Az Origo statisztikája szerint a hazai biológiaoktatók fele az élővilág magasabb rendű eredetének lehetőségéről is beszél a diákoknak.

Az Origo statisztikája szerint a hazai biológiaoktatók fele az élővilág magasabb rendű eredetének lehetőségéről is beszél a diákoknak.

Az Origo kérdőívet készített, hogy felmérje a magyar biológiatanárok viszonyát az evolúcióelmélethez, az intelligens tervezettség (intelligent design, ID) felfogásához, illetve a kreacionizmushoz (e két utóbbi nem azonos egymással). A kérdőívre 22 tanár válaszolt.

 Figyelemre méltó, hogy még ebben a kis létszámú mintában is sok kérdés esetén meglehetősen eltért a válaszadó tanárok véleménye. Többségük érthetően a tankönyvekben kizárólagosan ismertetett materialista evolúcióelmélet pártján áll, ám többen nem értenek egyet azzal,

 – hogy Istennek nem volt szerepe az ember létrejöttében;

– hogy az evolúcióelmélet megmagyarázná az antibiotikum rezisztenciát, az emberi populációk különbségeit, a földi sokszínűség kialakulását, és hogy a kövületek közös leszármazást szemléltetnének;

– vagy hogy az evolúcióra kellene felfűzni a tananyagot.

 A 22 válaszadó közül 16-an (!) vélték úgy, hogy az evolúció egyes tételei megcáfolhatóak. Néhányan úgy foglaltak állást, hogy az evolúciós elmélet csak a mikroevolúcióra alkalmazható (vagyis csak a fajokon belüli apró módosulások létrejöttére, eltérő fajok kialakulására azonban nem). Öten értettek egyet azzal, hogy komplex struktúrák nem jöhettek létre evolúcióval. Négyen pedig egyetértettek azzal a kijelentéssel is – hatan pedig bizonytalanok voltak e tekintetben – hogy a kövületanyagban nincsenek átmeneti formák.

 A kérdőívet kitöltő tanárok közül 11-en (!) válaszoltak úgy, hogy tanrendjükben 1-5 tanórát szentelnek az intelligens tervezettség, illetve a kreacionizmus érvtárának ismertetésére. Olyan oktató is volt, aki teljesen el tudná képzelni a tananyagot Darwin nélkül. (Ez még az intelligens tervezettség irányzatának javaslatánál is merészebb, amely csupán az alternatív tudományos álláspontok kisebb időtartamban, korrekten való bemutatását javasolja az uralkodó darwinista elképzelés mellett.)

 Eszerint az Origo cikkének névtelen szerzője (vagy szerkesztője) megtévesztő címmel látta el a kiértékelést: „A magyar biológiatanárok nem tanítják a teremtéselméletet". A valóságnak jobban megfelelne az a cím, hogy „A magyar biológiatanárok fele beszél a diákjainak az evolúcióelmélet alternatíváiról".

 Az Origo cikkének (http://www.origo.hu/tudomany/20110802-termeszettudomany-kreacionizmus-intelligens-tervezettseg-magyar-biologiatanarok-viszonya-az-evoluciohoz.html ) összefoglalása szerint „a válaszolók egyharmada vallja, hogy az ID valós alternatív elmélet az élet keletkezésére, és még ennél is többen gondolják úgy, hogy az ID-t tekintélyes kutatók is elfogadják."

 A megkérdezettek közül huszonkettőből mindössze hárman értettek egyet azzal az állítással, hogy „az intelligens tervezettséget nem fogadja el a tudományos közösség", míg hatan gondolták úgy, hogy „az ID valós alternatív magyarázat".

 A megnyilatkozó biológiatanárok közül csak heten vélték úgy, hogy „az ID vallásos elmélet". A tervezettségi koncepciónak valójában nincs vallási tartalma, hiszen nem szent iratokon, hanem empirikus megfigyeléseken és valószínűség-számításon alapszik. Továbbá csak annyit állapít meg, hogy egy szigorúan tudományos következtetési folyamat eredménye szerint az élőlények létrejöttében szerepet kellett játszani egy rendező értelemnek – ám e felsőbb értelem kilétét tudományosan nem tekinti kideríthetőnek.

 Az Origó írásának vége menteni próbálja az evolúcióelmélet becsületét, azt állítva, hogy a kutatók között evolúciópárti „konszenzus van". Pár sorral lejjebb azonban maga a szerző is elismeri, hogy csak a kutatók kilencven százaléka ért egyet a témában. Való igaz, hogy néhány éve száz aláírással indult el a darwinizmustól való tudományos elhatárolódás nyilatkozata (http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660 ), melyet mára több mint nyolcszáz, doktori fokozattal rendelkező tudós és tanár írt alá.

 Bár az Origo által megkérdezett biológiatanárok száma elég kicsi, egyetérthetünk a portál tudomány rovatának szerzőjével abban, hogy „az ID-mozgalom tevékenysége Magyarországon is nyomot hagyott".

 A kérdőív eredményeiből az is kitűnik, hogy az írott és elektronikus tudományos média gyakran szélsőséges materialista elfogultsága ellenére a hazai biológiatanárok gondolkodó emberek maradtak, és az olykor megfélemlítésre törekvő darwinista propaganda ellenére sokan el is mondják a diákjaiknak, hogy az élővilág eredetének kérdésében a tudományos világon belül is többféle vélemény létezik.

 www.ertem.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük