Középszintű feladatok:A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc, ezen belül a vizsgázók tetszőleges sorrendben oldhatják meg a feladatokat. Két, eltérő feladattípust kell megoldani.

 

Középszintű feladatok:A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc, ezen belül a vizsgázók tetszőleges sorrendben oldhatják meg a feladatokat. Két, eltérő feladattípust kell megoldani.

A feladatlap első felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegű feladat szerepel, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszé-feladatokból áll. A 8 esszékérdésből – bizonyos választási szabályok betartásával – hármat kell kidolgozni. (Például a reformáció, a „vasútépítés forradalma", az államalapítás, a 2. magyar hadsereg doni katasztrófája, az 1956-os forradalom okai.) Mindkét feladattípusnak fontos elemei a jelenismeret, az állampolgári ismeretek (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A vizsgázók a vizsga egész időtartama alatt használhatják a középiskolai történelmi atlaszt. A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, időrendben követik egymást. (Például a római köztársaság válsága, a nagy földrajzi felfedezések, II. József, a Horthy-korszak külpolitikája, az EU intézményrendszere, az emberi jogok.) A feladatok jellege változatos (pl. térkép-elemzés, igaz és hamis állítások elkülönítése, fogalmak felismerése, ábrák kiegészítése). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, számos térképvázlat, ábra vagy adatsor kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kell pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Emelt szintű feladatok : A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időtartama összesen 240 perc. Az első rész megoldásának időtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kell a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a reneszánszra, a felvilágosodásra, a törökellenes harcokra, a klebelsbergi kultúrpolitikára vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. a demográfia problémaköre, a magyar választási rendszer). A második rész megoldására 150 perc áll rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a középiskolai történelmi atlasz is segíti a megoldásban. A tíz esszéfeladatból két egyetemes és két magyar történelmi téma megoldása kötelező (pl. a katolikus megújulás, az európai integráció, a dualizmus nemzetiség-politikája, a Kádár-korszak kultúrpolitikája). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A megoldás ezeknek felhasználását, az elsajátított ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését kívánja meg. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom részletesebb kifejtése mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük