2024.április.15. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MÁV Cargo Zrt. teljes részvénycsomagjának értékesítési tendere

9 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/7693"><img class="image thumbnail" src="/files/images/mav_cargo_logo.thumbnail.gif" border="0" alt="ELKELT!" title="ELKELT!" width="100" height="21" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>ELKELT!</strong></span></span> <p>A MÁV ZRt. a mai napon (2007. november 27-én) tartotta a MÁV Cargo Zrt. privatizációs tenderének értékelését, az eredményt sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A privatizációs tender első három helyezettje a következő: 1. Rail Cargo Austria AG és a GYSEV Zrt. konzorciuma 102,5 milliárd forintos ajánlatával, 96,67 ponttal; 2. a Spedtrans és a Slavia Capital konzorciuma 86 milliárd forintos ajánlattal, 80,07 ponttal; 3. Cargo Central Europe Konzorciuma 55,138 milliárd forintos ajánlattal és 53,75 ponttal. A MÁV ZRt. az első helyezettel az eredmény kihirdetését követően megkezdi a szerződéses tárgyalások előkészítését. A szerződés megkötésére várhatóan 2008. első napjaiban, a zárásra - a szükséges engedélyek megszerzését követően - 2008. folyamán kerülhet sor.</p><p>

 elkelt!ELKELT!

A MÁV ZRt. a mai napon (2007. november 27-én) tartotta a MÁV Cargo Zrt. privatizációs tenderének értékelését, az eredményt sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A privatizációs tender első három helyezettje a következő: 1. Rail Cargo Austria AG és a GYSEV Zrt. konzorciuma 102,5 milliárd forintos ajánlatával, 96,67 ponttal; 2. a Spedtrans és a Slavia Capital konzorciuma 86 milliárd forintos ajánlattal, 80,07 ponttal; 3. Cargo Central Europe Konzorciuma 55,138 milliárd forintos ajánlattal és 53,75 ponttal. A MÁV ZRt. az első helyezettel az eredmény kihirdetését követően megkezdi a szerződéses tárgyalások előkészítését. A szerződés megkötésére várhatóan 2008. első napjaiban, a zárásra – a szükséges engedélyek megszerzését követően – 2008. folyamán kerülhet sor.

 elkelt!ELKELT!

A MÁV ZRt. a mai napon (2007. november 27-én) tartotta a MÁV Cargo Zrt. privatizációs tenderének értékelését, az eredményt sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A privatizációs tender első három helyezettje a következő: 1. Rail Cargo Austria AG és a GYSEV Zrt. konzorciuma 102,5 milliárd forintos ajánlatával, 96,67 ponttal; 2. a Spedtrans és a Slavia Capital konzorciuma 86 milliárd forintos ajánlattal, 80,07 ponttal; 3. Cargo Central Europe Konzorciuma 55,138 milliárd forintos ajánlattal és 53,75 ponttal. A MÁV ZRt. az első helyezettel az eredmény kihirdetését követően megkezdi a szerződéses tárgyalások előkészítését. A szerződés megkötésére várhatóan 2008. első napjaiban, a zárásra – a szükséges engedélyek megszerzését követően – 2008. folyamán kerülhet sor.

 A MÁV Igazgatósága – az Értékelő Bizottsága javaslatai alapján – 2007. november 27-i ülésén értékelte a beérkezett ajánlatokat. A pályázók a munkavállalói kötelezettségvállalásaikra maximum tíz, a megajánlott – és pénzügyi garanciákkal alátámasztott – árajánlatra maximum 90 pontot kaphattak. Az értékelés során előbb a munkavállalói pontok kerültek kiosztásra, a külön zárt borítékokban beadott árajánlatok bontására csak ezek után került sor. Az árborítékok az értékelés időpontjáig közjegyzői letétben voltak.

A MÁV ZRt. Igazgatósága a New World Recources Transportation B.V. által benyújtott ajánlatot a pályázati kiírás rendelkezéseivel ellentétes tartalma miatt érvénytelennek nyilvánította.

Az Igazgatóság ezek után elbírálta a munkavállalói vállalásokat, majd közjegyző jelenlétében sor került a pályázók által előzetesen ellenőrzött, sértetlen árborítékok felbontására.

A MÁV ZRt. Igazgatósága a pályázatok teljes tartalmának megismerése után a Rail Cargo Austria vezette, 102,5 milliárd forintot ajánló konzorciumot nyilvánította győztesnek.

