Tanulmányok - elemzések

A jó kormányzás kritériumai az egyház társadalmi tanításában

Az egyház társadalmi tanítása számos támponttal szolgál a jó kormányzás mibenlétét illetően is, erről tartott konferenciát a Faludi Ferenc Akadémia és a Barankovics István Alapítvány a jezsuiták által fenntartott Párbeszéd Házában Kovács K. Zoltán emlékére, A jó kormányzás kritériumai és társadalompolitikai programok szelekciója az egyház társadalmi tanítása alapján címmel.

Dr. Nagy Csaba Attila: Az arisztokrácia és az úri középosztály megszólításai a Magyar Királyságban

Spanyol etikett szerinti terítésSpanyol etikett szerinti terítésMagyarországon egykoron nagyon fontos volt a címek és a rangok pontos használata. A két világháború között, amikor ennek szabályai a médiában is megjelentek, a szabályok nagyobb nyilvánosságot is kaptak.

Goebbels ravasz húzása: „a pedofil papok” vádja

Massimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíróMassimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíróAnélkül, hogy ismerhette volna a mai szociológia eredményeit, 1937-ben Goebbels olyan választ adott a Mit brennender Sorge enciklikára, amely szociológiai típusesete annak, hogyan kell valós esetek felnagyításával morális pánikot kelteni. Massimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíró írását olvashatják az alábbiakban.

Az egészség = jólét

 

 "Az egészség jólét". Ebben az értelemben az egészségügy kiemelkedő kérdése a magyar versenyképességnek, amelyről az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) „Hogyan tovább egészségügy?" címmel 5 fórumból álló vitasorozatot rendezett. A fórumok összegzéseként az AmCham "Vitán felül" címmel egy kiadványt jelentetett meg, melyben a megbeszélések alapján kialakított gondolatokat foglalta össze az egészségügy helyzetére vonatkozóan. A tanulmány a cikk végén lévő linkről magyarul  és angolul is letölthető!

Feitl István: Pártvezetés és országgyűlési választások 1949-1988

Kádár János figyelmeztet...Kádár János figyelmeztet... 

Az 1949-1985 közötti kilenc országgyűlési választás eredménye nem hasonlított a korábbiakhoz. A szocialista tömb országaihoz hasonlóan a részvételi arányok és az igen szavazatok száma csúcsokat döntött.

 

A pedofil bűncselekményekre vonatkozó egyházi jogszabályok

Az egyház jogrendje mindig is büntetni rendelte az egyházi személyek által elkövetett szexuális jellegű (hatodik parancsolat elleni) bűncselekményeket, köztük a pedofil jellegűeket is. Ennek különösen súlyos oka, hogy az egyházi személy által elkövetett ilyen bűncselekmények az egyház alapvető küldetését veszélyeztetik: a lelkek üdvösségét. A vonatkozó jogszabályok, illetve alkalmazásuk szigorúsága terén az elmúlt években jelentős szemléletváltás következett be.

Dömölki Bálint – Kömlődi Ferenc: ICT-trendek 2009/2010

 

 Mint ahogy év végén, év elején lenni szokott, a 2009/2010-es év fordulóján, az azt megelőző és az azt követő hónapokban is számos elemzés, múltbanézés, jövőbetekintés lát(ott) napvilágot az óév markáns és az újév várhatóan szintén markáns technológiai jelenségeiről, trendjeiről. A hagyományosan január elején megrendezett las vegasi Consumer Electronics Show (CES) is ad egy átfogó képet az év folyamán várható újdonságokról.

Érdemrendek és egyéb pápai kitüntetések

A lovagrendek mellett, más országokhoz hasonlóan a Szentszék is érdemrendek adományozásával ismeri el mindkét nembeli világi személyek és szerzetesek egyéni érdemeit, kiemelkedő teljesítményét, vagy hűséges szolgálatát. (Az első része a sorozatnak: http://www.euroastra.info/node/36845 )

Pápai kitüntetések (1. rész) -Lovagok és lovagrendek az egyházban

Az elismerések az embereket további kiemelkedő cselekedetek végrehajtására buzdítják, példaképül állítják az egyház és a társadalom iránt érdemeket szerzett személyeket, ezzel másokat is követésükre ösztönözve. E szavakkal foglalta össze Szent X. Piusz pápa (Multum ad excitandos apostoli levél, 1905. február 7.), mi a célja és értelme az egyházban létező különféle kitüntetéseknek.

A tanulás lélektana

 

Az élethossziglan tartó tanuláshoz talán a legfontosabb készség, ismeret annak megtanulása, miként vagyunk képesek tanulni. Az egyes ismeretek, a tudás bizony az idő múlásával megkopik, és jó esetben már csak arra fogunk évek távlatából emlékezni, hol is keressük az adott információt. Ami természetesen fontos tudás, hiszen mindent nem is lehetünk képesek örökké fejben tartani.

Istent nem lehet megmagyarázni csupán az agy kémiai folyamataival -- Az idegtudomány nem tudja megcáfolni Isten létét

A spirituális tapasztalat nem szűkíthető le puszta idegrendszeri folyamatokra - állítja a Catholic Heraldban, a vezető brit katolikus hetilapban Brendan Kennedy, aki pszichodinamikus terápiát tanít a belfasti egyetemen, valamint a szenvedélybetegségek szakértője. Ő maga pszichoanalitikából és teológiából doktorált. Az alábbiakban tanulmányának fordítását olvashatják.

P. Ferdinand Verbiest, a feltaláló jezsuita misszionárius

P. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionárius, a pekingi csillagvizsgáló és a császári matematikai tanács vezetője, Kanghszi császár nevelője és barátja rendkívül sokat tett a keresztény hithirdetés elősegítésére Kínában, mindezek mellett számos műszaki találmánnyal ajándékozta meg a világot.  

   

Az egyház titkai – 2. -- Államtitok a Vatikánban

A gyónási titok és a konklávé-titok mellett további két titokfajta létezik az egyház jogrendjében, amik inkább hasonlítanak a klasszikus államtitok kategóriáira. Esetükben az információk minősítése főként az egyház szervezete rendezett működésének, s így függetlenségének védelmét, végső soron pedig az egyház lelki küldetésének ellátását szolgálja. (Az első rész: http://www.euroastra.info/node/35804 )

Az egyház titkai – 1. Gyónás és konklávé

„Van ideje a hallgatásnak, és van ideje a szólásnak" - mondja a Szentírás (Préd. 3,7), a Katolikus Egyház Katekizmusa pedig összefoglalja, hogy a titoktartás kérdését erkölcsileg a testvéri szeretet és az igazság tiszteletben tartásának kettős követelménye szabályozza:

Monarchia és háború

A szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnA szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnKi felelős a tömegháborúkért? Dicsőséges volt-e a francia forradalom? Mi a helyzet a monarchiákkal? A válaszokat megkapjuk az alábbi írásból.

"A mennyei angyalok melletted állnak" - Kálvin adventjei 1.

'Amíg nem lehetséges az, amit akarunk, azt kell akarnunk, ami lehetséges!'

Kirekesztettek Az elszigetelt telepeken élő romaközösségek vizsgálata

  www.okri.hu

www.okri.hu


"Ilyen bolondok, szegény párák..."

Az Országos Kriminalisztikai Intézetben 2009. december elsején érdekes tanulmányt mutattak be a sajtó nyilvánosságának:  Solt Ágnes tanulmányát: Élet a reményen túl címmel. (A tanulmány teljes terjedelmében letölthető a cikk végén található linkről.) A téma érdekes és időszerű, milyen a szegregált roma telepeken élők felfogása, életszemlélete. Mert ahhoz, hogy valamit tehessünk ezt kell először megérteni. Erről számoltak be a tájékoztatón.

Az elektronikus információszabadság jogi garanciáinak felülvizsgálata 2009

Letölthető a az Eötvös Károly Intézet az Elektronikus Információszabadság jogi garanciáinak felüvizsgálata 2009 előzetes összefoglaló anyaga és maga a teljes tanulmány is. Ezt Dr Navratil Szonja, Dr Simon Éva, Dr Szabó Máté Dániel és Dr Székely Iván készítette.

Az anglikán hagyomány továbbélése a Szentszékkel közösségben - Az Anglicanorum coetibus apostoli rendelkezés ismertetése

A Szentszék a minap hozta nyilvánosságra XVI. Benedek Anglicanorum coetibus (Anglikánok csoportjai) kezdetű apostoli rendelkezését, amely a katolikus egyházzal a teljes közösséget helyreállítani kívánó anglikán csoportok számára fekteti le a szükséges szervezeti kereteket. Ezzel egyidőben a Hittani Kongregáció kiadta az alkalmazást segítő kiegészítő szabályokat (Norme Complementari) is.

A büntető szavazás iskolapéldája

 

Nem magyarázható pusztán az alacsony részvétellel a Jobbik várakozáson felüli EP-választási eredménye, ám a Fidesz sikere és a szavazási hajlandóság között van összefüggés - állapítja meg a Republikon Intézet elemzése. (A teljes tanulmány a cikk végéről letölthető!)

A boldoggáavatási eljárás

A boldoggáavatás a szenttéavatási eljárás első része, amelynek végén Isten tiszteletreméltó szolgáját fölveszik a szentek névjegyzékébe.

Simay Endre István: Kell-e nekünk az érettségi - tanulmány

 

A társadalmi, a kulturális érettség megállapítása egy adott személynél korántsem napjaink terméke. A korai kultúrákban is megjelentek, és áthagyományozódtak a nemzedékek között a különböző beavatási lépések, melyek megtételéhez nem egy kultúrában komoly tanulmányokat kellett teljesíteni.( A teljes tanulmány letölthető a cikk végén lévő linkről!)

 

Kimérik a világot?

Az elit Bilderberg-tagok azt szorgalmazzák, hogy "a hülye emberek két harmadát" a bolygónkról el kell takarítani. Obama, tudományos tanácsadójává olyan "embert" nevezett ki, aki a kényszer sterilizáció és az azt szabályozó Világkormány híve.

Mögötted a törvény. Előtted is az legyen! - A Csendőrség egy történész szemével

 A csendőrök 10 parancsolataA csendőrök 10 parancsolata

Magyarországon egyre inkább - különösen egy-egy rendezvény után, mikor a rendőrség jelentősen túllépett a törvény által szabott korlátokon felvetődik: Radikálisan át kellene alakítani a hazai rendvédelmet. Ebbe olyan formációkat is beintegrálva, melyek 1945 előtt léteztek. Ugyanakkor a nagy „fasisztázás" és a „rasszistázás" olyan fedőrétegeket rakott rájuk, melyeket le kell hántani a tisztánlátáshoz.

Nézőpont Intézet:Egy időszerűtlen találkozó forgatókönyvei

Júliusban, a szlovák nyelvtörvény megszavazása után Bajnai Gordon még úgy fogalmazott: „nem aktuális" a szlovák kollégájával való kétoldalú találkozó. A két ország közti kapcsolat azóta tovább romlott, ám a magyar miniszterelnök most mégis megbeszélést kezdeményezett Robert Fico kormányfővel.

„Karcsú" számítóközpontok - Christian Belady előadása az NHIT IT3 Baráti Társaság összejövetelén

Christian BeladyChristian Belady A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai, http://www.nhit-it3.hu/) projekt Baráti Társaságának havonta megrendezésre kerülő legutóbbi összejövetelén a Microsoft áramellátásért és hűtésért felelős vezető mérnöke, Christian Belady, az adatközpont témakör világhírű szakértője Lean Data Centers: Leading the Transformation címmel tartott előadást. Előadása azért is kiemelkedő, mert nemcsak beszél a témáról - sok nagy és sikeres rendszer építője.

Ut a leghűségesebb város népszavazásáig: Trianont már akkor is sikerrel kérdőjelezték meg: A Rongyos Gárda és a Lajta Bánság

 A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.

A Rongyos Gárda 1919 április 18-án alakult meg az első világháborút megjárt tisztekből és katonákból, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaiból. Sokan lefasisztázták, mások agyonhallgatták. A szocialista történetírás meg szégyenletes eseménynek tekintette. Pedig semmi mást nem csinálták, mint a hazát védték - részben eredménnyel - a trianoni területrablók ellen. Érdemes megismerni a Lajta Bánság és a Rongyos Gárda történetét. Kevesen tudják, de a Rongyos Gárdának van emlékműve is a Farkasréti Temetőben. A rendőrség az idén szerencsére hagyta emlékezni az emlékezni akarókat.

Drucza Attila: Harmadik Trianon előtt

Raffay ErnőRaffay ErnőJelentősen hozzájárult a századforduló eltorzult liberalizmusa a trianoni tragédiához - nyilatkozta a Nagy Magyarország magazinnak Raffay Ernő, aki segít megérteni Magyarország helyzetét a kor viszonyai között. A történész kitért arra is, hogy szerinte milyen lehetőségeink voltak a békediktátum korrigálására a 90-es években.

Felkészülés a fellendülésre: a szervezeti változás pragmatikus megközelítése

 

A költségek kézben tartása és az üzleti folyamatok újragondolása a jövőbeli sikerek érdekében. Teljes tanulmány.

Aki születésnapján is másoknak szerzett meglepetést - A levelező Kálvin

Mit tett vajon reformátorunk születésnapjai tájékán? Egy biztos, nem önmaga ünnepeltetésével foglalkozott. Sehol sem olvashatunk arról, hogy köszöntötték volna vagy partit rendeztek volna tiszteletére. Hatalmas levelezésében szinte feltűnően kerüli az utalásokat erre az alkalomra, mindössze két megjegyzést olvashatunk születésnapjával kapcsolatban. Mert még ezeken a napokon is másoknak próbált szerezni meglepetést...

Tartalom átvétel