2024.április.12. péntek.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

EU Parlament 2007.09.06: Véget vetne az EP a fõemlõsökön történõ kísérletezésnek

10 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" alt="EU Parlament" title="EU Parlament" width="100" height="56" /></a></span><strong>Évente több mint 10 ezer fõemlõst használnak kísérletekben az Európai Unióban. Az EP-képviselõk véget vetnének ennek a gyakorlatnak.</strong> <p>

Évente több mint 10 ezer fõemlõst használnak kísérletekben az Európai Unióban. Az EP-képviselõk véget vetnének ennek a gyakorlatnak.

Évente több mint 10 ezer fõemlõst használnak kísérletekben az Európai Unióban. Az EP-képviselõk véget vetnének ennek a gyakorlatnak.

Aláírta az EP-képviselõk többsége a fõemlõsök tudományos kísérletekben való felhasználásáról szóló írásbeli nyilatkozatot, így az a parlament hivatalos álláspontjának tekintendõ.

?Uniós laboratóriumokban évente több mint 10 ezer fõemlõst használnak fel kísérletekben" – áll a nyilatkozatban.

A szöveg emlékeztet: ?az Európai Bizottság által 2006-ban az állatkísérletekrõl folytatott nyilvános konzultáció válaszadóinak több mint 80 százaléka elfogadhatatlannak tekintette a fõemlõsök kísérletekben való felhasználását".

A nyilatkozat kitér arra is, hogy ?csaknem valamennyi fõemlõs faj DNS-ének több mint 90 százaléka azonos az emberével, és elismert tény, hogy a fõemlõsök komoly szenvedést élnek át fogságban", továbbá ?a fõemlõs fajok 26 százalékát a kihalás veszélye fenyegeti".

A képviselõk úgy vélik, ?a fejlett technológiák és eljárások ma már olyan alternatív módszereket kínálnak, amelyek a fõemlõsökkel végzett kísérleteknél hatékonyabbnak és megbízhatóbbnak bizonyulnak, ilyenek például a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI), a mikrodózis-kísérletek, a számítógépes modellezés vagy a szövet- és sejtkultúrák". Ráadásul – így a szöveg – ?a genetikai hasonlóságok ellenére fontos különbségek vannak az emberek és a fõemlõsök között, és a fõemlõsökkel végzett kísérletek nem érhetik el az embereken végzett vizsgálatok pontosságát".

Az aláíró képviselõk így felszólítják az Európai Bizottságot, a Miniszterek Tanácsát és az Európai Parlamentet, hogy ?kezeljék sürgõs, elsõrendû kérdésként a fõemlõsök és vadon fogott majmok tudományos kísérletekben való felhasználásának megszüntetését", valamint ?dolgozzanak ki ütemtervet a fõemlõsök tudományos kísérletekben való felhasználásának más alternatívákkal történõ felváltására".

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0040+0+DOC+WORD+V0//HU&language=HU

Hatékonyabbá tenné az EP a 112-es segélyhívó számot

Írásbeli nyilatkozatott fogadott el az EP-képviselõk többsége, melyben az uniós, 112-es segélyhívó szám hatékony mûködésének biztosítását kérik a tagállamoktól és az Európai Bizottságtól.

Mivel a képviselõk többsége aláírta az errõl szóló írásbeli nyilatkozatot, a 112-es segélyhívóról szóló szöveg a parlament hivatalos álláspontján tekintendõ.

Az EP szerint kiemelkedõen fontos a 112-es segélyhívó szám ?az EU-ban szabadon mozgó valamennyi polgár számára".

A szöveg emlékeztet: ?a 112-es segélyhívó számot 1991-ben hozták létre, majd 2002-ben új kötelezettségek kerültek bevezetésre", ugyanakkor az itt a polgárok számára nyújtott szolgáltatások minõsége rossz – vélik a képviselõk.

A parlament szerint ?az EU-nak magas minõségû, interoperábilis sürgõsségi telekommunikációs rendszer kiépítésére van szüksége a polgárok és a katasztrófavédelmi egységek között a hétköznapi balesetek és súlyos katasztrófák által okozott szenvedések és emberi veszteségek számának csökkentése érdekében".

Az EP mindezek figyelembe vételével ?felszólítja a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kötelezzék el magukat a szükséges lépések megtételére az unió egész területén a 112-es segélyhívó szám hatékony mûködésének biztosításához".

A nyilatkozat továbbá ?felszólítja a bizottságot, hogy a 112-es segélyhívó szám alkalmazásának tényleges állapotát független szervezetek bevonásával értékelje a 2003-ban kifejlesztett módszer felhasználásával".

A képviselõk ugyancsak felszólítják az EB-t, ?hogy vészhelyzetekben a telekommunikációs rendszerbe az összes érintett politikát vonja be és az e kérdéskört új és innovatív módon kezelõ országok példáját kövesse".

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0044+0+DOC+WORD+V0//HU&language=HU

Uniós drogmegelõzési program

A ?Drogprevenció és felvilágosítás" elnevezésû 2007-2013-as programot fogadta el második olvasatban az EP.

Az EU az emberi egészség magas szintû védelméhez és a kábítószerekkel kapcsolatos egészségkárosodás csökkentéséhez való hozzájárulás céljából, az ?Alapvetõ jogok és jogérvényesülés" általános program keretében hozza létre a ?Drogprevenció és felvilágosítás" programot.

Az Európai Parlament csütörtökön második olvasatban is elfogadta Inger Segelström (szocialista, svéd) jelentését, amelyben a képviselõk támogatják a 2007 és 2013 között 21,35 millió eurós programot.

A szöveg szerint a program általános célkitûzései:

  • a kábítószer-használat és -függõség, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos ártalmak megelõzése és csökkentése
  • a kábítószer-használattal kapcsolatos felvilágosítás javításához való hozzájárulás
  • az Európai Unió kábítószerekkel kapcsolatos stratégiája végrehajtásának támogatása.

A program konkrét célkitûzései a következõk:

  • több tudományágat átfogó hálózatok kiépítése
  • a tudásbázis bõvítésének, az információcserének, valamint a helyes gyakorlat meghatározásának és terjesztésének biztosítása, többek között képzés, tanulmányutak és személyzeti csere segítségével
  • a figyelem felkeltése a kábítószer-használat okozta egészségügyi és szociális problémákra, valamint nyílt párbeszéd kezdeményezése a kábítószerrel kapcsolatos jelenségek jobb megértése érdekében
  • a kábítószer-használat – többek között a kábítószerekkel kapcsolatos ártalmak csökkentése és a legújabb tudományos ismereteket figyelembe vevõ kezelési módszerek révén történõ – megelõzésére irányuló intézkedések támogatása
  • A civil társadalom bevonása az Európai Unió kábítószerekkel kapcsolatos stratégiájának és cselekvési terveinek kidolgozásába és megvalósításába.
  • A 2005 és 2008 közötti, valamint a 2009 és 2012 közötti idõszakra szóló, kábítószerekkel kapcsolatos cselekvési tervek konkrét intézkedései megvalósulásának felügyelete, végrehajtása és értékelése.

Jelentéstevõ: Inger Segelström (PES, SV)

 Jelentés: ?Drogprevenció és felvilágosítás" program

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, második olvasat

Inger Segelström

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=SE&partNumber=1&language=HU&id=28129

EP-jelentés az emberi jogi párbeszédrõl

Az EP csütörtökön elfogadott jelentése nagyobb koherenciát vár az Európai Bizottságtól és a Tanácstól a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédben és konzultációban. A képviselõk azt is kérik, hogy a parlamentet megfelelõen tájékoztassák az aktuális tárgyalásokról.

Az Elena Valenciano Martínez Orozco (szocialista, spanyol) által készített jelentés szerint az emberi jogok védelménél a politikaiak mellett foglalkozni kell a szociális, környezetvédelmi, gazdasági, kulturális természetû jogokkal is. A szövegben az áll, hogy a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszéd nem alapulhat geopolitikai, geostratégiai szempontokon.

Az EP számos ajánlással fejlesztené az EU emberi jogi tevékenységét. Így például a képviselõk világos kritériumrendszer alapján határoznák meg, hogyan lehet kezdeményezni, felfüggeszteni, vagy berekeszteni az emberi jogi párbeszédet az egyes államokkal.

A parlament megvizsgálná a párbeszéd megkezdésének lehetõségét Szíriával és Líbiával, a Kínával való kereskedelmi kapcsolatokat ?emberi jogi reformokhoz" kötné, és Oroszország kapcsán is megfelelõ mechanizmusokkal ellenõrizné, teljesíti-e emberi jogi vállalásait Moszkva.

Tabajdi: megengedhetetlen, hogy nem foglalkoznak a nemzeti kisebbségekkel

A vitában felszólaló Tabajdi Csaba (szocialista) azt mondta, az unió koncepcionális hiányosságai között sorolta, hogy ?például Kína esetében joggal kifogásoljuk az emberi jogi sértéseket vagy a vallásszabadság korlátozását, de meg sem említjük, hogy 700 millió falun élõnek nincs társadalombiztosítása és nincs nyugdíja".

?Megengedhetetlen, hogy az egész jelentésben nincs szó a nemzeti kisebbségek ügyérõl, nincs szó a migráns kisebbségek, a nyugat-európai migráns kisebbségek ügyérõl. (…) El kellene mennie az Európai Parlamentnek néhány szemináriumra az Európa Tanács épületébe, hogy megtanulja végre, hogy az emberi jogok és a kisebbségi jogok, az két teljes különálló terület" – fogalmazott Tabajdi.

?Ha az Európai Parlament és az Európai Unió nem vált szemléletet, akkor képtelen lesz a nemzetközi problémák, a nemzetközi konfliktusok kezelésére" – mondta a politikus, hozzátéve: ?söpörgethetnénk a saját házunk táján, a megoldatlan nemzeti kisebbségek ügyében, itt Európában".

Jelentéstevõ: Elena Valenciano Martínez-Orozco (PES, ES)

Jelentés: (A6-0302/2007) a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és emberi jogokkal kapcsolatos konzultációk mûködésérõl

Külügyi Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2007. szeptember 5., szerda

A jelentés szövege:

http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PROG=REPORT&SORT_ORDER=D&REF_A=A6-2007-0302&L=HU

Jogalkotási figyelõ:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5430322

Elena Valenciano Martínez-Orozco

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Valenciano+Mart%C3%ADnez-Orozco&partNumber=1&language=HU&id=4334

Európai harmonizáció a fogyasztók védelméért

Az uniós fogyasztóvédelem erõsítését, a jogszabályok összehangolását, pontosítását várja az EP az Európai Bizottságtól.

Az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról (COM(2006)0744). Eszerint ?a felülvizsgálat elsõdleges célja a fogyasztók valódi belsõ piacának létrehozása, egyidejûleg az egyensúly biztosítása a fogyasztók magas szintû védelme és a vállalkozások versenyképessége között". Az EP most saját kezdeményezésû jelentésben mondott véleményt, amelyet csütörtökön, 486 igen, 77 nem, 15 tartózkodó szavazattal fogadott el.

Ugyan a kiskereskedõk 48 százaléka felkészült a határokon átnyúló ügyletekre, ennél jóval kevesebben kereskednek így. Ennek egyik oka a jogszabályi rendelkezések különbözõsége az egyes országokban. Ugyanakkor az európai polgárok fele is kevésbé bízik a határokon átnyúló vásárlásokban. Kétharmaduk úgy véli, ezeknél nehezebb rendezni az esetleges problémákat: a panaszokat, az áru visszaküldését, az árleszállítást vagy a jótállást.

A képviselõk üdvözlik a bizottság terveit, és a nyolc fogyasztóvédelmi irányelv frissítését és összehangolását várják.

A jelentés szerint ?a harmonizáció nem vezethet az egyes nemzeti jogszabályok által a fogyasztóknak biztosított fogyasztóvédelmi szint csökkenéséhez, hanem éppen valamennyi tagállamban hasonló szintû fogyasztóvédelmet kellene eredményeznie".

A képviselõk pontosan definiálnák a ?fogyasztó" és a ?szakmai szereplõ" fogalmát, európai szinten szabályoznák a jóhiszemûségre, a tisztességes magatartásra, az elállás jogára vonatkozó elõírásokat,

A jelentés szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani a fogyasztók képzésére, tájékoztatására is.

A parlamenti témafelelõs Béatrice Patrie (szocialista, francia).

Jelentéstevõ: Béatrice Patrie (PES, FR)

Jelentés: (A6-0281/2007) – Zöld könyv a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról

Belsõ Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

2007. szeptember 6., csütörtök

Jogalkotási figyelõ:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2010

Béatrice Patrie

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Patrie&partNumber=1&language=HU&id=4309

Perger István /EU Parlament Sajtószolgálat

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.