Második helyezett a szlovák Slavia Capital által vezetett konzorcium, míg a harmadik helyezett a Cargo Central Europe konzorciuma.

Mint ismert, a MÁV ZRt. és a MÁV Vagyonkezelő Zrt. 2007. május 29-én nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő MÁV Cargo Zrt. 100 százalékos részvénycsomagjának értékesítésére. A pályázatot 16 pályázó váltotta ki, az első fordulóban 12-en tettek indikatív ajánlatot. A MÁV ZRt. az értékesítés során végig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az eljárás törvényessége, tisztasága és átláthatósága folyamatosan biztosított legyen.

A pályázat első fordulójában a MÁV Igazgatósága – az Értékelő Bizottság javaslatát elfogadva -augusztus 10-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatok magas színvonala és a pályázók pontszámai közötti kis különbség miatt az eredetileg tervezett öt helyett hét pályázót enged a második fordulóba. A második fordulóban a pályázók átvilágíthatták a MÁV Cargo Zrt. működését, találkozhattak a Társaság menedzsmentjével, és helyszíni látogatásokon vehettek részt.

A pályázóknak kötelező érvényű ajánlatukat 2007. október 19-én kellett megtenniük. A megadott határidőig az alábbi négy pályázó adott be ajánlatot: Cargo Central Europe Konzorcium; New World Resources Transportation B.V.; Rail Cargo Austria és a GySEV Zrt. konzorciuma; Spedtrans és a Slavia Capital konzorciuma.

A pályázók részéről számos megjegyzés, javaslat érkezett a MÁV ZRt. által kiküldött részvény adásvételi szerződés tervezetre, így a felkészüléshez a MÁV-nak hosszabb időre volt szükség, mint azt eredetileg tervezte. A vasúttársaság a MÁV Cargo Zrt. értékesítéséhez kapcsolódóan szükséges munkavállalói érdekképviseleti egyeztetéseket a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően lefolytatta.

A MÁV ZRt. árufuvarozási tevékenysége önálló gazdasági társaságba szervezésének fő indoka az árufuvarozás versenyképességének erősítése volt. A MÁV Cargo Zrt. a MÁV ZRt. árufuvarozási üzletágából 2006 januárjában jött létre – közel harmincmilliárd forintos jegyzett tőkével – azzal a céllal, hogy a 2007-es vasúti árufuvarozási liberalizáció után is hatékonyan és versenyképesen működhessen tovább, és megőrizze piacvezető szerepét.

A 13 ezer kocsiból álló vagonparkkal rendelkező társaság 2006-os első önálló évét sikeresen zárta, legfőbb célkitűzéseit teljesítette. Hozzávetőleg 47 millió tonna árut szállított el rendeltetési helyére, ezzel mintegy hat százalékkal növelve előző évi teljesítményét. Kiemelkedő eredménynek számít a vállalat EU tagországokba irányuló export-forgalmának jelentős növekedése, mellyel a szintén bővülő import-forgalmat is sikerült meghaladnia. A nem uniós országokba irányuló forgalmak tekintetében jelentős teljesítmény, hogy az export erőteljes visszaesését sikerült megállítani és növekedési pályára terelni.

A cég tevékenysége az első évben 93 milliárd forint árbevételt eredményezett – ez 7,7 százalékkal magasabb az előző évinél -, amelyből az adózás előtti eredmény 2,8 milliárd forint. Munkavállalói létszáma 3170 fő, és 2006-ban 9,3 milliárd árutonna-kilométert teljesített. Az elmúlt évben a magyarországi árufuvarozási piacon a cég részesedése közel 20 százalékos volt, de a vasúti árufuvarozásban piacvezető, mintegy 82-83 százalékos részesedéssel.

A MÁV Cargo Zrt. továbbra is Magyarország meghatározó vasúti árufuvarozó szereplője kíván maradni. Az elkövetkező években a MÁV Cargo Zrt. bővíteni szeretné kiegészítő logisztikai szolgáltatásainak körét, s nagyobb hangsúlyt kíván helyezni stratégiai partnerkapcsolataira, nemcsak az árufuvarozás, hanem a logisztika területén is. Üzletfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a vállalat nagyobb hangsúlyt fektet a stratégiai partnerkapcsolatok kialakítására a szállítmányozás és a logisztika területén, határokon átívelő, régiós szintű partnerkapcsolatok kialakítása révén. Mindemellett a társaság továbbra is támogatni kívánja a kombinált fuvarozási módok (pl. Ro-La) fejlesztését, illetve olyan infrastrukturális beruházások végrehajtását, amelyek a korszerű, környezettudatos fuvarozást segítik elő.

