Kettős nyomás alá került mintegy 50 ezer hazai kapcsolt vállalkozás, melyeknek egymással való elszámolását, árképzését kiemelt figyelemmel kíséri az adóhatóság. Egyrészről számíthatnak a hazai és nemzetközi adóhatóságok fokozódó ellenőrzéseire, másrészről a radikális piaci változások miatt elkerülhetetlenné vált a társaságok gyors reakciója a kapcsolt vállalkozásokkal kialakított szerződések, árazás területén.

 

Kettős nyomás alá került mintegy 50 ezer hazai kapcsolt vállalkozás, melyeknek egymással való elszámolását, árképzését kiemelt figyelemmel kíséri az adóhatóság. Egyrészről számíthatnak a hazai és nemzetközi adóhatóságok fokozódó ellenőrzéseire, másrészről a radikális piaci változások miatt elkerülhetetlenné vált a társaságok gyors reakciója a kapcsolt vállalkozásokkal kialakított szerződések, árazás területén.

A kapcsolt vállalkozások árképzését árgus szemek figyelik

Az APEH nyilvántartása szerint közel 50 ezer kapcsolt vállalkozás* működik Magyarországon, melyeknek egymással való elszámolását, transzferár képzését kiemelt figyelem kíséri. Esetükben különös figyelmet kap az egymással folytatott ügyleteik során alkalmazott árképzés, különösen amennyiben azok eltérnek a szokásos piaci ártól. Ebben az esetben azonnal felmerül az adóalap módosításának kötelezettsége, illetve lehetősége.

Az adóhatóság (APEH) idén fokozott figyelemmel ellenőrzi a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakat, s azok dokumentálását, hiszen ellenőrzési feladatai között elsőként szerepel a transzferárak ellenőrzése, s ezen belül is kiemelt a nemzetközi ügyletek elszámolásainak áttekintése. „Az RSM International hálózatából származó információk szerint ez a hangsúlyeltolódás nem egyedi jelenség, hasonló folyamatok figyelhetők meg az Egyesült Államokban, Kínában, az Egyesült Királyságban és Hollandiában is. Várható, hogy a határokon átnyúló ügyletekhez kapcsolódóan az érintett államok adóhatóságai kölcsönös egyeztetéseket is lefolytatnak majd„ -összegezte a tapasztalatokat Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A társaságok kötelezettek a transzferárakhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítésére, melynek határideje megegyezik a társasági adó bevallásának időpontjával. Praktikusan, ha üzleti évük megegyezik a naptári évvel, még néhány hét áll rendelkezésükre, 2009. június 2-ig.

Ügyletenként előírt dokumentálási kötelezettség

2005 óta a kapcsolt vállalkozások között fennálló minden egyes szerződés, ügylet esetén, ideértve az ellenérték nélküli ügyleteket is – melyben az adóév során teljesítés történt -, ún. transzferár dokumentációt kell készíteni az adott tranzakció áttekinthetősége érdekében. Mivel a jogszabályok alapján a társaságok szerződésenként, illetve ügyletenként 2 millió forintig terjedő bírsággal büntethetők, így a nagyobb konszernek esetében a kivethető bírság összességében akár a 100 millió forintot is meghaladhatja. A tapasztalatok szerint az adóhatóság ellenőrzései során már nemcsak a dokumentációk meglétét, a tartalmi követelmények teljesülését, hanem azok elkészítésének időpontját is ellenőrzi, s a késedelem esetén sem tekint el a bírság kiszabásától. Az adóhatóság 2009 első negyedévében már 125 vizsgálatot folytatott le, melyek túlnyomó része bírság kiszabásával zárult.

A korábbi évekkel szemben nagyon radikális és gyors változások zajlanak le a vállalkozások életében, a szerződő felek igyekeznek mielőbb érvényesíteni a szerződéses kondícióikban a válság hatásait. E változások nemcsak az ellenérték módosulásában, hanem egyéb feltételek megváltoztatásában is tetten érhetőek (fizetési feltételek, garanciális elemek beiktatása, stb.). Így nem megkerülhető, hogy a kapcsolt vállalkozások is felülvizsgálják egymás közötti korábbi szerződéses feltételeiket a korábban kötött szerződés adta keretek között. Már nem kielégítő az a korábban bevált gyakorlat, mely szerint a kapcsolt vállalkozások a szerződéseiket a korábbi tapasztalataik alapján megkötik, majd később kérnek fel egy tanácsadót, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében utólag készítse el a transzferár nyilvántartásaikat, mintegy alátámasztva az alkalmazott transzferárakat. „A jelenlegi helyzetben valós igényként jelenik meg – melyet feltételezhetően a későbbi adóhatósági ellenőrzési gyakorlat is alá fog támasztani – hogy a kapcsolt vállalkozások már a szerződéses kondíciók módosítása során is nemzetközi háttérrel rendelkező tanácsadót vonjanak be." -emelte ki Kalocsai Zsolt.

 

A kisebb cégek sem lehetnek nyugodtak

Az adóhatóság a kis- és mikro-vállalkozások esetén is vizsgálhatja a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakat. Ennek során különös figyelmet fordít a kis és mikro vállalkozások körében a kapcsolt vállalkozások között nyújtott ingyenes szolgáltatásokra, vagy termékátadásokra. A legjellemzőbb ilyen ingyenes termékátadás, szolgáltatásnyújtás például: irodaszer, gépjárműbérlet, könyvelés, irodabérlet, közműszolgáltatások, kölcsönnyújtáshoz kapcsolódó különböző biztosítékok stb.

Ugyanakkor könnyítést jelent a kis- és mikro vállalkozások számára, hogy mentesülhetnek az ügyletek dokumentációjának elkészítése alól, amennyiben a kapcsolt vállalkozások dolgozói létszáma 50 főnél kevesebb, és éves árbevétele vagy mérlegfőösszege nem éri el a 10 millió eurós határt.

* Amennyiben egy vállalkozás, közvetve, vagy közvetlenül 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal rendelkezik egy másik vállalkozásban – vagy egy tulajdonos mindkét vállalkozásban több mint 50 százalékos mértékű szavazati joggal bír -, kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük