2024.június.21. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Helytelenül mértek fel egyes hitelkockázatokat a MagNet Banknál

3 perc olvasás
mnb logo

Budapest, 2023. június 16. – Az MNB összesen 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra hitelkockázati, értékvesztés elszámolási, betétbiztosítási, adatszolgáltatási és vállalatirányítási hiányosságok miatt és kötelezte azok mielőbbi kiküszöbölésére. A hitelintézeti csoportnál feltárt problémák nem veszélyeztetik annak megbízható működését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) helyszíni ellenőrzést is magába foglaló csoportszintű célvizsgálatot folytatott a MagNet Csoportnál, azaz a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank), és az irányítása alatt álló MagNet Faktor Zrt.-nél (MagNet Faktor). Az ellenőrzés 2021. január 1-jétől a célvizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át. A vizsgálat célja a bank egyedi vállalati hitelezési folyamatának vizsgálata, továbbá a jegybank korábbi cél- és átfogó vizsgálatát lezáró határozataiban és a vizsgálati levelekben foglaltak ellenőrzése volt.

Az MNB megállapította, hogy a MagNet Bank nem megfelelően kezelte a hitelkockázatokat, valamint nem a hitelintézet méretével és tevékenységével összhangban lévő, megfelelő hitelkockázat-kezelési kultúrát és struktúrát, valamint kontrollrendszert működtetett. Az igazgatóság nem gyakorolt hatékony irányítást a hitelkockázatok kezelését illetően, továbbá nem tett meg mindent a hitelkockázati stratégia és politika végrehajtásának gyakorlati megvalósítására, illetve az ahhoz szükséges feltételek biztosítására. Hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a hitelkockázatok terén az értékvesztési modellek kapcsán, illetve az átstrukturálás szabályozása terén is.

A MagNet Bank egyes felügyeleti adatszolgáltatásai hibásnak bizonyultak és hiányosak voltak a felügyeleti jelentések összeállítására vonatkozó belső folyamatszabályozások is. A vizsgálat visszatérő hiányosságként azonosította többek között a banki belső szabályzatok és részesedés típusú banki befektetések rendszeres felülvizsgálatának elmaradását, az ingatlanfedezetek értékelésére vonatkozó belső szabályzat nem következetes alkalmazását.

A MagNet Bank helytelenül határozta meg az IFRS9 szerinti értékvesztés mértékét, és egyes ügyleteket nem sorolt át a megfelelő kockázati kategóriákba. Emellett hibásan tájékoztatta az ügyfeleket az Általános Üzleti Feltételekben és egyes szerződésmintákban. Pontatlan volt a konszolidált biztosított betétállományának nyilvántartása is.
A vizsgálat a MagNet Faktor részvénykönyvi adatai kapcsán is tárt fel hiányosságot, mellyel összefüggésben kötelezte a társaságot, hogy tegyen eleget a fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének.

A jogsértések miatt az MNB a MagNet Bank esetében 19 millió, míg a MagNet Faktorra 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. Kötelezte emellett az intézményeket, hogy haladéktalanul, illetve a legtöbb hiányosság esetében 2023. július 31-i határnappal számoljanak be a problémák megszüntetésére tett intézkedéseikről.

A bírságösszeg meghatározásakor a MagNet Bank esetében súlyosító körülménynek számított az egyes hiányosságok kockázati súlya, besorolása, illetve kisebb mértékben a Bank pénzpiaci súlya is. Értékelte a jegybank azt is, hogy a Bank az MNB korábbi határozatában foglalt felügyeleti intézkedéseket nem teljesítette maradéktalanul.

A bírság kiszabása során enyhítő körülmény volt ugyanakkor a vizsgált intézmények együttműködő magatartása, s hogy a vizsgálat rendszerszintű hiányosságot nem azonosított.

Magyar Nemzeti Bank

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.