Mivel a MÁV Cargo jelenlegi piaci árait szerződéses partnereinek 2008. végéig garantálta, így nem kell számolni azzal, hogy a tulajdonosváltás következtében a piacon bizonytalanság állna elő.

A MÁV Cargo privatizációjára azért volt szükség, mert a vasúti liberalizáció előrehaladtával a verseny a következő években várhatóan jelentősen erősödik. A versenyképesség megőrzéséhez, a MÁV Cargo működésének további fejlesztéséhez, a megrendelői igények magasabb szinten történő kielégítéséhez további beruházásokra van szükség, aminek megvalósításához új, komoly tőkeerővel rendelkező tulajdonost keresett a MÁV. A jövőben ily módon megvalósuló fejlesztések a hazai árufuvarozás kiszélesedéséhez, a vasúti fuvarozás pozíciójának a közúti fuvarozással szembeni erősödéséhez vezethetnek.

 A Rail Cargo Austria AG az állami tulajdonú Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) vasúti árufuvarozási vállalatából vált ki 2005-ben, azóta önálló nemzetközi logisztikai szolgáltatóként tevékenykedik. Az RCA leányvállalataival együtt 7900 főt foglalkoztat. 2006-ban 93 millió tonna árut szállított és 2252 millió euró bevételt ért el. A MÁV Cargo privatizációjában konzorciumi partnere a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. soproni székhelyű vasúti társaság, mely Magyarország és Ausztria területein két vállalkozást tart fenn. A GYSEV Zrt. 2006-ban 5,1 millió utast és 6,3 millió tonna árut szállított. Mindemellett összesen 287 kilométer vonalhálózatot működtet, ebből 224 kilométert Magyarországon.

A Konzorcium a Sped-Trans-ból, mint stratégiai, és a Slavia Capital és York Capital Management-ből, mint pénzügyi befektetőkből áll. A szlovák Spedtrans Levice a.s. privát tulajdonú szlovák szállítmányozási vállalat, mely a majdnem két évtizedes működése alatt a szállítmányozási piac stabil és megbízható szereplőjévé vált a régióban 9,7 milliárd SKK (69 milliárd forint) éves bevétellel és 10 millió tonna vasúti áru szállítmányozásának megszervezésével. A Spedtrans oldalán a Slavia Capital Group a.s. áll, mely a Szlovákia és a Cseh Köztársaság egyik vezető befektetési bankja. A több mint 70 munkatársat foglalkoztató Slavia Capital elsősorban fúziós és felvásárlási, finanszírozási és magántőke tranzakciókkal foglalkozik. Az elmúlt 10 év során több mint 20 jelentős fúziós és felvásárlási tranzakcióban vett részt Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban, amelyek között több határokon átnyúló privatizációs tranzakció is volt; ezek értéke meghaladta az 1,6 milliárd USD-t. 34 private equity ügylet, 30 M&A tanácsadás és 30 fixed income ügylet fűződik nevéhez. A York Capital Management az SPV18 céltársaságon keresztül lépett be a konzorciumba. Az 1991-ben alapított társaság ma 11 milliárd USD összegű alapot kezel három irodájából: Londonból, New Yorkból és Szingapúrból.

CARGO CENTRAL EUROPE KONZORCIUM

A Cargo Central Europe Konzorciumot a Pegasus Ventures B.V. és a Railworld B.V. alapította. A konzorcium vezetője a Pegasus Ventures B.V., ami az Emerging Europe Convergence Fund (EECF) II L.P. közvetett tulajdonában lévő társaság. Az EECF befektetéseit a Mid Europa Partners LLP, egy független befektetési társaság irányítja és menedzseli. A tevékenységeit Közép és Kelet-Európára összpontosító vállalat összességében mintegy 1,1 milliárd euró tőkével rendelkező befektetési alapokat kezel; Magyarországon az egyik legaktívabb befektető 1999-es indulása óta. A Rail World B.V. a chicagói székhelyű Rail World Holdings LLC tulajdonában álló céltársaság. A Rail World több vasúti privatizáción is sikeresen szerepelt (Angliában, Ausztráliában, Észtországban és Új-Zélandon); Közép-Kelet Európában 1999. óta aktív; ekkor került megalapításra a Rail Polska és kezdődtek meg továbbá az Estoinan Railways privatizációs munkálatai.

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.