Csütörtök délután mutatták be a városligeti park rehabilitációjának vázlatterveit. Ezekbe a tervekbe már beépítették azokat az észrevételeket és javaslatokat, amelyeket a megelőző széleskörű társadalmi egyeztetés során tettek a résztvevők. Persányi Miklós, a fórumot szervező miniszteri biztos elmondta azt is, hogy további eredmények születtek a Városliget zöldfelületének növelése terén, és határozott szándék van a Ligeten átmenő gépkocsiforgalom jelentős csökkentésére is.

 

Csütörtök délután mutatták be a városligeti park rehabilitációjának vázlatterveit. Ezekbe a tervekbe már beépítették azokat az észrevételeket és javaslatokat, amelyeket a megelőző széleskörű társadalmi egyeztetés során tettek a résztvevők. Persányi Miklós, a fórumot szervező miniszteri biztos elmondta azt is, hogy további eredmények születtek a Városliget zöldfelületének növelése terén, és határozott szándék van a Ligeten átmenő gépkocsiforgalom jelentős csökkentésére is.

 

Csütörtök délután tartották meg a hatodik fórumot a prof. dr. Persányi Miklós miniszteri biztos által életre hívott Liget Park Fórumok sorozatában. Ezúttal a Városliget parkjának rehabilitációjával kapcsolatos vázlatterveket mutatták be az érdeklődőknek. Mint ismeretes, az elmúlt hónapokban széleskörű társadalmi egyeztetést folytattak, amelynek során 118 szervezet, intézmény és közösség összesen 558 észrevételt és javaslatot fogalmazott meg a Liget parkjának fejlesztésével kapcsolatban. A javaslatok nagy részét – mintegy 90 %-át – ténylegesen sikerült is befogadni, így ezek be is lettek építve a most bemutatott vázlattervbe.

 

Egyeztetések, eredmények

A fórumot megnyitó köszöntőjében a miniszteri biztos úgy fogalmazott, vitán felül bebizonyosodott a Liget Park Fórumok és a kapcsolódó egyeztető mechanizmusok létjogosultsága. Az egyeztetés-sorozat ugyanis úgy lett a Városliget parkjáról való értelmes gondolkodás és párbeszéd legfőbb színtere, hogy az információcsere a párbeszéd örömén túl jelentős szellemi terméket is napvilágra hozott.

A cél kezdettől fogva az volt, a Városliget parkját sokféle célra használó sokféle ember közül lehetőleg mindenkinek többet, jobbat lehessen adni, egy minél több embernek minél jobban tetsző fejlesztés valósuljon meg. Ez persze azt is jelenti, hogy a Ligetet különféle célokkal felkereső emberek eltérő, sokszor egymással ellentétes igényeit ésszerű módon kell integrálni, közös nevezőre hozni.

A miniszteri biztos elmondta az is, hogy a példátlanul széles körben lefolytatott társadalmi egyeztetés mellett az elmúlt hónapok során több más, a Városliget szempontjából fontos ügyben is sikerült eredményeket elérni. Sok-sok egyeztetés után az eredetileg a Városliget területére tervezett üzemeltetési központ számára sikerült a Ligeten kívül, a Hermina út túloldalán helyet találni. Ez a központ a Városliget területén álló, legutóbb állatorvosi rendelőként használt épületek lebontása után, az eltűnő épületek helyére került volna, így azonban a lebontott épületek helyre is zöldfelület kerül. De más területeken is sikerült zöldfelületi nyereséget elérni. Így a projekt keretében nemcsak a Liget meglévő állapotához képest fog növekedni a zöldfelületek kiterjedése, hanem a tavaly ősszel bejelentett tervekhez képest is. Annál is inkább, mivel a Városligetbe tervezett épületek meglévő épületek helyére, vagy olyan helyekre kerülnek, ahol eddig nem zöld, hanem burkolt felület volt.

A miniszteri biztosnak sikerült minden érintettel elfogadtatni azt az elvet is, hogy a Városligeti-tóban az év minden szakában víznek kell lennie, kivéve természetesen a Műjégpálya területét a téli időszakban. Az elmúlt években ugyanis a tó nagyobbik fele az év nagy részében egyáltalán nem kapott vizet, hanem a mederben különféle rendezvények megtartására került sor.

Persányi professzor miniszteri biztosi kinevezése után szinte azonnal ráirányította a figyelmet a Városligeten áthömpölygő tarthatatlan gépkocsiforgalom problémájára is. Az átmenő forgalom radikális csökkentéséhez azonban a Városliget határain túlmutató közlekedésszervezési megoldásokra van szükség. E téren is közelebb került a megoldás, hiszen a Kormány nemrégiben arra is felkérte a miniszteri biztost, hogy a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve tegyen előterjesztést a probléma lehetséges megoldására, figyelembe véve a környező városrészek közlekedési viszonyait.

 

„Zöld csápok", közel 40 ezer új fa

A Városliget határán túlmutató kérdés Budapest közterületi faállományának fejlesztése is. A miniszteri biztos már korábban is megfogalmazta a Városligetből a környező kerületekbe kinyúló „zöld csápok" gondolatát. E téren jelentős eredmény a 10.000 új fát Budapestre program, amely jelenleg is folyik, és városszerte látni lehet a program nyomán történt fatelepítéseket, a fasorok hiányzó fáinak pótlását. Emellett a miniszteri biztos megkereste a 23 fővárosi kerületet is annak felmérése érdekében, hogy hol milyen munkálatokat végeznek a faállomány fejlesztése terén. Amint Persányi professzor elmondta, meggyőződött arról, hogy a kerületekben egyre inkább tervezettek és tudatosak a fatelepítési programok, a telepítési ütem pedig jóval meghaladja a veszteségeket.

A 23 fővárosi kerületben a 2016-os évben összesen 8572 darab fát ültettek, 2017-ben a tavaszi és az őszi fásítási időszakban a tervek szerint 7982 fa elültetésére kerül sor, 2018-ban és 2019-ben pedig várhatóan csaknem 11 ezer fát ültetnek a kerületek. Ha ehhez még hozzászámítjuk a FŐKERT Zrt. gondozásában zajló 10.000 új fát Budapestre programot, akkor kiderül, hogy három év alatt közel 40 ezer új fával gyarapodnak a főváros közterületei.

 

A Liget parkjának rehabilitációja

A miniszteri biztos bevezetője után Rostás Zoltán, a Városliget Zrt. stratégiai igazgatója ismertette a tervezési munka során a megrendelő által megfogalmazott fő szempontokat. Emlékeztetett arra, hogy a Városliget története során utoljára egy évszázada volt mód hasonló nagyságrendű parkfejlesztési munkálatok megvalósítására, és külön kiemelte, hogy alapos, minden szempontot figyelembe vevő tervezésre van szükség, hiszen ezek a tervek határozzák meg a Liget parkjának arculatát az elkövetkező évtizedekre.

A tervezési szempontok közül a stratégiai igazgató néhányat külön is kiemelt, így például a tervezett új sportolási lehetőségeket, a kivilágított, biztonságos futókört, vagy éppen a Városligetet kutyával felkeresők számára kínált szolgáltatásokat.

A városligeti park rehabilitációjának vázlattervét Szloszjár György, a tájépítészeti pályázaton nyertes Garten Studio Táj- és Kertépítész Iroda vezető tervezője ismertette. Bevezetésként áttekintést adott a tervezési folyamatról, és elmondta azt is, hogy a vázlatterv elkészítésében összesen 80 fő vett részt, akik 21 különböző, a Városliget parkjának tervezése szempontjából fontos szakterületet képviseltek. A tervezés során egy összetett, változatos szolgáltatásokat kínáló családi szabadidőparkban, a park eredeti jellegének megőrzésében, történeti értékeinek megjelenítésében, és az alapvető parkfunkciók erősítésében gondolkodtak.

A vezető tervező ezután bemutatta a terület egészére vonatkozó zöldfelületi koncepciót, ide értve az úgynevezett élőhely hálózatok kialakítását is. Áttekintette a tervezési területet és annak különböző zónáit, és bemutatta a Városliget parkjának egészére, illetve egyszerre több zónájára kiterjedő fejlesztési elemeket is. Ilyen lesz például a városligeti futókör, amelynek hosszát két kilométeresre tervezik, és amely elég széles lesz ahhoz, hogy futás közben kényelmesen lehessen előzni, illetve, hogy a látássérült futók látó futótársukkal együtt sportolhassanak. Szó esett a Ligetbe érkezők tájékoztatását és biztonságát szolgáló fejlesztésekről, illetve arról a tapintható Városliget térképről is, amely a Vakok kertje közelében került majd kialakításra.

A továbbiakban a park egyes zónáival kapcsolatos részletes elképzelések ismertetésére került sor. Szó esett a Széchenyi Fürdő közelébe tervezett vizes élményparkról, a játszóterekről, a különböző sportpályákról, piknik helyszínekről, az illemhelyekről és arról is, hogy a Ligeten álhaladó forgalom radikális csökkentése mellett a turistabuszok hogyan tudják megközelíteni a világörökségi helyszíneket.

 

Favédelem és póráz nélküli kutyafuttatás

Külön foglalkozott az előadó a Ligetet kutyával felkereső gazdik és az ebek igényeivel. A Városliget két zónájában is kialakítanak egy-egy nagy kiterjedésű, elkerített kutyafuttatót, amelyet természetesen megfelelő berendezésekkel, játszóeszközökkel, kutyafürdetővel látnak el. Emellett a zárt kutyafuttatók közében további, még nagyobb, bekerítés nélküli, de táblákkal jelölt területeket is kialakítanak kutyafuttatás, póráz nélküli kutyasétáltatás céljaira, hiszen a hatályos jogszabály szerint belterület közterületén csak az erre kijelölt helyen lehet póráz nélkül kutyát sétáltatni.

A vázlatterv bemutatása kapcsán szó esett a tervezett fatelepítésekről, faültetésekről, és a meglévő faállomány védelméről is. Ennek érdekében a tervezők egy kockázatelemzést végeztek és egy adatbázist is létrehoztak annak érdekében, hogy a szükséges közművek nyomvonalánál a tervezők megfelelő információval rendelkezzenek a fák gyökérzetének kiterjedéséről, és ennek figyelembevételével tervezhessék meg a közművek optimális nyomvonalát.

 

A miniszteri biztos zárszavában még egyszer megköszönte az egyeztetések során megfogalmazott véleményeket és javaslatokat, s egyben mindenkit arra biztatott, hogy a továbbiakban is kövesse nyomon a tervezési feladatot. A vázlatterv után az egyes részletekre vonatkozó tervezési munka jelenti majd a következő lépést, és ezekben a részletkérdésekben továbbra is számítanak a partnerek véleményére.

 

A fórum anyagai – ide értve az előadásokról készült videofelvételeket is – hamarosan elérhetőek lesznek miniszteri biztos honlapján (www.varosligetpark.hu ).  Ugyanitt elérhetőek a korábbi fórumok anyagai is.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük