http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Nyrt. 2008. április 25-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2007. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről.

 

http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Nyrt. 2008. április 25-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2007. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről.

 

Emellett a Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében, továbbá új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagot választott. A Közgyűlés könyvvizsgálót választott és a díjazásáról is határozott. A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról, valamint a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi gazdálkodásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.

A Közgyűlés 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó 12.901 millió Ft eredmény levonása előtt) jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját.

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának a 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését. A Közgyűlés – értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját – úgy határozott, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésére.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2007. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 74 forint osztalékot fizet. A Társaság az osztalék teljes összegének (77.051.913.476 Ft) kifizetéséhez a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft-ot, az eredménytartalékból pedig 41.418.404.237 Ft-ot használ fel. Az osztalék kifizetésének első napja 2008. május 27. Az osztalékfizetés rendjéről 2008. május 5-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, amelyek alapján többek között módosult a telephelyek listája, valamint az új TEÁOR besorolásoknak megfelelően módosultak a tevékenységi körök és új főtevékenység került megállapításra. Módosultak az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések is az Audit Bizottság hatályos Ügyrendjével összhangban, az Audit Bizottság státuszát, hatásköreit és feladatait illetően a tőzsdei és törvényi előírásoknak megfelelően. A tőzsdei előírásoknak való még jobb megfelelés, valamint a hatékonyság növelése érdekében módosításra került a Felügyelő Bizottság (FEB) ügyrendje.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urakat, valamint a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Varga Zsoltnét. A tisztségviselők megbízatása 2010. május 31-ig szól. Új Audit Bizottsági tag személyére nem érkezett javaslat, ezért e napirendi pontban nem történt döntéshozatal.

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2008. év vonatkozásában, azaz 2009. május 31. napjáig, illetve a 2008. üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

A Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA (+kapcsolódó költségek fedezésére max. 5% + ÁFA) összegben (mely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyta a Könyvvizsgáló éves díját, mely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük