2024.június.17. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Gázmûvek: szakmai szövetség a mérnökökkel a biztonságáért

5 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/185"><img class="image thumbnail" src="/files/images/logo_fogaz.thumbnail.gif" border="0" alt="FÕGÁZ RT" title="FÕGÁZ RT" width="100" height="45" /></a></span><br />A Fõvárosi Gázmûvek (FÕGÁZ) Zrt. és a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ) 2007.március 20-án együttmûködési megállapodást írt alá a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések kötelezõ felülvizsgálatának támogatásáról. </p><p>

fõgáz rt
A Fõvárosi Gázmûvek (FÕGÁZ) Zrt. és a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ) 2007.március 20-án együttmûködési megállapodást írt alá a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések kötelezõ felülvizsgálatának támogatásáról.

fõgáz rt
A Fõvárosi Gázmûvek (FÕGÁZ) Zrt. és a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ) 2007.március 20-án együttmûködési megállapodást írt alá a csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések kötelezõ felülvizsgálatának támogatásáról.

Az aláírásra a Fõvárosi Gázmûvek székházában került sor, melyen résztvett dr.Vasanits Dezsõ, a vendéglátó cég elnök-vezérigazgatója, Balázs Gábor, a Magyar Épületgépészek Szövetsége alelnöke, Golyán László, a Magyar Épületgépészek Szövetsége elnöke és Csallóközi Zoltán, a FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati igazgatója.

Vasanits Dezsõ bevezetõjében ismertette, a Fõvárosi Gázmûveknél történt szervezeti-jogi változás eredményeként 2007.március 1-tõl az elosztó tevékenység egy újonnan alakult szervezet, a FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. hatáskörébe került, összhangban az Európai Unió július 1-tõl érvényes irányelveivel, melyek a piaci monopolhelyzet kialakulását kívánják megakadályozni.

A Gázmûvek a mintegy 85 ezer gázfogyasztó mûszaki biztonságának növelése, a szakmai imázs megõrzése érdekében saját kezdeményezésében olyan szakmai megállapodásokra törekszik, amelyek segítséget adnak a fogyasztóknak a törvényben elõírt 5 évenkénti kötelezettségük, a kezelésükben lévõ csõhálózat és gázkészülékek állapotának felülvizsgálatára. 1998 után történtek azok a változások, amelyek a gázhálózat állapotát is befolyásolták; az állami tulajdonú lakások nagy számban kerültek magántulajdonba, a Gázmûvek korábbi szakmai felelõssége ezeken a területeken nem érvényesül, a hálózat és a berendezések állapota csak a telekhatárig tartozik mûködési körükbe. A szakmailag laikus tulajdonosok és bérlõk számos ok miatt nem fordítanak kellõ gondot a gázvezetékek és a készülékek sok esetben balesetveszélyes állapotának ellenõrzésére, javítására.
A közelmúlt gázhasználattal összefüggõ halálos balesetei is erre a gondra hívták fel a figyelmet.

A Fõvárosi Gázmûvek a Magyar Épületgépészek Szövetségével közös akcióban szakmailag garantált, biztonságos megoldást kívánnak adni a fogyasztóknak. A biztonságos és folyamatos gázellátás terén a FÕGÁZ a felelõsségi körén is túlmutató elkötelezettséget fogalmaz meg, különösen fontosnak tartja ezért, hogy támogassa a fogyasztókat a 2003.évi XLII. Törvény 22. paragrafusának (7) bekezdésében elõírt mûszaki-biztonsági felülvizsgálatok fogyasztóra háruló feladatát, annak elvégzését.
Megállapodott ezért a MÉGSZ-el abban, hogy a kötelezõ mûszaki felülvizsgálatot a MÉGSZ minõsített tagjai végezzék. Ehhez a FÕGÁZ minden szakmai támogatást megad, a MÉGSZ pedig biztosítja az együttmûködésben résztvevõ tagjai, vállalkozók és vállalkozások szakmai minõsítését, a magas szakmai színvonal biztosítását a felülvizsgálat során. Golyán László elmondta, szakmai szervezetük országos hálózattal rendelkezik, szakmunkástól mérnökig biztosítanak hozzáértõ gárdát. Fontosnak tartják az energia-gazdaságos megoldások terjesztését. Terveikben szerepel Országos Tanácsadói Hálózat létrehozása az energiahordozókra vonatkozólag.

Csallóközi Zoltán ismertette, a FÕGÁZ szolgáltatási területe Budapestre és 18 környezõ településre terjed ki.
Évente 2,4-2,5 milliárd köbméter gázt szolgáltatnak az 5650 km hosszúságú hálózatukon, 805.801 fõ fogyasztónak, a 2006.decemberi adatok szerint.

Az idézett törvényi, 5 évenkénti felülvizsgálati kötelezettség országosan 3,2 millió fogyasztót érint, mintegy 10 millió gázkészülék üzemeltetõjét. Budapest vonatkozásában, a 2 millió gázkészülék 15%-a túl a tervezett életkorán, idõsebb 15-20 évnél, cserére szorul. Veszélyforrást jelent a becsatlakozások állapota, a fûtõberendezések felülvizsgálatának hiánya, elõírástól eltérõ használata (szénmonoxid veszély!) és a rossz mûszaki állapotú kémények.

A gázhasználattal összefüggõ balesetek a szakszerûtlen, kontár munkavégzésbõl is adódnak. A folyó 2007-es év során már eddig 4 komoly gáz-baleset történt. A lakások magántulajdonba vétele óta eltelt 5 év során 288 baleset történt, 70%-uk halálos kimenetelû volt.

A most aláírt megállapodás szerint, a vállalt felülvizsgálat kiterjed

-a csatlakozásokra,

-a nyomvonalra,

-a gázkészülékekre.

Az ellenõrzés után jegyzõkönyvet vesznek fel a tapasztaltakról, a kifogásolt állapotokról is. A felülvizsgálatot megrendelõ fogyasztóval a MÉGSZ vállalkozói lesznek közvetlen kapcsolatban, az elvégzett vizsgálat jegyzõkönyvének eredeti példányát a fogyasztó kapja 10 éves megõrzésre. A másodpéldányt az ellenõrzést végzõ tárolja informatikai eszközén.

A megállapodás értelmében a MÉGSZ ügyfélszolgálata tájékozatja a hozzá fordulókat, felveszi és elosztja a megrendeléseket, ártájékoztatást nyújt. A témakörhöz tartozó munkákkal kapcsolatos érdeklõdõket a FÕGÁZ ügyfélszolgálata tájékoztatja a MÉGSZ szolgáltatások lehetõségérõl, s annak ügyfélszolgálatához irányítja.
A vizsgálat lakásonkénti költsége a méretektõl és berendezések számától függ, 1 tûzhely és 1 fûtõkészülék esetén kb. 15 ezer Ft. Egy 20-40 lakásos házban a közös gázvezetékek állapotának ellenõrzése 20-30 ezer Ft-ra rúghat.

Az április elsõ napjaitól induló szolgáltatás elérhetõsége:

MÉGSZ ügyfélszolgálat: T: 211-3000

A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. ügyfélszolgálata 8.00-18.00 között érhetõ el a 06-40 474-474 telefonon, ugyfelszolgalat@fogaz.hu  e-mailen, és a 1439 Bp. Pf.: 700 levélcímen.

www.fogaz.hu  

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.