2024.június.17. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Felvásárolták a Mecsek Fûszért többségi részvénypakettjét: koncetrálódó piac a Mecsek körzetében?

8 perc olvasás
<font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"> </font></font></font> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"><span class="inline left"><a href="/node/226"><img class="image thumbnail" src="/files/images/peko_arato1.thumbnail.jpg" border="0" alt="Pekó László a Nyirzem Rt elnök-vezérigazgatója" title="Pekó László a Nyirzem Rt elnök-vezérigazgatója" width="100" height="75" /></a> Sz</span>inte napra nyolcéves történetének legjelentõsebb állomásához érkezett a Nyírzem Zrt. amikor a tulajdonosok a közelmúltban úgy döntöttek, hogy megvásárolják a Mecsek Füszért többségi részvénycsomagját. Errõl tájékoztatták a sajtót ma (2007 március 22-én) Pécsett.</font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">

 

pekó lászló a nyirzem rt elnök-vezérigazgatója Szinte napra nyolcéves történetének legjelentõsebb állomásához érkezett a Nyírzem Zrt. amikor a tulajdonosok a közelmúltban úgy döntöttek, hogy megvásárolják a Mecsek Füszért többségi részvénycsomagját. Errõl tájékoztatták a sajtót ma (2007 március 22-én) Pécsett.

 

pekó lászló a nyirzem rt elnök-vezérigazgatója Szinte napra nyolcéves történetének legjelentõsebb állomásához érkezett a Nyírzem Zrt. amikor a tulajdonosok a közelmúltban úgy döntöttek, hogy megvásárolják a Mecsek Füszért többségi részvénycsomagját. Errõl tájékoztatták a sajtót ma (2007 március 22-én) Pécsett.

 

megnyitó A Nyírzem Zrt. eddig 95 településen üzemeltetett és látott el kisebb boltokat, tavaly 8,4 milliárd forint kiskereskedelmi forgalma volt. A tulajdonosváltás után a két cég együtt 225 boltot mûködtet majd (ez mintegy 25 milliárd forintos kiskereskedelmi forgalmat jelent) és a cég együttes közel 40 milliárd forintos forgalomra számít: ez a COOP rendszerén belül mintegy l0 százalékos, a legnagyobb forgalmi részarányt jelenti.

A döntés mindkét cég számára jelentõs elõnyöket kínál: a 600 fõt foglalkoztató Nyírzem Zrt. továbbfejlõdésének, növekedésének zálogát látta abban, ha egy olyan céget vásárol meg, amely önmagában is erõs. Így esett a választás a Mecsek Füszértre, amely a COOP rendszerében az egyik legerõsebb, folyamatosan fejlõdõ, jól fölépített szervezet. Egyaránt megtalálható benne a kiskereskedelmi hálózat, a korszerû logisztikai rendszer, valamint a nagykereskedelmi és Cash&Carry rendszer. A Mecsek Füszért tulajdonosai számára igen fontos volt, hogy továbbra is a COOP rendszerén belül maradjanak és az új tulajdonos a megkezdett úton vigye tovább a céget.

             a sajtótájékoztató Garancia erre a Nyírzem Zrt. elnök-vezérigazgatója, Pekó László személye, egész eddigi tevékenysége. Õ azt vallja, hogy a hosszú távú siker alapja a korrektség, az adott szó hitele. Ezért csatlakoztak hozzá annyian már korábban, és ezért sikerült megállapodnia a Mecsek Füszérttel is. A Nyírzem COOP Zrt. célja most az, hogy a lehetõ leghatékonyabban kihasználják a nagyságból adódó elõnyöket, a kedvezõbb beszállítói lehetõségeket. Nem kívánnak nagy változtatásokat végrehajtani: az eddigi színvonalat mindenképpen tartani fogják, a kereskedelmi hálózatot fejleszteni akarják, szeretnék csökkenteni a költségeket, és minél jobb beszállítói megállapodások megkötésére törekszenek, a vásárlói kör magas színvonalú kiszolgálása érdekében.

A részvényvásárlás után is megmarad a két cég a COOP csoport keretében. A gazdaságos mûködtetés, a versenyképes ár azonban a kereskedelemben, így a COOP rendszerében is csak a koncentráció révén érhetõ el, ezért került sor részvénycsomag kivásárlására.

 

A múlt

 

klikk a képre!Klikk a képre!A MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, közismert nevén a Mecsek Füszért több mint fél évszázados múltú vállalkozás az évtizedek alatt felhalmozott tapasztalat és szakértelem révén folyamatos szereplõje tudott lenni Magyarország kereskedelmi életének.

A cég fõ profilja élelmiszer, háztartási vegyiáru, napi közszükségleti cikkek kis- és nagykereskedelme.

 

klikk a képre!Klikk a képre!A társaság székhelye és központja Pécsen található, áruházai, nagykereskedelmi raktárai, hûtõházai megtalálhatók az egész Dunántúlon   (Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye kivételével), az Alföldön, továbbá az ország fõvárosában Budapesten is.

 

 

Az 1949-es megalakulás óta több átalakulást, átszervezést megélt a cég, a tervutasításos idõszaktól a rendszerváltásig terjedõ idõszakig. A '90-es évtized kihívásaira a cég tudatos stratégiával készült, melynek maghatározó állomása 1991, amikor a vállalat 620 millió Ft törzstõkével részvénytársasággá alakult (2006-ra a jegyzett tõke 1272 millió Ft-ra nõtt).

 

klikk a képre!Klikk a képre!A következõ nagy lépés a társaság tényleges magánosítása volt 1994-ben. A privatizációs kiíráson a Dália Konzorcium gyõzött, amelyet az Áfészek,  és a cég dolgozói alkottak, a tulajdonosi kört egy pénzügyi befektetõ egészíti ki és a cég lényegében 2007-ig ebben a tulajdonosi formátumban mûködik. A további sikerek fontos eleme volt az a felismerés, hogy csatlakozni kell egy kereskedelmi szövetséghez.

A Mecsek Füszért a tulajdonosi struktúrán keresztül is a Coop beszerzési-értékesítési szövetség mellett tette le voksát.

 

A múltból a jelenbe

 

A társaságot hosszú idõ óta a folyamatos fejlõdés, a megújulási készség, az erõteljes befektetési és fejlesztési politika jellemzi.

 

Az élelmiszer szakmában mûködõ cégek felvásárlása, hálózatok átvétele, üzletek vásárlása, bérbevétele és integrációja, valamint az évente 400 millió Ft értékû fejlesztési-beruházási nagyságrend együttesen meghozták eredményüket.

Az utolsó két év árbevétel tendenciájához meg kell jegyezni, hogy a nagykereskedelmi dohány forgalmazás -cégtõl független- átalakulása már 2005. utolsó negyedévében éreztette hatását, és 2006-ban kiteljesedve mintegy 6-6,5 mrd Ft forgalom kiesést okozott.

 

Az elmúlt tíz év alatt a cég 27 milliárd Ft-tal növelte évi kereskedelmi árbevételét, ami annak a felismerésébõl fakad, hogy a versenyképesség záloga a folyamatos piac bõvítés, a coop rendszer tagjaként és annak formálójaként sikerült megtalálni azt a piaci szegmenst, ahol a verseny folyamatos kihívásainak meg tudnak felelni..

 

A versenyképesség részeként  a termékkínálat egyre komplexebbé vált, így az összes napi cikk bekerült a forgalmazásba, megoldották az  az italforgalmazás központi raktáras rendszerét, majd az elõhûtött és fagyasztott termékek kínálatával jelentek meg  a piacon.

A múlt évben kényszerû döntés született a nagykereskedelmi dohányáruk jelentõs körének szûkítésérõl,  mely a forgalomban több mint 6 Mrd Ft-os kiesést jelentõ, komoly hatást váltott ki.  Részben ezt is kompenzálandó felgyorsult a társaság friss áru forgalmazást végzõ üzletágának fejlesztése (hûtött, mélyhûtött és tej-, tejtermékek), amely -a saját bolthálózatot is beleértve-  4 Mrd Ft-os 2006 évi kibocsátásával máris markáns tényezõvé vált.

 

Mára a Mecsek Füszért -a dohány forgalom 2006-os kiesését is figyelembe véve- 30 milliárd Ft forgalmat bonyolító nagyvállalattá vált, a 9 megyében és Budapesten elért árbevétel tartós helyet biztosít évek óta a TOP 200 -as ranglistán.

 

A kereskedelmi tevékenység négy üzletágban folyik:

 

?            KISKERESKELELEM: 118 áruházban

?           TÚRA: 2 nagykereskedelmi raktárban

?           C+C (cash&carry): 14 áruházban

?            FRISSÁRU: 5 hûtõházban

  

2006-ra elmondhatták, hogy nagykereskedelmük legfontosabb feladata a szövetkezeti tulajdonosi hálózat színvonalas kiszolgálása, ugyanakkor a Mecsek Füszért árbevételének legnagyobb hányada ma már saját kiskereskedelmi hálózatból származik.

A 118 áruház 66 városban, községben nyújt korszerû vásárlási lehetõséget.

 

Az ágazat -a C+C áruházak lakossági forgalmával együtt- éves szinten már 16 Mrd Ft-os forgalmat produkál.

   

A stratégiájuk a coop rendszerre építve a lakóhely közeli színvonalas kereskedelem, melyben a szolgáltatások színvonala, az emberközeli kereskedelem, és a friss áruk napi kínálata a meghatározó tényezõ. A hangsúly a minõségen van, melyet a nagykereskedelem 4 éve meglévõ ISO minõsítése, és az élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelés is garantál.

   

Az elmúlt egy évtized rengeteg változása a humán területen is éreztette hatását. Míg 1995-ben a társaság átlagos létszáma 759 fõ volt, addig 2006-ban 1472 fõ, vagyis csaknem megduplázódott a dolgozói állomány.  A társaság a stabil gazdálkodásával közel 5 ezer ember megélhetésében játszik tartósan meghatározó szerepet.

A társaság a szolid de biztonságos bérpolitikáján túlmenõen számos béren kívüli juttatással és egy szociális alapítvány fenntartásával is szolgálja a munkatársak kötõdését és elégedettségét.

 

A jövõ

 

 

A jövõ alapcéljai nem változnak: sikeres coop rendszer ? sikeres Mecsek Füszért Zrt. A társaság továbbra is stratégiai célnak tekinti azt a piacbõvítõ politikát, amely képes hosszútávra megalapozni és fenntartani az eredményes mûködést és a pénzügyi stabilitást.

Nyitottak minden integrációs kezdeményezésre, amely része egy szelektív hálózatfejlesztési törekvésnek. A hálózat versenyképességének megõrzése, a hatékony mûködés, és e mögött a tõke verseny fokozottan kerül a mûködés elõterébe. Tudatos döntések sorozatával 2006. végére a Mecsek Füszért Zrt. leányvállalatainak összeolvadása eredményeképp, az anyavállalat kereskedelmi tevékenysége mellett egy cégbe került a vagyonhasznosítás feladata, megteremtve ezzel a hatékonyság további javítását lehetõségeit.

 

A kereskedelmi munka -melyre eddig mindig a megújulás volt jellemzõ-, valamint a vagyonhasznosítás sikere együttesen adja azt az alapot ami a Mecsek Füszért cégcsoport jövõjének letéteményese.

 

NYÍRZEM Zrt. fontosabb adatai:

 

Alapítás: 1999. március

 

Alapítók: Kisvárdai ÁFÉSZ, Nyírbátor és vidéke ÁFÉSZ, Zemplén Coop

 

Utána csatlakoztak:

Bodrogköz Coop

Halász Coop

Ibrány Coop

Dél-Borsod Coop

Kelet Coop Zrt.

 

95 település tartozik hozzájuk

 

2006: 8,4 Mrd árbevétel, 380 M adózás utáni nyereség

 

Összesen: 600 fõ foglalkoztatása

Magánszemélyek tulajdonolják

 A részvényvásárlás után is megmarad a két cég, a Coop keretei között!

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.