2024.június.20. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

4 perc olvasás

deutsche-telekom-logo.pngA Magyar Telekom 2018. április 10-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés”). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2017. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrészvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2017. évi eredmény után. Egy felügyelő bizottsági tag 2018. április 10-i hatállyal lemondott tisztségéről. A Közgyűlés egy új munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagot választott, továbbá megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

 

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

 

A Közgyűlés 1.109.661 millió Ft mérlegfőösszeggel és 49.772 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

 

A Közgyűlés 1.038.673 millió Ft mérlegfőösszeggel és 41.857 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészvényenként 25 Ft osztalékot fizet a 2017. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 26.068.563.575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41.857.229.317 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 15.788.665.742 forintnyi részét pedig eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2018. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. május 15. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2018. április 17-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

 

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával – összhangban a nemzetközi gyakorlattal -, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

 

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2017. évi üzleti évre.

 

Őz Éva, a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött tagja 2018. április 10-i hatállyal lemondott tisztségéről. A részvényesek döntése alapján a Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott munkavállalói küldött tagja Bujdosó Attila. Megbízatása 2019. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának évében az Éves Rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Bujdosó Attila nem rendelkezik Magyar Telekom részvénnyel.

 

A Közgyűlés ezt követően módosította a Társaság Alapszabályát.

 

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2018. év vonatkozásában, 2019. május 31. napjáig, illetve a 2018. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.