2024.február.28. szerda.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Megindul a Mezőkövesd-Mezőkeresztes közigazgatási határán lévő repülőtér ingatlan fejlesztése

8 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/12458"><img class="image thumbnail" src="/files/images/mezőkövesd.thumbnail.jpg" border="0" alt="A Mezőkövesdi Repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobb" title="A Mezőkövesdi Repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobb" width="100" height="72" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>A Mezőkövesdi Repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobb</strong></span></span>   <p> </p><p>2008. április 30-a egy történelmi dátum Mezőkövesd, illetve egész Észak-Magyarország jövője szempontjából. Ezen a napon mezőkövesdi városvezetés sok éven át tartó tervező, jövőépítő munkájának gyümölcseként új szakasz kezdődik a Mezőkövesd és Mezőkeresztes határában lévő 600 hektáron elterülő volt szovjet katonai repülőtér történetében. </p><p>

 a mezőkövesdi repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobbA Mezőkövesdi Repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobb  

 

2008. április 30-a egy történelmi dátum Mezőkövesd, illetve egész Észak-Magyarország jövője szempontjából. Ezen a napon mezőkövesdi városvezetés sok éven át tartó tervező, jövőépítő munkájának gyümölcseként új szakasz kezdődik a Mezőkövesd és Mezőkeresztes határában lévő 600 hektáron elterülő volt szovjet katonai repülőtér történetében.

 a mezőkövesdi repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobbA Mezőkövesdi Repülőtér 3.6 km hosszú kifutópályája a legnagyobb  

 

2008. április 30-a egy történelmi dátum Mezőkövesd, illetve egész Észak-Magyarország jövője szempontjából. Ezen a napon mezőkövesdi városvezetés sok éven át tartó tervező, jövőépítő munkájának gyümölcseként új szakasz kezdődik a Mezőkövesd és Mezőkeresztes határában lévő 600 hektáron elterülő volt szovjet katonai repülőtér történetében.

Eme új periódus kezdetét Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc települések, valamint a Peter Dolan vezette Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között megkötött 100 éves bérleti szerződés jelenti, mellyel kezdetét veszi a Mezőkövesdi Repülőtér építése, fejlesztése és nemzetközi kereskedelmi reptérként való újrahasznosítása.

A mezőkövesdi Önkormányzat már 2003-ban tulajdonába kérte a város közigazgatási területén található repülőteret.

A Tállai András polgármester vezette mezőkövesdi önkormányzat jövőbelátóan 2005-ben elkészíttetett egy 20 millió forint értékű tanulmányt, mely a repülőtér fejlesztési lehetőségeit vette számba, illetve vázolta a terület egyedülálló, kiaknázatlan infrastrukturális és logisztikai adottságaiban rejlő lehetőségeket. A repülőtér egy nemzetközi vasútvonaltól 300, míg az M3-as autópályától 600 méterre található. A 630 oldalas tanulmány egyértelműen bizonyította, hogy a mezőkövesdi reptér ideális kapu lehet Kelet-Európa és az egész keleti világ irányában.

A megvalósíthatósági tanulmány nyújtotta szakmai véleményt és iránymutatást alapul véve Mezőkövesd első embere számos hazai és külföldi fórumon, egyeztetésen mutatta be, a reptérben rejlő óriási lehetőséget.

A folyamatos tárgyalások és meggyőző érvek eredményeként 2007. szeptember 24-én jelentős fordulat történt. Dr. Veres János pénzügyminiszter döntése alapján Mezőkövesd és Mezőkeresztes települések megkaphatták az államtól a terület vagyonkezelői jogát. Ezen jogosítvány birtokában, tényleges lehetőség nyílt a repülőtér fejlesztésére, újrahasznosítására. A vagyonkezelői jog birtokában az önkormányzatokat megillette a birtoklás joga, az ingatlan hasznainak szedése, a terület bérbeadási joga, és terhelték a reptérrel kapcsolatos kötelezettségek (üzemeltetés, őrzés, karbantartás, felújítás).

Újabb mérföldkövet jelentett a 2245/2007. 12. 23. számú kormányhatározat, melynek értelmében a repülőtér 5/6-od részét tulajdonként megkapta Mezőkövesd Város és Mezőkeresztes Nagyközség, míg a terület 1/6 része Miskolc Megye Jogú Város tulajdonába került. A vagyon átadása a három érintett önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között jelenleg is zajlik.

Mezőkövesd Város Önkormányzata a másik két tulajdonos önkormányzattal közösen írt ki pályázatot a repülőtér hasznosítási lehetőségeit bemutató tanulmányterv elkészítésére 2007. december 5-én, melyet három cégnek küldtek meg.

Ezt követően a tulajdonosok részletes befektetői megvalósíthatósági terv kidolgozását kérték a pályázóktól, melyre már csak két pályázat érkezett be.

Az önkormányzatok a pályáztatás harmadik lépcsőfokaként kérték a jelentkezőket, hogy részletesen mutassák be az általuk képviselt pénzügyi és szakmai befektetői kört.

A pályázati kiegészítésnek csak a Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tudott maradéktalanul eleget tenni.

Mezőkövesd Város Önkormányzata képviselő-testületei március elején felhatalmazta Tállai András polgármestert, hogy a győztesnek kihirdetett gazdasági társasággal kezdje meg a hasznosításhoz szükséges bérleti szerződés megkötésének előkészítését

Számos egyeztetést követően Mezőkövesd Város képviselő-testülete április 16-án fogadta el a bérleti szerződés tervezetének végleges verzióját.

Április 25-én Mezőkövesd Város Önkormányzata és Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött egy a bérleti szerződéssel összefüggő egyeztető fórum létrehozására.

A térség jövőjét megalapozó 100 évre kötött bérleti szerződés értelmében Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljes egészében újjáépíti a Mezőkövesdi Repülőteret. Egy F kategóriás gépek fogadására alkalmas nemzetközi kereskedelmi repteret hoz létre logisztikai, idegenforgalmi és egyéb gazdaságfejlesztési célok megvalósítására.

A kiemelt jelentőségű fejlesztés olyan lehetőséget nyit meg, mely az egész térség közös érdeke.

A Mezőkövesdi Repülőtér hasznosításának hatása közvetlen és közvetett módon egyaránt óriási léptékű. A fejlesztés katalizátorként jótékony hatással lesz a térég gazdaságának minden szegmensére, az itt élők gyarapodására a népességi és társadalmi mutatókra.

Már a fejlesztés első lépcsőjében több ezer munkahelyet indukál. Számos szakember betelepedése és a helyi fiatal szakembergárda helyben-maradása várható

A turisztikai hatáson túlmenően a logisztikai parkban olyan szállítmányozó összeszelő, gyártó üzemek telepedhetnek meg melyek a régióban gyártott, illetve a világ több részéről ideszállított részegységekből állítanak elő végterméket.

A Mezőkövesd Város és Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatai által 2007. novemberben „Mezőkövesd, Mezőkeresztes közigazgatási területén található repülőtér ingatlan hasznosítása érdekében kiírt pályázatot a Fieldstone Kft. nyerte meg.

Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai egyrészről a Jermon Airports Limited másrészről az Airport GSE Kft. A társaság tagjai egyrészt ír ingatlanfejlesztők, több évtizedes tapasztalattal és 1,4 milliárd Eurós ingatlanportfolióval, másrészt magyar repülőtér fejlesztő szakértők és befektetők.

A a szövetség a jelenleg üzemen kívüli Mezőkövesd-Mezőkeresztes Repülőtér fejlesztésére és működtetésére jött létre, ezáltal a terület megfelelő és célszerű hasznosítása valósulhat meg, valamint a menetrendszerinti légi forgalom beindítása.

 Befektetői szemmel a Mezőkövesdi Kistérség és a repülőtér legnagyobb értékei a rendkívül kedvező gazdaságföldrajzi elhelyezkedése, másrészt a térségben rejlő szabad munkaerő kapacitás. Ez alapján a következő stratégiai célokat fogalmazták meg:

A cél elérése érdekében nyilvánvalóan építenek a Kistérség gazdasági adottságaira, tudásbázisára és figyelembe veszik a természeti, kulturális adottságokat. A fejlesztési célok eléréséhez szükséges a humánerőforrás fejlesztés, illetőleg a térség gazdasági-társadalmi szereplői együttműködésének ösztönzése. Tudják, hogy egy ilyen mértékű beruházást csak széles társadalmi, gazdasági összefogással lehet eredményesen véghezvinni. Tervük éppen ezért, hogy az üzleti céljukat megalapozó infrastruktúra fejlesztései összhangban legyenek mind az Észak-magyarországi régió, mind a Mezőkövesdi kistérség fejlesztési stratégiájával.  

A Fejlesztések során kiemelten kívánják kezelni a helyi vállalkozókat, szakembereket. Az ő tudásuknak, munkájuknak és helyismeretüknek nagy szerepet szánnak a repülőtér sikeres beindítása és üzemeltetése során.

 A repülőtér fejlesztése következtében a kapcsolódó iparágakkal együtt az elkövetkezendő 10 évben várhatóan több, mint 1500 új munkahely létesül a repülőtéren, illetőleg a hozzá szorosan kapcsolódó gazdasági övezetben. Véleményük szerint a Mezőkövesdi kistérségben a várható ingatlanfejlesztéseknek, a turisztikai fejlesztéseknek és a rátelepülő iparágaknak köszönhetően további több ezer új munkahely teremtődhet. A munkahelyek és az új közlekedési ág megjelenésével a betelepülési hajlandóság dinamikusan növekedni fog mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők körében.

Fieldstone Kft., mint a repülőtér üzemeltetője  a project során vállalja, a repülőtér fejlesztését, a rendszeres légi forgalomhoz szükséges engedélyek és jogosultságok megszerzését.

Az első ütemben (1-3 éves időszakban) végrehajtani kívánt és vállalt fejlesztések az alábbiak:

A kifutópálya alkalmassá tétele repülőgépek fogadására;

A Kifutópályához tartozóan legalább ICAO 1. kategóriájú fénytechnika telepítése;

Rádió-navigációs rendszer telepítése;

A repülőtér területén alapvető infrastruktúra kiépítése;

A repülőtér biztonsági követelményeinek megfeleltetése;

A légiutas és légi teherforgalom kiszolgálására alkalmas infrastruktúra és épület megépítése;

A légi irányítás feltételeinek megteremtése.

A jövőbeli fejlődés megkívánja a légiforgalomhoz szorosan kötődő tevékenységek betepülését a repülőtér területére, ilyenek különösen például a repülőgép szerelő hangárok, Air Cargo átrakó és tároló bázisok, melyek további gazdasági bővülést eredményeznek a régióban.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.