2024.február.28. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

2007 Május 1-tõl jelentõsen szûkülnek (átalakulnak) a helykozi közlekedés kedvezményei, – Új kedvezménytáblával!

8 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/883"><img class="image thumbnail" src="/files/images/7honapos_berlet.thumbnail.jpg" border="0" alt="Boldog idõk, amikor még így hirdettek!" title="Boldog idõk, amikor még így hirdettek!" width="100" height="99" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Boldog idõk, amikor még így hirdettek!</strong></span></span> <p>A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezi a helyközi közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelõen, 2007. május 1-jétõl az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek eredményeire építõ új rendszert vezet be. Az átalakításnál a tárca arra törekedett, hogy az új kedvezményrendszer megfeleljen a kedvezményezettek utazási szokásainak, a helyközi személyszállítás összehangolása követelményeinek, valamint <strong>figyelembe vette a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló forrásokat</strong>. Az átalakítás az egyszerûsítést és az indokolatlan <strong>kedvezmények megszüntetését</strong> szolgálja. </p><p>

  boldog idõk, amikor még így hirdettek!Boldog idõk, amikor még így hirdettek!

A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezi a helyközi közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelõen, 2007. május 1-jétõl az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek eredményeire építõ új rendszert vezet be. Az átalakításnál a tárca arra törekedett, hogy az új kedvezményrendszer megfeleljen a kedvezményezettek utazási szokásainak, a helyközi személyszállítás összehangolása követelményeinek, valamint figyelembe vette a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló forrásokat. Az átalakítás az egyszerûsítést és az indokolatlan kedvezmények megszüntetését szolgálja.

  boldog idõk, amikor még így hirdettek!Boldog idõk, amikor még így hirdettek!

A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezi a helyközi közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelõen, 2007. május 1-jétõl az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek eredményeire építõ új rendszert vezet be. Az átalakításnál a tárca arra törekedett, hogy az új kedvezményrendszer megfeleljen a kedvezményezettek utazási szokásainak, a helyközi személyszállítás összehangolása követelményeinek, valamint figyelembe vette a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló forrásokat. Az átalakítás az egyszerûsítést és az indokolatlan kedvezmények megszüntetését szolgálja.

   Szintén 2007. május 1-jétõl kerül sor a helyközi közlekedési tarifák egységesítésére és az egységes díjövezeti rendszer bevezetésére is. Ennek célja többek között a különbözõ közlekedési eszközökön utazók közötti indokolatlan különbségek megszüntetése.

A GKM az utazási kedvezményrendszer átalakítására irányuló elképzelésekrõl széles körû társadalmi egyeztetést folytatott az érintett társadalmi csoportok (diákok, hallgatók, nyugdíjasok, fogyatékkal élõk, közalkalmazottak) fõbb érdekképviseleti szervezeteivel.

A fogyatékkal élõ személyek érdekvédelmi szervezeteivel folytatott egyeztetés eredményeként 2007. május 1-jétõl a fogyatékkal élõk a helyközi közlekedésben egységesen – a korábbi differenciált, de összességében kisebb mértékû kedvezmény helyett – 90 százalékos jegyvásárlási kedvezményt érvényesíthetnek, míg a helyi közlekedést díjmentesen vehetik igénybe. Ezek a kedvezmények a súlyosan fogyatékos személyek kísérõire is kiterjednek, akik ezt megelõzõen nem részesültek ebben. A súlyosan fogyatékosok számára egyúttal 90 százalékos bérletkedvezményt is bevezet a tárca. Ez részükre elõnyös, hiszen eddig nem válthattak semmilyen kedvezményes bérletet.

A május 1-jétõl életbe lépõ kedvezményrendszer a nyugdíjasok, valamint a 65 éven felüli személyek számára változatlan lehetõségeket biztosít. A 65 éven felülieket továbbra is ingyenesség illeti meg.

A költségvetési intézményeknél dolgozók maximum évente összesen 12 alkalommal vehetik igénybe az 50 százalékos kedvezményt menettérti útra. Jelentõs változás azonban, hogy a kedvezménnyel az eddigi kizárólagos vasúti közlekedés mellett, a továbbiakban a helyközi autóbusz-közlekedésben és a HÉV-en is ugyanilyen kedvezményben részesülnek.

A tanulók és a szülõk érdekképviseleti szerveivel, valamint a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók képviselõivel folytatott egyeztetések során a következõ konszenzus született

Jegyvásárlás esetén:

  • a nappali tagozatos tanulók a középiskola végéig 50 százalékos kedvezményt érvényesíthetnek bármely célállomás felé,
  • a nappali és esti tagozatos hallgatóknak ugyancsak 50 százalékos kedvezmény jár bármely célállomás felé,
  • a levelezõ tagozatos tanulók és hallgatók az oktatási intézmény és a lakóhely között 50 százalék kedvezményre jogosultak.

