2011. első félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele csaknem 1,2 milliárd forint volt. Az adózás utáni eredmény – az ebben az időszakban többségében költséget termelő, a bázisidőszaki adatokban nem is szereplő Event üzletág számait kiszűrve – a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 millió forinttal javult. A cégcsoport az eredményesebb működés érdekében aktív reorganizációt folytat.

 

2011. első félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele csaknem 1,2 milliárd forint volt. Az adózás utáni eredmény – az ebben az időszakban többségében költséget termelő, a bázisidőszaki adatokban nem is szereplő Event üzletág számait kiszűrve – a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 millió forinttal javult. A cégcsoport az eredményesebb működés érdekében aktív reorganizációt folytat.

 

2011. első félévében került sor először az EST MEDIA Nyrt-nél a Sziget Kft. és fesztiváljai (EMGEvent üzletág: Sziget Fesztivál, Heineken Balaton Sound, VOLT Fesztivál, Budai Gourmet) teljesítményének az egész beszámolási időszakot lefedő teljes körű konszolidációjára.

 

Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól sem. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye. Az időszak eredményeire az EMGEvent üzletágnak pozitív hatása nem volt, hiszen a fesztiválszervező tevékenység körében január-június hónapokban az árbevételnek csak kis része realizálódott, míg az általános működési költségek időarányos része már felmerült.

 

A Társaság konszolidált árbevétele 2011. első félévében csaknem 1,2 milliárd forint volt. A cégcsoport üzemi eredménye, EBITDA-ja és adózott vállalkozási eredménye  70-90 millió forint közötti mértékben maradt el a bázisidőszakitól, amit a bázisidőszakban nem szereplő EMGEvent üzletág első negyedéves értelemszerű – hiszen ekkor a fesztiválszervezés körében többségükben csak költségek jelentkeznek – negatív teljesítménye okozott. Az EMGEvent adatait kiszűrve 2010H1-ről 2011H1-re az üzemi eredmény és EBITDA sorok csaknem 50-50 millió forinttal, 22, illetve 28 százalékkal, míg az adózott eredmény sor 4 millió forinttal, 1 százalékkal javult.

 

A 2010H1 és 2011H1 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak, illetve a 2011H1 IFRS szerint konszolidált, nem auditált, az EMGEvent üzletág számaitól megtisztított adatainak az összehasonlítása

Megnevezés/ E Ft

2010H1

2011H1

Változás (%)

2011H1*

Változás (%)**

Árbevétel

1 608 796

1 187 210

-26

840 016

-48

Üzemi eredmény

-243 545

-332 436

-36

-190 688

22

Értékcsökkenés

73 165

92 377

26

68 406

-7

EBITDA

-170 380

-240 059

-41

-122 282

28

Adózott vállalkozási eredmény

-440 420

-517 100

-17

-436 629

1

* az EMGEvent üzletág eredményétől megtisztított tárgyidőszaki adatok

** az EMGEvent üzletág eredményétől megtisztított adatoknak a bázis időszakhoz viszonyított aránya

 

A cégcsoport stratégiájának megvalósítása körében 2009 és 2011 eleje között a széles, intenzíven fejlődő és több lábon álló portfólióban látta a növekedés és az eredményes működés zálogát. 2011 első negyedévének végére azonban világossá vált, hogy – nem kis részben a világgazdasági válság és annak a magyar reklámpiacra gyakorolt elhúzódó negatív hatása miatt – a csökkenő eredménytermelő képességű vagy veszteségbe forduló hagyományos média tevékenységek, az új piaci területekre való belépés költségei és kezdeti veszteségei, valamint az akvizíciós növekedés együtt és egyszerre nem finanszírozhatók.

 

Ennek megfelelően szükségessé vált a cégcsoport új szervező elv mentén történő reorganizációja, amely a rövid távú üzemi eredményesség elérését és növelését helyezi előtérbe a hosszú távú perspektívában értelmezhető, szélesebb alapokon nyugvó, de rövidebb távon ráfordításokkal járó sokelemű portfólió üzemeltetésével szemben. A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – miatt a Társaság konszolidált árbevétele a 2010-es éves adatokhoz képest csökkenni fog. Emellett ugyanakkor az a cél, hogy a második félévben a cégcsoport EMGEvent üzletág nélküli része is – a reorganizációs költségek kiszűrésével – már üzemi szintű eredmény termelésére legyen képes. A reorganizáció a cégcsoport tervei szerint új tőke bevonását is magával hozná. Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres alaptevékenységekhez (program guide, event) való visszatérést és egyben ezek terjeszkedését is elősegítené: a tranzakció megvalósulásával a cégcsoport programkalauz termékei a jelenlegi helyzethez képest szinte azonnal három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve volnának platform-függetlenül elérhetőek.

 

A cégcsoport árbevételének éven belüli eloszlása az elmúlt években a tevékenység változásával valamelyest mindig módosult, de alapvetően azt a mintát követte, hogy a gyenge első negyedéves és lassan javuló-hullámzó év közbeni teljesítmény után végső soron az év utolsó hónapjaiban realizáltuk az árbevétel és a profit legjelentősebb részét. 2011-től azonban figyelembe kell vegyük azt is, hogy az EMGEvent üzletág árbevételi számai teljesen más dinamikát mutatnak, legnagyobb részben a mindenkori Q3-ban, a fesztiválszezonban jelentkezik az árbevétel. Az alábbi ábra a historikus adatokkal, a reorganizációs változásokkal (elsősorban a rádiós értékesítési tevékenység megszűnésével) és az EMGEvent üzletág tevékenységével is számoló 2011-es becsült éven belüli árbevétel megoszlást mutatja be.

 

Balázs Csaba, az EST MEDIA Nyrt. elnök-vezérigazgatója a 2011. év első félévéről:

 

„Az EST MEDIA Nyrt-nek az első félévében – az elmúlt évek dinamikus és nagymértékű növekedését követően – komoly, a jövőjét nagyban meghatározó kihívásokkal kellett szembenéznie, mind a cégcsoport működése, mind a finanszírozása terén. Emiatt a közgyűlésünk döntésével összhangban aktív reorganizációba kezdtünk, melyhez bírjuk finanszírozóink támogatását. A reorganizáció célja, hogy a rövid vagy középtávon eredménytermelésre nem képes tevékenységek leépítésével és a központi adminisztráció szűkítésével egy stabil üzemi eredmény termelésére képes termékstruktúrát alakítsunk ki.

 

Ennek során tőkebevonást is végre kívánunk hajtani, amely a cégcsoport egyidejű terjeszkedését is szolgálja: az eddigi egy ország helyett ezután a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve a hirdetőink számára hatékony elérést, a fogyasztóink számára pedig mindig időszerű és releváns tartalmat kívánunk nyújtani platform-független out-of-home média eszközként működő helyi program kalauz kiadványaink segítségével. A tőkebevonással új, külföldön már bizonyított menedzsmentet is igazolni fogunk. A termékszerkezet átalakítása során természetesen kiemelten fontos lesz az Event üzletágunkkal való szakmai együttműködés, illetve az annak fejlesztésében való részvétel, különösen a programkalauzainkkal lefedett országokban."

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük