2024.július.25. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Joghézag az iskolapadban – az ombudsman az évismétlés rendeleti buktatóiról

2 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/20168"><img class="image thumbnail" src="/files/images/onbucc.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://www.obh.hu/" title="http://www.obh.hu/" width="100" height="88" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.obh.hu/">http://www.obh.hu/</a> </strong></span></span>A jogbiztonságot veszélyezteti, tehát módosítani kellene a rendeletet, amely a sokat mulasztó tanulók évismétlését írja elő. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint ugyanis a hiányzás nem jelenti automatikusan azt, hogy a kisdiák nem teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.</p><p>

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A jogbiztonságot veszélyezteti, tehát módosítani kellene a rendeletet, amely a sokat mulasztó tanulók évismétlését írja elő. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint ugyanis a hiányzás nem jelenti automatikusan azt, hogy a kisdiák nem teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A jogbiztonságot veszélyezteti, tehát módosítani kellene a rendeletet, amely a sokat mulasztó tanulók évismétlését írja elő. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint ugyanis a hiányzás nem jelenti automatikusan azt, hogy a kisdiák nem teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.

 

  spacer
    Szabó Máté ezt egy panasz nyomán állapította meg. Abban egy szülő kifogásolta, hogy gyermekét az iskolája a sok hiányzás miatt évfolyamismétlésre kívánta kötelezni. Az iskolaigazgató az ombudsman kérdésére azt válaszolta, hogy a törvény világosan kimondja, hogy 250 óra hiányzás fölött évfolyamot kell ismételni .

A rendelet szerint, ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 tanítási órát és emiatt a teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel, akkor a nevelőtestület még engedélyezheti az osztályozóvizsgát. Ez csak akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazoltakét és az iskola év közben értesítette a szülőt a tanuló igazolatlan távolléteiről. Ha az elutasítás ilyen feltételei teljesültek, a tanulmányok csak évfolyamismétléssel folytathatók.

    A bonyodalmat az okozza, hogy négy éve módosították a közoktatási törvényt és azóta az általános iskola első három évében, valamint a negyedik évfolyamon félévkor nincs osztályzás. Szöveges minősítéssel kell értékelni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul, a kisdiák az első három évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket hiányzása miatt nem tudta teljesíteni. Az országgyűlési biztos szerint ennek eldöntése is osztályozóvizsgával volna lehetséges, függetlenül attól, hogy a tanuló még nem osztályozható.

 A jelenlegi szabályozás nem egyértelmű, összhangot kellene teremteni a szöveges értékelést tartalmazó törvény és a hiányzások következményeit taglaló rendelet között ahhoz, hogy érvényesülhessen a jogbiztonság követelménye. Az ombudsman erre hivatkozva javasolta a rendelet módosítását.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.