Bérletvásárlás esetén:

  • a tanulók a középiskola befejezéséig egységesen 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe a lakóhely és az iskola között, ami az autóbuszos bérletek árának további csökkenését eredményezi,
  • a nappali tagozatos tanulók a középiskola végéig egy újfajta bérlettípust vehetnek igénybe, amely a lakóhely és az iskolán kívüli bármely relációban 67,5 százalékos bérletkedvezményt jelent. Ez a bérletfajta lehetõvé teszi, hogy a tanulók – a lakóhely és az iskola közötti közlekedés mellett – a különórákra, sport és egyéb szabadidõs foglalkozásokra is jelentõs bérletkedvezménnyel utazzanak,
  • a felsõoktatásban tanuló nappali és esti tagozatos hallgatókat a társadalmi vitára bocsátott elképzeléshez képest jelentõsen nagyobb, 67,5 százalékos kedvezmény illeti meg a lakóhely és az iskola között.

Az utazási kedvezményekben a korábbiakhoz képest változást jelent, hogy a vasúton, autóbuszon, illetve HÉV-en utazók jegy- és bérletkedvezménye egységessé válik.

Május 1-jétõl az autóbuszjegyek ára átlagosan 4 százalékkal, a vonatjegyeké pedig 17 százalékkal emelkedik.

 

Kedvezmények a helyközi közlekedésben 2007. 05. 01-tõl (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp és révközlekedés)

Sorszám Milyen feltételek mellett kapható

jegy-kedvezmény

bérlet-kedvezmény

   

[%]

[%]

Életkor alapján járó utazási kedvezmények

1.  

felnõtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig

100

2.  

gyermek 6-14 éves kor között

50

3.  

65 évnél idõsebb magyar állampolgár

100

4.  

65 évnél idõsebb EU tagállam polgára

100

5.  

65 évnél idõsebb magyar nyugellátású külföldi

100

6.  

a Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idõsebb külföldi állampolgár

100

7.  

65 évnél idõsebb külföldi nemzetközi szerzõdés alapján

100

8.  

a Szátv. hatálya alá tartozó 6-65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal)

90

9.  

A 65 évnél idõsebb menekült

100

 

Tanulói jogviszony alapján igénybe vehetõ kedvezmények

10.  

6 éven felüli óvodás

90

11.  

nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra

50

90

12.  

nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig bármely viszonylatú utazásra

50

67,5

13.  

nappali és esti tagozatos  felsõoktatásban tanuló iskola-lakhely közötti utazásra

50

67,5

14.  

nappali és esti tagozatos felsõoktatásban tanuló bármely viszonylatban

50

15.  

levelezõ tanrendben a középiskola végéig és a felsõoktatásban tanuló az iskola és lakóhely közötti viszonylatban

50

16.  

a Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató

50

17.  

Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérõje

90

18.  

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott

90

19.  

az elõzõ pontban megjelölt személyek legfeljebb két kísérõje

   

20.  

Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója

90

 

21.  

18. éves korig a képzésben részt vevõ álláskeresõ a lakóhely és a képzés helye között

90

 

Nyugdíjasok utazási utalványával igénybe vehetõ utazási kedvezmények

22. /a

nyugdíjas utalvány alapján (évente 16 alkalommal), vagy

50

/b

az a) pont szerinti 2 kedvezményes utazási lehetõség összevonásával

90

23.  

nyugdíjas utalvány alapján évente további 2 alkalommal)

90

Állást keresõ személyek utazási kedvezménye

24.  

álláskeresõ támogatott képzés helye és lakhelye között

90

25. .

az a személy aki, a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll

 

Menekültkéni elismerését kérõ személyek utazási kedvezményei

26.  

tartózkodási engedéllyel rendelkezõ menekültkénti elismerést kérõ személy

100

27.  

menekültkénti elismerést kérõ személy egy alkalommal

100

Alkalmazásban állók utazási kedvezményei

28.  

költségvetési szerv foglalkoztatottja (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

50

29.  

egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok dolgozója (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

50

             

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

30.  

vak személy

90

90

31.  

hallássérült személy

90

90

32.  

a magasabb összegû családi pótlékban részesülõ gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy

90

90

33.  

a magasabb összegû családi pótlékban részesülõ gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fõ kísérõje

90

34.  

hadirokkant és hadiözvegy

100

35.  

hadirokkant kísérõje

100

36.  

legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja

50

37.  

rokkantsági járadékos

Csoportos utazási kedvezmények

38.  

a legalább 10 fõbõl álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fõ kísérõ

90

39.  

 A 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekbõl álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérõ

50

40.  

a nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fõ diákonként

50

 

 legfeljebb egy fõ kísérõ;

   

41.  

a gyermekotthonban nevelet gyermekek legalább 3 fõs csoportja és az õket kísérõ 2 nevelõ

90

42.  

a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli  személyek legalább tíz fõbõl álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérõje

90

43.  

a szülõ (szülõk) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük

90

         

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.