarNet lekérdezési díj,

-a Fedezetkezelési díj,

-a Közjegyzői díj, azaz

=az induló költség 0 Ft,  az ügyfél megtakarítása  kb. 90 ezer Ft.

Még kedvezőbb a helyzet a Világhitel Termékcsomagnál,  ahol japán yen alapú megoldásban az első évben közel kilenchavi normál, svájci frank alapú törlesztőrészlet takarítható meg.

Akció

a lakossági megtakarításokA lakossági megtakarításokAz OTP Lakáspénztár 2007. október 15. és november 30. között akciót hirdet,  ebben az időszakban a pénztár 50%-kal alacsonyabb számlanyitási díjat számít fel a fenti szerződéseket megkötésekor.

A kedvező, kamatadó-mentes konstrukció várhatóan további ügyfélszám növekedést eredményez, így az év folyamán sor kerülhet az egymilliomodik lakás-előtakarékossági szerződés megkötésére. Az egymilliomodik ügyfél az OTP Bank és a Lakástakarék közös termékét, egy BetétDuó számlát kap ajándékba, 1 millió forint értékben.

http://www.otpbank.hu/

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.