2022.szeptember.24. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

2008 május 29. -Társadalmi felelősségvállalás napja: A cégek a nem céges társadalmi környezetért

8 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/13565"><img class="image thumbnail" src="/files/images/Image4.thumbnail_10.jpg" border="0" width="100" height="52" /></a></span>  <p>Harmadik alkalommal rendezte meg a Pannon a Társadalmi Felelősségvállalás Napját. A Pannon és a társalapítók - a Nokia, az Ericsson, a Richter és a Tesco - 2006-ban azzal a céllal hozták létre az eseményt, hogy elősegítsék a vállalatok, a kormányzat és a társadalom közötti párbeszédet.  A Társadalmi Felelősségvállalás Napja ezúttal a vállalatok belső felelősségvállalására hívta fel a figyelmet.

image4.thumbnail 10 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Pannon a Társadalmi Felelősségvállalás Napját. A Pannon és a társalapítók – a Nokia, az Ericsson, a Richter és a Tesco – 2006-ban azzal a céllal hozták létre az eseményt, hogy elősegítsék a vállalatok, a kormányzat és a társadalom közötti párbeszédet.  A Társadalmi Felelősségvállalás Napja ezúttal a vállalatok belső felelősségvállalására hívta fel a figyelmet.

image4.thumbnail 10 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Pannon a Társadalmi Felelősségvállalás Napját. A Pannon és a társalapítók – a Nokia, az Ericsson, a Richter és a Tesco – 2006-ban azzal a céllal hozták létre az eseményt, hogy elősegítsék a vállalatok, a kormányzat és a társadalom közötti párbeszédet.  A Társadalmi Felelősségvállalás Napja ezúttal a vállalatok belső felelősségvállalására hívta fel a figyelmet.

A fejlett gazdasággal rendelkező országokban a vállalatok gondolkodását és viselkedését alapvetően megváltoztató CSR szemlélet Magyarországon – bár látványosan terjed – ma még sok cégnél csak elméletben valósul meg. A társadalmi igazságosság, a környezettudatos gondolkodás és az emberi jogok iránti elkötelezettség egyre több vállalkozás stratégiájának része. Az alapítók célja az, hogy ezek a szempontok beépüljenek a mindennapi gyakorlatba, minél szélesebb körben a vállalati kultúra részévé váljanak.

Sokan még ma is egyenlőségjelet tesznek az adományozás és a társadalmi felelősségvállalás között és kommunikációs eszközként tartják számon. Az esemény szervezői úgy gondolják, hogy a társadalmi felelősségvállalás jóval többet jelent kommunikációnál: a felelős bánásmód, a belső felelősségvállalás igazi elkötelezettséget, a törvényi szabályozáson túlmutató valódi felelősségvállalást takar.

Dr. Majorosi Emese, a Pannon sajtó- és információs igazgatója kiemelte, hogy azért is döntöttek e téma mellett, mivel ezen a területen – alkalmazotti létszámtól függetlenül – minden vállalatnak lehet és van is tennivalója, hiszen nem lehet egy cég hiteles akkor, ha látványos jótékonysági akciókat szervez, de közben nem figyel szociális kötelezettségeire. Ráadásul a „kifelé" és „befelé" egyaránt felelős magatartás erősíti egymás hatását, hiszen a jó vállalati légkör, a munkatársi lojalitás mérhetően növeli a versenyképességet. A felelős bánásmód alapvetései: az esélyegyenlőség, a diszkriminációmentes légkör, a magánélet tisztelete és a partneri szemléletmód. Ezek a vállalat méretétől független stratégiai elemek, melyeket a kis-és középvállalatok éppúgy magukévá tehetnek, mint a multinacionális cégcsoportok.

A felelős bánásmód területen Magyarországnak még bőven van tennivalója, hiszen ahogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2007-es jelentéséből kiderül hazánkban a foglalkoztatásban tapasztalható diszkrimináció hatalmas problémát jelent. A széles körben létező hátrányos megkülönböztetés a legfőbb oka annak, hogy a romák, a fogyatékkal élők, a fiatalok, az idősek és a nők közül az elvárhatónál sokkal kevesebben, és lényegesen rosszabb feltételekkel, alacsonyabb bérért dolgoznak.

A május 29-i eseményen előadások és panelbeszélgetések formájában, több megközelítésből esett szó a belső társadalmi felelősségvállalásról. Ürmös Andor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője a felelős vállalatok szerepéről beszélt a foglalkoztatáspolitikában, míg Dr. Szeles Péter, a Magyar PR Szövetségének elnöke „Komolyan gondoljuk vagy csak igyekszünk úgy csinálni?" alcímmel tartott előadást. A gyakorlati megvalósításról panelbeszélgetésen osztották meg programjukat és tapasztalataikat a kezdeményezés társalapító vállalatai, ezt követően pedig Oravecz Ágnes, a Kurt Lewin Alapítvány munkatársa a belső CSR magyarországi helyzetét mutatta be kutatási eredményeken keresztül.

A társadalmilag felelős vállalkozói magatartás ma még koránt sem általános hazánkban, ezért közreadásukhoz komoly közérdek fűződik, így a Magyar Public Relations Szövetség pályázatot hirdet a hazai média számára, melynek célja a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló értékes híradások ösztönzése, a CSR médiajelenlétének, a felelősen példamutató vállalati magatartás sajtóvisszhangjának erősítése és a pozitív példák bemutatása mind a sajtó képviselői, mind a nagyközönség és a vállalkozások számára is.

Pannon

A Pannon szerint a munkavállalók és a vállalat közötti szinergia olyan hosszú távú befektetés, amely egyúttal hozzájárul a vállalat eredményeihez és felelős munkakultúrájához is.

A Pannonnál az etikai kódex fogja össze a felelős vállalati magatartás minden fontos gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusát, a törvények maradéktalan betartására, egymás és környezetünk tiszteletére szólít fel. A vállalat széles körű dolgozói programjai és juttatásai közül kiemelkedő a keretmunkaidős foglalkoztatás és rugalmas munkavégzéshez biztosított szervezeti és technikai háttér, a családalapítás és a tartalmas családi élet támogatása pénzügyi és más juttatásokkal, melyek az új irodaházban megvalósuló új munkamódszerben fognak kiteljesedni.  A Pannon dolgozóit tágabb társadalmi felelősségvállalásába is bevonja: csapatépítő tréningjeit 2007-től karitatív, önkéntes munkával erősíti, illetve a dolgozókat is bevonja a klímaváltozás elleni fellépésébe.

A Pannon 2007-ben megvédte jogosultságát az „Investor in People" díjra és megkapta a Legjobb Női Munkahely pályázat különdíját.

Ericsson

Az Ericsson Magyarország a sikeres működés kulcsának a cég alkalmazotti gárdáját tekinti, E gondolkodás bizonyítéka, hogy a 2008-ban 17 éves cég 1.040 munkatársából ma minden ötödik alkalmazott már több mint egy évtizede dolgozik ott. Az Ericsson egészségtudatos, inspiráló munkahelyi légkört biztosít a dolgozóinak, és széles skálán mozgó juttatási rendszerrel, sokféle képzési lehetőséggel, valamint számos, a szellemi és a fizikai egészséget szolgáló, a human és a reál kreativitást összekapcsoló programmal segíti a munka utáni feltöltődést.

Az Ericsson Magyarország emberközpontú munkáltatói politikáját számos elismeréssel, így többek között Család- és Egészségbarát Munkahely díjakkal is elismerték.

Nokia

Piacvezetőként és globális vállalatként a Nokia elfogadja a pozíciójából adódó felelősséget. A fenntartható fejlődéshez a Nokia leginkább azzal járulhat hozzá, hogy üzleti tevékenységét felelős módon végzi. Ez az alapja elveinek és tevékenysége etikai megalapozottságának, illetve annak, hogy felelős vállalatként társadalmilag fontos programokat valósít meg. 

A Nokia tudja és vállalja, hogy felelőssége túlmegy azon, hogy minőségi kommunikációs termékeket nyújt. Felelős vállalati magatartása és programjai tükrözik a növekvő érdeklődést (mind a külvilág, mind dolgozói részéről) üzleti tevékenységének közösségre gyakorolt hatása iránt, mind társadalmi, mind környezetvédelmi mind pedig gazdasági szempontból.  

Társadalmilag felelős vállalatként a Nokia értékek (Bevonunk Téged, Együtt elérjük, Újítás iránti szenvedély, Igazán emberi) határozzák meg a Nokia működését és fogják át a mindennapi munka egészét.

Richter

A Richter hisz abban, hogy sikert csak elkötelezett és lojális munkavállalókkal lehet elérni, ezért a munkatársakról való gondoskodás a vállalati kultúra részévé vált. A szociális érzékenység mind a társadalmi szerepvállalásban, mind a dolgozóknak nyújtott különböző támogatásokban – önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítése, egészségpénztári támogatás, élet-baleset és utazási biztosítások, kedvezményes és kamatmentes vállalati hitelek, lakhatási lehetőség, vállalati óvoda, sport és szabadidős intézmények, üdülők fenntartása – is megnyilvánul. Az alkalmazottak elkötelezettségét jól szemlélteti, hogy a vállalatnál átlagosan eltöltött évek száma tizenegy és fél év.

Tesco

A Tesco alapelveinek egyike, hogy az elégedett dolgozók elégedett vásárlókat eredményeznek. Ennek elérése érdekében a cég nagy hangsúlyt helyez a dolgozókkal való tisztességes, jogszerű bánásmódra. 

2007-ben a Tesco mintegy 1.200 munkahelyet teremtett hazánkban, és ezzel egy időben a tavalyi év végére a vállalat alkalmazottainak száma meghaladta a 22.000 főt. 2008-ban a további áruháznyitásoknak köszönhetően a Tesco várhatóan újabb 800-1000 új munkahelyet létesít majd. A Tesco széles körű dolgozói juttatásokat, többek között egészségpénztári szolgáltatásokat, kedvezményes dolgozói vásárlási lehetőséget, kedvezményes üdülést, valamint önkéntes baleset- és kórházi biztosítást nyújt alkalmazottainak. Kiemelten fontos területként kezeli emellett a biztonságos munkakörülmények megteremtését, az esetleges balesetek elkerülését is.

A hipermarket-lánc nagy hangsúlyt helyez gyakornoki programjára, valamint a 2004-ben elindított, fogyatékosok beilleszkedését elősegítő kezdeményezésére, melynek keretében áruházaiban értelmileg sérült dolgozók foglalkoztatását teszi lehetővé.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.