2009. június 8-án  az SAP Hungary és a Pannon mobil szolgáltató az automatikus mérőóra-leolvasás (Automatic Meter Reading,  AMR)  témakörben exkluzív szakmai napot tartott.  A közműszolgáltatókat megszólító rendezvényen azokat a megoldásokat ismertették, melyekkel a gazdasági kihívások és az egyre növekvő ügyfél-elvárások idején az érintettek lépést tarthatnak a technológia fejlődésével, s eleget tehetnek az Európai Unió vonatkozó irányelveinek is.

 

2009. június 8-án  az SAP Hungary és a Pannon mobil szolgáltató az automatikus mérőóra-leolvasás (Automatic Meter Reading,  AMR)  témakörben exkluzív szakmai napot tartott.  A közműszolgáltatókat megszólító rendezvényen azokat a megoldásokat ismertették, melyekkel a gazdasági kihívások és az egyre növekvő ügyfél-elvárások idején az érintettek lépést tarthatnak a technológia fejlődésével, s eleget tehetnek az Európai Unió vonatkozó irányelveinek is.

A rendezvényen a közép európai régió közmű-fejlesztési szaktekintélyei prezentálták az új-generációs közmű- megoldásokat, az eseményre az összes magyarországi közmű vállalatot meghívták.  

A jelenlegi gazdasági környezetben az üzleti hatékonyság javítása a közmű-szolgáltatók esetében is kiemelt fontossággal bír.  A hosszú távú, fenntartható működést szem előtt tartó cégek számára a költségek egyszerű lefaragása azonban nem nyújt olyan, üzletileg is kifizetődő megoldást amely egyúttal az ügyfelek számára is előnyöket biztosít.  

A konferencia témája, az ún. Smart Metering  (intelligens mérőóra-leolvasás) technológiája volt, amellyel lehetővé válik a mérőórák automatikus, költség- és környezetkímélő leolvasása;  s a mért értékek mobil továbbításával azonnal, a távolság- és időkorlátokat legyőzve lehet hozzájutni a szükséges adatokhoz,  melyek informatikai infrastruktúrával valós időben fel is dolgozhatók.

A rendezvény szervezői közül;  a Pannon mobil rendelkezik a szükséges távközlési tapasztalattal és a gépek közötti (Machine-to-Machine, M2M) kommunikáció terén összegyűjtött tudással, megoldásokkal, az SAP-nál pedig a közmű-szolgáltató vállalatok tevékenységéről állanak rendelkezésre átfogó ismeretek, így a két cég összesített lehetőségeivel a szolgáltatók hatékonyan működtethetik vállalataikat,  a végfelhasználók  kézben tarthatják energia-fogyasztásukat, ezen keresztül pedig a környezetvédelem globális ügye, pl. a CO2 kibocsátás is előnyösen befolyásolható.

Anders Jensen, a Pannon vezérigazgatója köszöntőjében rámutatott, keresik az ügyfelek, (akár a kisvállalatok) igényeik kielégítésére az új megoldásokat. A gépek közötti kapcsolat új technológiája már létezik, Magyarországon a Pannon is ennek meghonosításán tevékenykedik, élvonalbeli szerepet vállal.  Skandináviában már bíztató eredmények születtek ezen a területen, Magyarországon a Pannon az első olyan közmű vállalat, amely nagyobb méretekben alkalmazza az új technológiát.

Ablonczy Balázs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a Pannonal való együttműködésben kiemelte az új megoldások gazdaságosságára, és a hatékonyságra való törekvést.  A hatékonyság kérdése egyre fontosabbá válik. A gépek közötti kapcsolat nagyon fontos kérdés, a Pannon ebben vezet a magyar piacon, a Pannon GPRS meghatározó jelentőségű a csatlakozásokban. A Pannon megkereste az SAP az együttműködésre, s ott vételkészséget tapasztalt, mivel az SAP-nál az év elején megfogalmazták; a vállalat jövője a mobilitás felé való nyitásban van. A mobil megoldások az élet minden területén előtérbe fognak kerülni, s az SAP adatkezelő-feldolgozó, stb. megoldásait használó ügyfelei is efelé haladnak.

Az elektromos erőforrások liberalizációjának erősödésével, s a globálissá váló piac hatására,  a kormányzati döntéshozók mindenütt igyekeznek egyensúlyba hozni a fogyasztást a termelési lehetőségekkel.  A fogyasztás hagyományos mérőkészülékei csak az össz-fogyasztást mérik, és nem adnak információt a fogyasztás ideje alatt végbemenő változásokról. Az intelligens mérőórák gazdaságos megoldást adnak erre a feladatra, a szolgáltatók így különböző, rugalmas ár-csomagokat alkalmazhatnak napszaktól és évszaktól függően.  Az elektromos áram előállítási ára ugyanis napszak- és évszakfüggő. A csúcsidőben megemelkedő fogyasztás kielégítésére pótlólagos áramfejlesztőket kell beindítani, ami arra az időszakra az áram árát megemeli.  A fogyasztók „elterelése" ezekről az időszakokról határozott gazdasági, azon túl környezetvédelmi előnnyel is jár, a széndioxid kibocsátás megregulázása révén.

A mérési adatok fejlett leolvasási módszereivel rugalmasabb számlázási ciklusok alakíthatók ki, a szolgáltatás időszakos igénybevételének jelzése előnyös a fogyasztó számára is, mivel kalkulálni tudja energia-fogyasztását, és az aktuiális mérőóra állás szerint változtathatja azt.  Átláthatóvá válik a szolgáltatás-ellentételezés rendje. 

A fejlett mérőóra-leolvasás alkalmazásával tehát;

-hatékonyabb a szolgáltatás,

-észlelhető a szolgáltatás-kimaradás,

-visszajelzések küldhetők,

-csökken az üzemi költség,

-automatizálható a leolvasás,

-egyszerűen megoldható a szolgáltatásra való fel- és lecsatlakozás.

A víz-, gáz és az elektromos áram mérőóráinak automatikus leolvasás során a mért fogyasztási adatokat össze kell gyűjteni, ki kell értékelni és feldolgozásra valamilyen hálózaton át egy központi adatbázisba kell eljuttatni  számlaképzés, hibakeresés és elemzés céljából.  A központi adatbázisban való további feldolgozás során az adatokból informatikai módszerekkel számos gazdasági-válllatvezetési megoldás származtatható.

Az intelligens mérőóra, a smart meter,  olyan fejlett  (többnyire elektronikus) mérőeszköz, amely a korábbi megoldásokhoz képest egyértelműbben tudja azonosítani a fogyasztót, a követett eljárás a  smart metering.

Az  intelligens (smart) jelző onnan származik, hogy az adatgyűjtés többnyire programozott logikán alapul. A hasonló fogyasztásmérő eszközöknek hosszú múltja van, de az intelligens (okos) mérőórák kombinált technológiája újabb keletű;  ezek valós-idejű, vagy közel-valós-idejű érzékelőket, áramkimaradás-jelzőket tartalmaznak, s alkalmasak az áram minőségi jellemzőinek figyelésére is.  Ezek a kiegészítő eszközök már többet jelentenek  egy egyszerű  automatikus mérés-regisztrálónál (automated meter reading,  AMR).  Sok tekintetben inkább fejlett mérőrendszernek  (advenced metering infrastructure,  AMI)  tekinthetők.  Az intelligens mérő-leolvasó órák olcsóbb megoldást jelentenek a hagyományos, időszakonként leolvasott mérőóráknál, s a legkülönbözőbb fogyasztói körben jól használhatók, beleértve a háztartásokat is.  

A kereskedelmi és ipari fogyasztóknál időszakosan működtetett, valamint a használati időt mérő órák már korábban is használatosak voltak, de AMR képességekkel többnyire nem voltak ellátva.  Az okos mérőórákból viszont intelligens hálózatok (smart grid) is kialakíthatók. 

Az alkalmazott eszközök elsődleges előnye a szolgáltató számára, hogy többnyire elmarad a hagyományos leolvasáshoz a fogyasztási helyre való kiszállás, a számla kiállítása pedig a valósághoz jobban közelítő fogyasztás-számításra alapján történik, ami jobb megoldásnak bizonyul, mint az előre-fizetett, vagy a feltételezett fogyasztásra épülő kalkuláció.

Az AMR technológia alkalmazásakor találkozunk kézi, mobil és hálózat-alapú eszközökkel, amelyek az adatokat vezetékes vagy vezeték nélküli telefonhálózaton, rádiós összeköttetésen, vagy magán az elektromos hálózat vezetékén át továbbítják.  (Utóbbi az un. PLC, vagy Power Line Communication, melyet magyar viszonylatban is alkalmaznak elektromos szolgáltatók. Léteznek interfészek gáz- és vízmérők csatlakoztatására is.)

A mérőeszközök gyakorlati megvalósításakor szükség van egy AMR-képes mérődoboz telepítésére a fogyasztási helyen, amely össze tudja gyűjteni a kiértékelésre szánt mérési adatokat. Ezeket az adatokat azután többféle módon lehet leolvasni, különböző eszközökkel.

A hálózat nélküli kézi eszközök a kijárós mérő-leolvasó alkalmazottak intelligens berendezései;  un. kontakt méréseket lehet velük eszközölni, a korábbinál pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé.  Egy kis kézi számítógépet, vagy adatgyűjtő eszközt tartalmaznak érintő-szenzorral, vagy szondával. Az automatikusan begyűjtött adatokat később egy számlázó vagy adatgyűjtő számítógépre lehet áttölteni.

A rádiófrekvenciás összeköttetést használó AMR eszközök között is találunk hordozható(kézi), mozgó és fixen telepített hálózatra dolgozó mérésgyüjtő berendezéseket.

A kézi AMR eszközben hordozható számítógép található beépített, vagy csatlakoztatható rádió adó-vevővel az AMR-képes mérőóra adatainak begyűjtésére.   

A mobil mérő-leolvasót általában gépkocsiban alkalmazzák adatok automatikus leolvasására. Gyakran kombinálják navigációs és térképező alkalmazásokkal, GPS és térkép szoftverekkel. Tartozhat hozzá laptop, vagy saját számítógép, kiegészítő szoftver, rádiófrekvenciás adó-vevő és több külső mobilantenna. 

Fixen telepített hálózat esetén egy sor antennát használnak, antenna-tornyokkal, adatgyűjtőkkel, ismétlőadókkal, vagy más tartósan telepített infrastruktúrával, amelyek mind arra szolgálnak, hogy az AMR-képes mérőórák mérési eredményeit továbbítás céljából összegyűjtsék és egy központi számítógéphez, emberi közreműködés nélkül továbbítsák.

Rádiófrekvenciás adat-továbbító technológiák AMR-re:

-szűksávú (Narrow Band), egyetlen fix frekvenciával,   (példaként;  narrow-band és WiFi kombinációjára állt át az   

 amerikai Corpus Christi városa, miután az AMR kézi leolvasást végző alkalmazottját egy kutya megtámadta…)

-szórt-spektrumú  (Spread Spectrum),

-közvetlen sorozatú szórt spektrumú (Direct-Sequence Spread Spectrum, DSSS),

-frekvencia-ugrásos szórt spektrumú (Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS).

Az  AMR mérések továbbítására felhasználhatók a

-cellás mobiltelefon rendszerek,

zigbee,

bluetooth,

Wavenis ,

stb.

Az adatok továbbítására használt rádófrekvenciás hálózat maga is többféle kialakítású: hordozható, mobil, vagy fixen telepített. Léteznek két-irányú és egy-irányú,  ill. hibrid RF rendszerek is, amelyek licencelt és szabadon felhasználható sávokon egyaránt dolgozhatnak, országonként eltérő felállásban.  Az európai országokban az elektromos  fogyasztásmérési eredményeket a  433/868 MHz-es rádiósávon továbbítják. 

Topológiáját tekintve, egy ilyen RF hálózat többnyire csillag-kialakítású, gyűjtőközponttal vagy ismétlőadóval (reapeterrel).  A repeater az RF jelet továbbíthatja oda-vissza irányban, vagy visszairányban konvertálva valamilyen vezetékes (telefon, ill. IP) hálózatra, a gyűjtő (kollektor) számára.

Az intelligens mérőóra-leolvasásban előrehaladott országok:

Olaszország:  a legszélesebb körben, 27 millió ügyfélnél alkalmazzák a technológiát. 

Az adatforgalom az erősáramú hálózat vezetékén zajlik a koncentrátorokig, onnan a szerverekig IP hálózaton.

A szolgálató a fogyasztónál teljeskörű ki-be kapcsolást,  ill. fogyasztás-határolást végezhet központilag.

Kanada:   több mint 800 ezer otthon és vállakozás alkalmazza (2007.)

USA:   Kalifornia államban a legelterjedtebb.

Törökország:   több mint 1,5 millió okos mérő.

Ausztrália:   Vikctoria államban 2013-ig teljeskörű bevezetése várható,  2,6 millió mérőkészülékkel.

Élenjáró skandináv államok:    Finnország, Svédország, Norvégia,  Dánia.

Írország:     2007-től számítva öt éven belül minden háztartást ellátnak vele.

Nagy-Britannia:    20020-ig minden háztartást el akarnak látni.

A témakörrel foglalkozó nemzetközi szervezet a  The Automatic Meter Reading Association (AMRA).

Az okos mérőórákhoz kapcsolódó júniusi hazai konferencián több cég is kínálta megoldásait AMR témakörben.

Björn Peltonen, a Telenor Cinclus OY  cég értékesítési menedzsere és Anders Ricknell,  a Cinclus üzletfejlesztési embere a  Smart Metering Infrastruktúráról és nagy horderejű bevezetési projektek tapasztalatairól szólt.
Dr. Simo Makkonen, a Process Vision vezérigazgatója a Generis MDM (Metering Data Management) megoldás tapasztalatait ismertette.

Slawomir Klimowicz, az SAP  közép-kelet-európáért is felelős szakterületi vezetője, az SAP megoldását hozta közelebb a hallgatókhoz, amelyben a hatékony energiairányításra  az SAP Advanced Metering Infrastructure segítségével kerül sor.
Az SAP vezető előadásában nagy reményeket fűzött a megoldás globális elterjedéséhez, de magyarországi alkalmazásához is.  4-5 éve foglalkozik a témával, s két éve áll kapcsolatban több európai vállalattal, akik nagyon aktívak a területen.  Magyarország jó terepe lehet ezen vállalatok tevékenységének,Nyugat-európában, északon és Lengyelországban is nagy az érdeklődés a szolgáltatás iránt.

Intelligens mérő lokalizálásról és adatfeldolgozásról van szó, amely milliárd dolláros megtakarításokat eredményezhet.  Üzleti előnnyel jár tehát alkalmazása, s helyzeti előnyt jelenthet hazai vonatkozásban az SAP

kivételesen erős pozíciója (más európai országokhoz képest).

A piac nem mindig mutat nyitottságot, meg kell nyitni valamilyen formában, de a Smart Metering mindenkit érdekelhet. 

Az SAP az AMR  technológia felé való nyitásával szerepet kíván vállalni az energia gazdaságban is!

A '80-as években az USA-ban indult megoldás mára, az összeépíthető méretű alkotórészek révén érett meg a széleskörű telepítésre.

Európai beruházók több mint  3 milliárd eurót fektettek a technológiába, kb. 30 millió mérőeszközt építettek már be.

Egy-egy berendezés teljes költsége mintegy 10-150 euróra számítható.  Vállalati alkalmazásokban is maximalizálni lehetett az előnyöket, amelyek szemmel láthatók, s az egy főre eső költség csökkenése nyilvánvaló.

Vannak meggondolandó momentumok, pl. az IP összeköttetések használata körül, hiszen a széleskörű AMR forgalom IP hálózatokra terelése szűk keresztmetszetet eredményezne azokon.

Az energia-gazdálkodásban nagy körültekintésre van szükség a jövő tervezésekor,  Magyarországon pl. nyaranta a meleg előre vetíti a légkondicionálók további terjedését, ami energia-igényt generál, végső soron növeli a széndioxid kibocsátást.  A fogyasztás intelligens szabályozása az intelligens mérők mellett érvel.  Az amerikai Kaliforniában kiszámították, a rugalmas tarifa bevezetésével mintegy  5 milliárd dollárnyi új beruházást lehet megtakarítani.

Svédországban  törvény szól róla, hogy 2009. jan.1-től a szolgáltatók nem havonta, hanem sűrűbb időközönként tájékoztassák a fogyasztókat egyenlegükről, hogy kalkulálni tudják energia és pénzügyi egyenlegüket. Itt egyszerűbb volt intelligens mérőórát felszerelni a háztartásokban, mint újabb nagyszámú leolvasó alkalmazottat munkába állítani.

Portugáliában az áramforgalmazók üzletet látnak a megoldásban, 5-10-20 évre készült számításaik kimutatták, gyorsan, akár 3 év után lehet nyereségessé tenni a beruházást. Az SAP erősíti jelenlétét a témában és megfontolásra fogja javasolni régiós tanács létrehozását.

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_meter

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük