JOG

"Drága a telefon, borsosak a börtönbolt árai", --panaszkodnak a fogvatartottak – az ombudsman a bv. intézetek szolgáltatásairól

 

Indokolatlanul  sokat számláznak a telefonhasználatért, pedig lényegében az az egyetlen gyors kapcsolat a védővel, a hozzátartozókkal. Mert nincs más lehetőség, a börtönüzletben akár annyit is kérhetnek az áruért, amennyit akarnak - írták a börtönből Szabó Máté ombudsmannak. A biztos szerint a telefonhasználat korlátozása és díjszabása visszásságot jelent, a rács mögötti bolt árai viszont nem túlzottan magasak.

A parkolási társaságokról

Nincs olyan szervezet, amely kivizsgálná a parkolási társaságok fizetési felszólításaival kapcsolatos panaszokat. Jogszabály sem létezik, amely az ilyen panaszok kivizsgálásának rendjét meghatározná. Van viszont megemelt pótdíj, mert a levélben benyújtott panasz feldolgozásának idejét is beleszámítják a fizetés késedelmébe. Az ombudsman ezt is kifogásolta és felhívta a figyelmet arra is, hogy aki a parkolásért pénzt szed, az gondoskodjon az automaták megfelelő működéséről is.

Se szervezet, se szabály – az ombudsman a parkolási társaságokról, a panaszkezelésről és a jogbiztonságról

Nincs olyan szervezet, amely kivizsgálná a parkolási társaságok fizetési felszólításaival kapcsolatos panaszokat. Jogszabály sem létezik, amely az ilyen  panaszok kivizsgálásának rendjét meghatározná.

 

Közlekedési szabályváltozások az újévben

A január elsejétől hatályba lépett szabályváltozások többségét az egyes közlekedési törvények Országgyűlés által decemberben elfogadott módosítása tartalmazza. A szaktárca kezdeményezésére több régóta megoldatlan kérdésben történt érdemi előrelépés. Egyetlen helyen, a kamionok előzési tilalmának bevezetésével változott a KRESZ. Az alábbiakban a jogszabályváltozások fontosabb, sokakat érintő elemeit mutatjuk be.

Az asztma gyógyításában tapasztalt visszás támogatásról - 300 forint vagy 100 000 ?

Azonos tünetekkel küzdő betegek részére azonos feltételek mellett, egyenlő esélyű hozzáférést kell biztosítani a szükséges gyógy-készítményekhez - figyelmeztetett az állampolgári jogok országgyűlési biztos. Szabó Máté ezt azzal kapcsolatban fogalmazta meg, hogy kiderült, van gyógyszer, amelynek ártámogatása nem jár bizonyos kor felettieknek.

A budapesti szemétszállítás szabályozásáról

A fővárosi ingatlantulajdonos csak úgy veheti igénybe a hulladékszállítás szolgáltatását, ha a közterület-fenntartónak egyszersmind bérleti díjat fizet a máshol beszerezhetetlen kukásedényért. Szabó Máté ombudsman egy panaszügyben megállapította, hogy nem egyértelmű a közszolgáltató jogszabályi felhatalmazása.

Visszás a terézvárosi csendrendelet

A budapesti Terézváros önkormányzata a felhatalmazásán túlterjeszkedve, azzal ellentétes módon állapított meg egy önálló "engedélyezési" eljárásrendet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendeletében. Szabó Máté ombudsman jelentése szerint az önkormányzat a kerületi lakosok magánszférához való jogának védelme érdekében alkotmányosan aggályos eszközt választott.

A KRESZ 2011. január 1-jén életbe lépett módosítása

 A rendőrség hivatalos honlapján keresztült  közzétette a KRESZ 2011 január 1-én életbe lépő módosításának szövegét, amelyet minden közlekedőnek elolvasásra és megfogadásra ajűnlunk:

Visszás a terézvárosi csendrendelet – az országgyűlési biztos a szabályozás mielőbbi felülvizsgálatát kezdeményezte

 

A budapesti Terézváros önkormányzata a felhatalmazásán túlterjeszkedve, azzal ellentétes módon állapított meg egy önálló  engedélyezési   eljárásrendet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendeletében. Szabó Máté ombudsman jelentése szerint az önkormányzat a kerületi lakosok magánszférához való jogának védelme érdekében alkotmányosan aggályos eszközt választott.

Az ombudsman javasolt, a miniszter és a parancsnok egyetértett - reakció egy börtönjelentésre

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A belügyminiszter és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is szakmai egyetértéséről és az elrendelt intézkedésekről tájékoztatta Szabó Máté ombudsmant, aki korábbi helyszíni vizsgálata után javaslatokat küldött a baracskai börtönben tapasztalt problémák megszüntetésére.

Az ombudsman a rendészeti szervek együttműködésének egy problémájáról

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/  

A beavatkozó szervek - tűzoltók, mentők, rendőrség - egymás közötti kommunikációjában, valamint a bevetések irányítása során nem használják ki maradéktalanul az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) technológiai előnyeit - mutatott rá  Szabó Máté, aki elengedhetetlennek nevezte a rendszer lefedettséget és kapacitást növelő fejlesztését.

És a biztonsági őröktől ki véd meg?

És a biztonsági őröktől ki véd meg? - az ombudsman a sértettek jogorvoslati lehetőségéről és a szakmai ellenőrzésről.
 

 

Tragikus autóbuszbaleset - az ombudsman már 2009-ben figyelmeztetett a helyközi buszjáratokon állva utaztatás veszélyére

Három halottat követelt egy személyautó és egy busz balesete december elején, Szeged közelében. A tragédiát sajtójelentések szerint a személygépkocsi gyorshajtó sofőrje okozta, de a Tisza Volán autóbuszának két utasa is meghalt. Ők állva utaztak a zsúfolt járművön. A busztársaság  nem tartja magát felelősnek, az ombudsman azonban 2009-es jelentése után ismét figyelmeztet a veszélyekre.
 

  

Mi várható az utcai hajléktalanság kezelésében Budapesten?

 Szabó Máté a közterületek nem rendeltetésszerű használatát büntethetővé tevő, hamarosan hatályba lépő törvénymódosítás alkalmazása kapcsán kereste meg Tarlós István főpolgármestert. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a kifejezetten rendészeti jellegű megoldások előtérbe kerülésével szemben az önkormányzatok felelősségvállalására, az intézményi háttér fejlesztésére hívja fel a figyelmet.
 

  

Hiányos intézményrendszer, sérülő gyermeki jogok

Az állam gondozására szoruló gyermekek védelemhez és gondoskodásához való joga elsődlegesen a gyermekvédelmi szakellátórendszer személyi és intézményi hiányosságai miatt sérül - állapította meg Szabó Máté a közelmúltban lezárult vizsgálati jelentésében. 
 

  

Eltemetett bánat – korlátozott kegyeleti jogok

Egy magzat elvesztése nagy trauma. Még nagyobb lehet, ha a család nem kap lehetőséget a méltó búcsúra. Az állampolgári jogok biztosa a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét látja abban, ha a halott magzatot nem engedik méltó módon eltemetni.
 

  

Európai konferencia a hajléktalanságról az emberi jogok napján

 

Magyarországon, és általában Európában is növekszik az utcán élők száma. A közvélemény is reagál és a döntéshozók is egyre inkább megkerülhetetlennek nevezik, hogy megoldásokat találjanak a hajléktalanná válás megelőzésére, a már hajléktalanok bajainak enyhítésére, fedélhez juttatására - nyilatkozta Szabó Máté. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az Európai Unió hajléktalan-politikájának megalapozásán dolgozó, hét szakértőből álló bizottság tagjaként  az Európai Parlament és a Bizottság hajléktalanság-konferenciáján vett részt Brüsszelben.

A gimnazisták szabályt, a rendőrök alkotmányos jogokat sértettek

 

Több alkotmányos joggal ellentétes a szabálysértési törvénynek az a rendelkezése, amely nem tekinti gyermeknek a fiatalkorút, megszünteti a fiatalkorúak elzárásának tilalmát, meghatározza a fiatalkorú elzárásának lehetséges időtartamát, sőt azt is megengedi, hogy a fiatalkorúra kiszabott pénzbírságot elzárásra változtassák - állapította meg Szabó Máté ombudsman.

BALESET ESETÉN A LEGFONTOSABB, HOGY HIGGADTAK MARADJUNK

 

A közúton közlekedőket a tél közeledtével különösen sok veszély fenyegeti, egy kis odafigyeléssel azonban a legtöbb esetben elkerülhető a nagyobb baj. Ha mégis történik valamilyen káresemény vagy baleset sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha tisztában vagyunk a teendőkkel és higgadtan mérlegeljük a helyzetet.

A gyermekjogok napján - nemzetközi rendezvény az ombudsmannál

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

Az Európai Ombudsman főtitkára elismerését fejezte ki Szabó Máténak  az állampolgári jogok védelmében mutatott magasszintű elkötelezettségéért, és azért, ahogyan a tevékenységében előmozdítja a magyar és az európai jogrend érvényre jutását. Ian Harden azon a nemzetközi rendezvényen beszélt, amelyen bemutatták az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2009. évi jelentésének és gyermekjogi projektjének angol nyelvű összefoglalóját.

Az ombudsman a magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak működési feltételeinek állami szabályozásáról

A nyugdíjpénztárak a jelenlegi intézményi formában, a hatályos jogszabályok alapján nem képesek arra, hogy a pénztártagoknak életük végéig járadékot folyósítsanak - állapította meg Szabó Máté országgyűlési biztos a nyugdíjpénztárak átfogó vizsgálatában. Az ombudsman törvénymódosítást javasol a feltételrendszer összhangjának megteremtésére.
 

  

Tizenhat év alatt nem ajánlott – de vetítik, általános iskolában

 

Sérti a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, ha az iskolában egy tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott filmet tizenkét- tizennégy éveseknek vetítenek le. A gyermekvédelmi kötelezettség alól nem ad felmentést, hogy a bűnmegelőzési, drogprevenciós órán a gyerekek maguk előzetesen  nem tiltakoztak  a filmvetítés ellen. Szabó Máté ombudsman támogatja a fiatalok drogfogyasztásának megelőzéséért tett erőfeszítéseket, és ezzel együtt az oktatóanyagok megfelelő átalakítását kéri.

Az ombudsman javasolt, a miniszter egyetért – javulhatnak a bölcsödei és napközi ellátás feltételei

Egyetért az ombudsman ajánlásával a nemzeti erőforrás miniszter és széleskörű konzultációkat szervez, törvénymódosítást készít elő annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek napközbeni ellátása. A jogi-szakmai-pénzügyi változások célja, hogy minél több gyermek juthasson bölcsődébe, óvodába, családi napközibe, valamint annak elősegítése, hogy a szülők visszatérhessenek a munkaerőpiacra.
 

  

A nevelőszülői alkalmasságról és az alkalmatlan jogszabályokról

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

Akkor is lehet visszás egy döntés, ha egyébként megfelelt a hatályos jogszabályoknak, de magával a szabályozással van probléma. Az ombudsman ezt állapította meg a nevelőszülői hálózatot működtető szakszolgálat eljárásának vizsgálata során. A működtető állásfoglalásának következtében az alkalmatlannak nyilvánított panaszos nem vehetett részt a nevelőszülői képzésen és a jogorvoslat lehetőségével sem élhetett.

A vas, a sztrájk és a rendőrök - az ombudsman ismét a sztrájktörvény pontosítását sürgeti

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa már a tavalyi sztrájkmozgalom idején is figyelmeztetett, hogy a sztrájktörvény egyes elemei sürgős felülvizsgálatra szorulnak, nincsenek összhangban a gyakorlat követelményeivel. Most ezt a véleményét megismételte egy vállalkozás dolgozóinak munkabeszüntetésével, illetve annak következményével és a rendőrség tehetetlen helyzetével  összefüggésben.
 

  

Indokolatlan jogosultság az adóhatóság eszköztárában – az ombudsman a jogszabály módosítását javasolja

A törvényi szabályozás szerint az APEH az ügyfél kérelmére indított eljárásban ugyanúgy fenyegetheti az állampolgárt mulasztási bírsággal, mint a hivatalból indított hatósági ügyekben. Ráadásul az ügyfél elkésett fellebbezését az elutasítás helyett és a megkérdezése, a következményekre való figyelmeztetés nélkül átirányítják illetékköteles felügyeleti eljárásra. Az ombudsman mindebben a jogbiztonság sérelmét látja.
 

  

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalának beszámolója - letölthető teljes szöveg

   

 

„Ha a vadász fegyvert fog a nyúlra,

a nyúl pártján vagyok,

ha a nyúl a káposztába harap, a káposztáén."

Benedek Elek

Az oktatási jogok biztosának kötelessége évente beszámolni tevékenységéről. A beszámoló közzétételével a nyilvánosságot is tájékoztatja a hivatal  a hozájuk érkezett panaszokról, a vizsgálatokról, sikerekről és kudarcokról. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1999. december 1-jén kezdte meg működését, tízedik beszámolójuk a 2009. január 1-jétől 2009. december 31-éig terjedő időszakban végzett munkát mutatja be.

A feltételes szabadság és a feltételek – az ombudsman egy elítélt panaszáról

Tévesen számolt a börtön és hiányos a törvény. Ez vezetett oda, hogy nem vizsgálták meg időben, hogy egy elítélt feltételes szabadságra bocsátható-e vagy sem.  A különben életfogytiglani büntetését töltő elítélt Szabó Máté ombudsmanhoz fordult azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának megállapításakor nem vették figyelembe az előzetes letartóztatásban töltött időt. 
 

  

Otthon-e az idősotthon? – az ombudsman helyszíni vizsgálatának tapasztalatai

 

Az idősekről való gondoskodás jelentősen háttérbe szorult a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknál. A tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthonokban élő idős emberek ellátásának hiányosságai sértik az emberi élethez és méltósághoz, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot - állapította meg helyszíni tapasztalatai nyomán Szabó Máté ombudsman, aki az illetékes miniszter közbenjárását kérte.

Sürgető a tervezett otthon szülés jogi és szakmai szabályozása

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

Mielőbb fogalmazzák meg a tervezett otthon szülés biztonságos körülményeinek szakmai minimum követelményeit, jogi és etikai feltételrendszerét. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa éppen három évvel az első állásfoglalása után most megismételte annak legfontosabb megállapításait,  és - figyelembe véve a civil társadalom és a szülész szakma egy részének igényét -  szükségesnek látta az adott helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését.

Tartalom átvétel