2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Videojátékok: a Bizottság etikai kódex készítésére illetve megújitásra hivja fel a gyártókat

6 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/12242"><img class="image preview" src="/files/images/eucenzura.jpg" border="0" alt="A videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!" title="A videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!" width="341" height="84" /></a><span style="width: 502px" class="caption"><strong>A videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!</strong></span></span>A Bizottság méltatta a 23 tagállam által a kiskorúak védelme terén elért eredményeket, ugyanakkor az iparág etikai kódexének javítására szólít fel </p><p>

a videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!A videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!A Bizottság méltatta a 23 tagállam által a kiskorúak védelme terén elért eredményeket, ugyanakkor az iparág etikai kódexének javítására szólít fel

a videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!A videojáték cenzúra amerikai mintára itt is kötelező lesz?!A Bizottság méltatta a 23 tagállam által a kiskorúak védelme terén elért eredményeket, ugyanakkor az iparág etikai kódexének javítására szólít fel

Az európai videojáték-ágazat dinamikusan fejlődik és 2008 végéig várhatóan 7,3 milliárd eurós bevételre tesz szert. A videojátékok és az agresszív viselkedés esetleges összefüggéseivel kapcsolatban megfogalmazott aggályok azonban – amelyeket tovább mélyített a 2007 novemberében, Helsinkiben történt iskolai lövöldözés – arra késztettek több nemzeti hatóságot is, hogy tiltsanak be vagy vonjanak ki a kereskedelmi forgalomból egyes videojátékokat, például a „Manhunt 2"-t. Az Európai Bizottság ennek hatására felülvizsgálta a kiskorúak számára károsnak ítélt videojátékok elleni meglévő védelmi intézkedéseket a 27 tagállam mindegyikében. Az Unió támogatása nyomán 2003 óta már 20 tagállam alkalmazza az iparág által kidolgozott korhatár-besorolási rendszert, a PEGI-t (egységes európai játékinformációk). A Bizottság véleménye szerint az iparágnak többet kellene fordítania a PEGI-rendszer tökéletesítésére és különösen rendszeres aktualizálására, hogy az így valóban hatékony páneurópai eszközzé válhasson. Ugyanakkor az iparági és az állami hatóságok közötti együttműködést is magasabb sebességbe kell kapcsolni, hogy az osztályozási és korhatár-besorolási rendszerek ismertebbé váljanak, és ne legyenek megtévesztőek a párhuzamosan használt rendszerek. Két éven belül kiskereskedői etikai kódexet kell kidolgozni a videojátékok kiskorúak számára történő értékesítésére vonatkozóan.

www.pegionline.euwww.pegionline.eu „A videojáték-gyártók az európai tartalomipar erős pilléreivé váltak és kontinens-szerte egyre növekvő forgalmat könyvelhetnek el. Ez üdvözlendő, de nagyobb felelősséget kíván meg az iparágtól annak érdekében, hogy a szülőkben tudatosítsák, milyen játékokkal játszanak gyermekeik." – fejtette ki Viviane Reding, az információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztos. „A PEGI, amely az önszabályozó felelős iparági szemlélet jó példája és az egyetlen páneurópai elterjedtséggel rendelkező ilyen rendszer, bizonyosan jó kezdetnek tekinthető. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy mind Európában, mind azon túl van mit javítani rajta, többek között azáltal, hogy jobban tudatosítjuk meglétét a lakosság körében és maradéktalanul érvényesítjük a PEGI-t az online tartalomra vonatkozóan is. Ugyanakkor felkérem a tagállamokat és az iparágat, hogy a videojátékok üzletben történő értékesítését a kiskorúak védelmének alapvető kívánalmaira tekintettel szabályozzák."

„A fogyasztók csak világos és helytálló információk birtokában tudnak megalapozott döntéseket hozni. Ez különösen igaz a gyermekekre, akik a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportja. Így üzenetünk egyértelmű: az iparágnak és a nemzeti hatóságoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket, hogy valamennyi szülő számára megadassék a helyes döntés lehetősége mind magukkal, mind gyermekeikkel kapcsolatban," – fűzte hozzá Meglena Kuneva fogyasztóvédelmi biztos.

http://www.pegi.info/hu/index/: magyarul, de szerencsére magyarországon nem alkalmazzák kötelezően.http://www.pegi.info/hu/index/ : Magyarul, de szerencsére Magyarországon nem alkalmazzák kötelezően.A bizottsági felmérés szerint a PEGI-rendszert jelenleg 20 tagállamban használják. 2 ország (Németország és Litvánia) rendelkezik különös kötelező erejű jogszabályokkal, míg Máltában a kérdést általános jogszabály szabályozza. 4 tagállamban (Ciprus, Luxemburg, Románia és Szlovénia) azonban nincs érvényben ilyen rendszer. 15 tagállamban van hatályban olyan jogszabály, amely a káros tartalommal rendelkező videojátékok kiskorúak számára történő üzleti értékesítését érinti, de ezek alkalmazási köre tagállamonként változó. Eddig 4 országban (Németország, Írország, Olaszország és az Egyesült Királyság) tiltottak be erőszakos tartalommal bíró videojátékokat.

A 2003-ban elfogadott PEGI-címkék korhatár-besorolást és az erőszakos tartalomra vagy káromkodásra utaló figyelmeztetéseket tüntetnek fel, így lehetővé teszik a szülők számára, hogy eldöntsék, melyik játék felel meg gyermekük számára, illetve a felnőtt játékosoknak, hogy körültekintőbben választhassák meg videojátékukat. A PEGI-t Európában valamennyi jelentősebb játékkonzol-gyártó támogatja. A PEGI online változatát 2007-ben indították útjára az EU Biztonságosabb internet programja (IP/08/310) társfinanszírozása keretében az online videojátékok gyors terjedésére válaszul.

A Bizottság az egységes piac számos területén a megközelítések egységesítését célzó intézkedések meghozatalára szólított fel:

  • A videojáték-iparnak folyamatosan fejlesztenie és hirdetnie kell a PEGI-t és a PEGI Online-t.
  • A tagállamok integrálják a PEGI-t saját osztályozási rendszerükbe, és tudatosítsák a PEGI-t, különösen a szülők és a gyermekek körében.
  • A tagállamok, az osztályozási szervek és az egyéb érdekelt felek működjenek együtt a innovatív korellenőrző megoldások kidolgozásában.
  • Két éven belül olyan páneurópai etikai kódexet kell kidolgozni a videojátékok kiskorúak számára történő értékesítésére vonatkozóan, amelyet valamennyi érdekelt fél elfogad.

A videojátékok egyre szélesebb körben hozzáférhetőek, többek között az internet vagy mobiltelefonok segítségével. Ezek 2010-ig várhatóan a videojátékokból származó teljes bevétel 33%-át fogják kitenni. Az európai videojáték-ágazat már most 50%-kal többet ér, mint a teljes európai zenepiac, és még a mozipiac szintjét is meghaladja.

A Bizottság már támogatja a mobiltelefont használó kiskorúak védelmét szolgáló európai szintű önszabályozást (IP/07/139). A határokon átnyúló együttműködés keretében fokozott önszabályozásra is van példa a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv értelmében nyújtott audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozóan (IP/07/138).

A fogyasztók – különösen a kiskorúak – videojátékok használata tekintetében történő védelméről szóló bizottsági közlemény a következő webcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Az EU Biztonságosabb internet programjára vonatkozó információ ezen a webcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/saferinternet

A PEGI-re vonatkozó információ ezeken a webcímeken érhető el:

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu/

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.