2024.június.20. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Nyugdíj emelés

3 perc olvasás

aa_60.jpgHa valaki azt hinné, hogy ez kitalált történet, szívesen megadom az ajánlott és tértivevényes levél iktatószámát és ügyszámát, vagy akár az egész határozatot cakk-pakk elküldöm. Unokatestvérem honvéd őrnagy, tizenhárom évvel ezelőtt ment nyugdíjba, harmincöt év aktív csapatszolgálat után. Hogy-hogy-nem 2018  március 5-én levelet kapott a nyugdíj- folyósítási főhatóságtól. A továbbiakban szó szerinti idézet következik a háromoldalas (plusz egy melléklet) határozatból.

   A központi nyugdíj biztosítási igazgatási szerv a saját jogú nyugdíjasként egy korábbi időszakban elért kereset alapján 2018. január 1-jétől havi 15.- azaz Tizenöt Ft. összegű nyugdíjnövelést állapít meg.

   A határozat ellen közigazgatási per indítható a közzétételtől számított harminc napon belül  jogszabálysértésre történő hivatkozással az ügyfél  lakóhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. A keresetet illetékmentesen  az iktatószám feltüntetésével lehet benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

   A jogi képviselővel eljáró fél az űrlapbenyújtást támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet illetékmentesen, az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

   A döntés a közlésével véglegessé válik. A végleges döntés a hatósági felülvizsgálatra irányuló keresete tekintet nélkül végrehajtható. Az eljárás illeték-és költségmentes.

Indoklás

   Az öregségi nyugellátásban részesülő személy, ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetelt, nyugellátását a sajátjogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni, vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával, a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-jétől növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizettek.

*

Nem vagyok jogász, csupán a jog iránt érdeklődő állampolgár. Unokatestvérem a nyugdíjazása óta semmilyen más jövedelemre nem tett szert, művelte kertecskéjét, segített unokáinak a lecke elkészítésében, rendezte bélyeggyűjteményét, végezte a házimunka oroszlánrészét. Ettől függetlenül lenne egy javaslatom. Ezt jogszabály módosításként meg is fogalmaztam. A cím: „Kisösszegű nyugdíj korrekciók elszámolása.” A tartalom: „100 forint alatti nyugdíjkorrekciónál a kerekítés elvét kell alkalmazni. 1-49 forint különbözet esetén a korrekciót mellőzni kell. 50-99 forint korrekciónál 100 forint jóváírást kell alkalmazni.” Kérem az illetékeseket javaslatom megfontolására.

 

Láng Róbert

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.