A Magyar Telekom 2014. február 27. -én közzétette 2013. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

A Magyar Telekom 2014. február 27. -én közzétette 2013. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

 

§ A bevételek kis mértékben, 0,5%-kal 164,9 milliárd forintról 165,7 milliárd forintra nőttek 2013. negyedik negyedévben 2012 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó és a nem hang alapú mobil bevételek növekedését ellensúlyozta a magyar és macedón vezetékes és mobil hang alapú bevételek csökkenése.

 

§ Az EBITDA 4,7%-kal 37,0 milliárd forintról 38,8 milliárd forintra nőtt az egyéb működési költségekben elért megtakarításoknak köszönhetően, köztük marketing, tanácsadói díjak, bérleti díjak, egyéb adók és díjak, mely utóbbi kettő a set top boxok illetve az éves frekvencia díjak 2013 korábbi időszakaiban történt aktiválásának köszönhető. A létszám leépítési programokkal kapcsolatos végkielégítések, valamint a működést terhelő adók csökkenése is kedvezően hatott az EBITDA-ra.

 

§ Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 29,0 milliárd forintról 27,0 milliárd forintra csökkentek, mivel a mobil hálózat modernizációja mind Macedóniában mind Magyarországon az érintett eszközök hasznos élettartamának lerövidülését eredményezte, ami megnövelte az értékcsökkenési költségeket 2012-ben. Az ebből adódó csökkenést csak részben ellensúlyozták az új illetve meghosszabbított licenszek és az aktivált éves frekvenciadíjak következtében növekvő értékcsökkenési költségek.

 

§ A nettó pénzügyi költségek 8,4 milliárd forintról 8,0 milliárd forintra csökkentek. A magasabb hitelállomány kedvezőtlen hatását ellensúlyozták az alacsonyabb átlagos kamatszintek és az árfolyamveszteség csökkenése, mivel 2013. negyedik negyedévben a forint 0,5%-kal erősödött az euróhoz képest, ami kis árfolyamnyereséget okozott, miközben 2012. negyedik negyedévben a forint 2,7%-kal gyengült, és ezáltal árfolyamveszteséget eredményezett.

 

§ A nyereségadó a 2012. negyedik negyedévi 0,8 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra nőtt 2013. negyedik negyedévben, összhangban a magasabb adózási előtti eredménnyel. Az egyéb jövedelemadók (mint a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék) változatlanok maradtak 2,0 milliárd forintos szinten, mivel ezek számításának alapja a bruttó fedezet és nem az adózás előtti eredmény. Ennek eredményeként 2013. negyedik negyedévben az effektív adóráta 66,5% volt.

 

§ A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 1,6 milliárd forintos veszteségről 0,3 milliárd forintos nyereségre nőtt 2013. negyedik negyedévben 2012 azonos időszakához képest, elsősorban a magasabb EBITDA-nak köszönhetően, amit csak részben ellensúlyozott a magasabb nyereségadó.

 

§ Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 13,6 milliárd forinttal, a 2012. évi 145,2 milliárd forintról 131,6 milliárd forintra csökkent 2013-ban. A csökkenés oka elsősorban az előző évihez képest 15,4 milliárd forinttal alacsonyabb EBITDA. Bár a működő tőke is kedvezőtlenül változott, az üzleti tevékenységből származó egyéb cash flow javulása ellensúlyozta ezt, amit többek között a 2013-ban fordítottan faktorált szállítói szerződések és a 2012. évi macedóniai ingatlan tranzakció eredményezett.

 

§ A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 42,8 milliárd forinttal, a 2012. évi 103,3 milliárd forintról 146,1 milliárd forintra nőtt 2013-ban. A jelentős növekedés oka elsősorban a 2013. harmadik negyedévi 38,0 milliárd forint összegű magyarországi frekvencia licenszek meghosszabbítási díja és a 3,1 milliárd forint összegű macedón 4G licensz díja. Mindehhez társult még 17,5 milliárd forint összegben a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválása. Mindezek, valamint a 2012. első negyedévi 10,9 milliárd forint összegű 900 MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a Capex 4,9 milliárd forinttal csökkent, elsősorban a 2012. évi 10,7 milliárd forint összegű, a macedón leányvállalatunknál végrehajtott pénzmozgással nem járó, de Capex-ként elszámolt ingatlancsere tranzakció következtében.
2013-ban a Capex teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 122,2 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 4,4 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 15,2 milliárd forintot, Montenegróban pedig 4,3 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.

 

§ Módosítottuk a szabad cash flow meghatározását annak érdekében, hogy jobban tükrözze a Társaság valós készpénztermelését, mivel az újabban használt pénzügyi konstrukciók következtében némely működéshez kapcsolódó tétel a pénzügyi cash flow részeként kerül elszámolásra. A korábbi definícióról (szabad cash flow: az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) az alábbi definícióra térünk át: az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével /eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegekkel korrigált cash flow összege. Ennek következtében a korábbi időszakok szabad cash flow-ja is módosult. A megváltoztatott definíció alapján a szabad cash flow 2012. évi 59,7 milliárd forintról 0,6 milliárd forintra csökkent 2013-ban, az alacsonyabb működési cash flow, a magasabb Capex és a Pro-M értékesítéséből származó nyereség 2012. évi eredményt javító hatásának következtében.

 

§ A nettó adósságállomány a 2012. végi 273,1 milliárd forintról 2013 végére 381,2 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 43,8% volt 2013. év végén, részben a jövőbeni éves frekvencia díjak aktiválása, valamint a fordítottan faktorált szállítói szerződések miatt megemelkedett pénzügyi kötelezettség eredményeként.

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„2013-ban a várakozásokkal összhangban 5%-os bevétel növekedést értünk el az RI/IT- és a kiskereskedelmi gáz és áramszolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően. A Telekom Magyarország szegmensben az összecsomagolási stratégiánkat tovább folytatva sikerült 2%-ra csökkenteni a hagyományos vezetékes hangszolgáltatások lemorzsolódását. Ugyanakkor a vezetékes internet és a TV szegmensben egyaránt jelentősen nőtt a piaci részesedésünk, valamint az értékteremtő akvizíciók és a belső növekedés együttes eredményének köszönhetően sikerült a legtöbb TV előfizetőt megszereznünk a piacon. Az elmúlt hónapokban a mobil piacon az új korlátlan beszélgetést nyújtó díjcsomagokon volt a legnagyobb hangsúly. A korlátlan ‘Next' mobil díjcsomagjaink nagyon keresettek voltak új és meglévő előfizetőink körében egyaránt, és sikeres felfelé migrációval járó értékesítési erőfeszítéseink eredményeként csökkent az ARPU-ra nehezedő nyomás.

Macedóniában a kiélezett versenyből adódó nyomás a negyedik negyedévben sem enyhült, ami kedvezőtlenül hatott a pénzügyi eredményekre. A nyereségesség ugyanakkor továbbra is magas volt, az EBITDA ráta 39%-ot ért el. Mindemellett múlt év december elején az országban elsőként elindítottuk a 4G szolgáltatást. Montenegróban az év során növeltük a mobil hang piaci részesedésünket, miközben a vezetékes hang, internet és TV szegmensekben is megőriztük vezető pozíciónkat.

A kedvezőbb magyarországi működési eredményeknek köszönhetően az EBITDA éves szinten várakozásinknál kisebb mértékben, kevesebb, mint 8%-kal csökkent. A terveknek megfelelően 2013-ban 5%-kal, 87,5 milliárd forintra csökkent a Capex (a spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül).

Előretekintve 2014-re arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi energia és a készülékértékesítés növekedése kisebb mértékű lesz, így a bevételek csökkenhetnek a 2013. évi szinthez képest, várakozásaink szerint legfeljebb 3%-kal. Várakozásaink szerint a jelentett EBITDA 3%-6%-kal csökken a bevételösszetétel folytatódó, ámbár lassuló változásának következtében, mely szerint a bevételek egyre nagyobb része származik az alacsonyabb jövedelmezőségű szolgáltatásokból. A Capex célkitűzésünk 2014-re kb. 87 milliárd forint (a spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül), amit terveink szerint olyan projektekre költünk, amelyek a jövőbeni hatékonyság javítását segítik, mint pl. az IP migráció vagy az integrált CRM és számlázási rendszerek."

A Magyar Telekom 2013. egész évre vonatkozó és negyedik negyedéves eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük