Ahogy arról 2011. október 10-én beszámoltak már róla, jelentős változások (goodwill-leírás Magyarországon és Romániában, további kockázati céltartalék képzése Magyarországon, valamint a CDS-portfólió piaci átértékeléséből származó kiadások) nyomán a kisebbségi  érdekeltségek levonása után .

 

Ahogy arról 2011. október 10-én beszámoltak már róla, jelentős változások (goodwill-leírás Magyarországon és Romániában, további kockázati céltartalék képzése Magyarországon, valamint a CDS-portfólió piaci átértékeléséből származó kiadások) nyomán a kisebbségi  érdekeltségek levonása után .

 

973,0 millió eurós nettó veszteség jelentkezett az időszakra nézve (2010 első kilenc hónapjában ugyanakkor 633,8 millió euró nettó nyereség). Az ausztriai és magyarországi bankadó 140,2 millió euróra rúgott (adózás előtt).

 

2011 első kilenc hónapjában a nettó kamatbevétel 0,9 százalékkal 4134,1 millió euróra nőtt (az előző év hasonló időszakában 4095,8 millió eurót tett ki). Ugyanakkor a nettó jutalékbevétel

 

1,3 százalékkal 1352,0 millió euróra csökkent (a 2010 január-szeptember közti 1370,0 millió euróról). A nettó kereskedési eredmény 37,4 millió euró lett, miután a CDS-állomány volatilitásából következő súlyosan negatív hatások nyomán az előző év hasonló időszakában jelentkező 290,4 millió euróról 87,1 százalékkal esett vissza.

 

Az infláció növekedése ellenére az általános igazgatási költségek csak szerény, 0,7 százalékos mértékben 2891,6 millió euróra nőttek (az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2871,7 millió euró után). A CDS állomány piaci értékre történő módosítása következtében az üzemi eredmény 2884,5 millió euróról 8,8 százalékkal 2631,9 millió euróra esett vissza a 2011. év első kilenc hónapjában. A költség/bevétel ráta 52,4 százalék lett (az egy évvel korábbi 49,9 százalék után).

 A kockázati költségek 17,0 százalékkal ugrottak meg, így 1588,4 millió euróról (és az átlagos ügyfélhitelekhez képest mért 162 bázispontról) 1859,2 millió euróra, vagy 184 bázispontra emelkedtek. Ez főként a Magyarországon (a folyamatos politikai beavatkozás nyomán) szükségessé vált további céltartalékképzés következménye. Az eszközminőség javult Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában. Az ügyfélhitelek vonatkozásában a nem teljesítő hitelek aránya (az NPL-ráta) 8,2 százalékra emelkedett 2011. szeptember 30-ig (a 2010. év végi 7,6 százalék után). A NPL-fedezeti ráta 63,9 százalékra javult (szemben az előző év végi 60,0 százalékkal).

 A mérlegfőösszeg az év eleje óta eltelt időszak végén 216,1 milliárd eurón állt, ami 5 százalékos bővülést jelent az előző év hasonló időszakában elért 205,8 milliárd euróhoz képest. A hiteleknek a betétekhez viszonyított aránya 2011. szeptember 30-ig 111,2 százalékra javult (a 2010. év végi 113,1 százalékról). Az ügyfélbetétek állománya 3,9 százalékkal 121,6 milliárd euróra nőtt az év eleje óta, a hitelek pedig mindössze 2,2 százalékkal 135,2 milliárd euróra bővültek a vizsgált időszakban.

–  „A harmadik negyedéves eredményünkkel kapcsolatban október 10-én nyilvánosságra hozott előzetes bejelentésünk után többen is aggodalmuknak adtak hangot a CDS-kitettségünkkel kapcsolatban. Erre reagálva a szóban forgó állományt a szeptember végi 5,2 milliárd euróról 0,3 milliárd euróra csökkentettük tegnap, mégpedig úgy, hogy a továbbiakban ez a lépés nem lesz hatással a mérlegünkre – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a 2011. évi első három negyedév eredményeinek bemutatásán. – „Engedjék meg, hogy egészen egyértelműen fogalmazzak. Csak egy válaszom van azok számára, akikben az elmúlt hetekben kételyek merültek fel az Erste Group elkötelezettségével kapcsolatban: az Erste az Európai Unió keleti részének lakossági és vállalati bankja. A legfrissebb események csak még inkább megerősítettek minket ebben a meggyőződésünkben. Nézőpontunkat alátámasztják a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Oesterreich és az Erste Bank Croatia eredményei, hiszen ezekben az üzletágakban az üzemi eredmény és a nettó nyereség éves összehasonlításban növekedést mutat, ugyanakkor a kockázati költségek zsugorodtak az említett időszak alatt. Romániában a GDP-növekedés még mindig lassú, csakúgy, mint az ottani üzletágunk teljesítménye, de a román gazdaságot 2012-től várhatóan az EU-pénzek jobb felhasználási aránya is segíteni fogja. Magyarországon stratégiai felülvizsgálatba kezdtünk a bank átpozícionálása érdekében, hogy a továbbiakban helyi devizában rögzített betétek felhasználásával nyújtsunk forinthiteleket" – zárta Andreas Treichl a gondolatmenetet.

 

 

A negatív piaci értékeltség következtében csökkenő üzemi bevétel és a működési kiadások terén jelentkező enyhe növekedés miatt az üzemi eredmény 2011 első kilenc hónapjában 2631,9 millió euróra esett vissza (vagyis 8,8 százalékkal lett kevesebb az előző év első kilenc hónapjában elért 2884,5 millió euróhoz képest).

 

Az üzemi bevétel 5523,5 millió euró lett az esztendő első három negyedévében (az előző év hasonló időszakában pedig 5756,2 millió euró). A nettó kamatbevétel (0,9 százalékkal 4134,1 millió euróra történő) növekedése ellensúlyozta ugyan a nettó jutalék- és díjbevétel soron jelentkező, 1,3 százalékkal 1352,0 millió euróra történő visszaesést, de a nettó kereskedési eredmény (87,1 százalékkal 37,4 millió euróra történő) zuhanását már nem tudta kompenzálni. Az általános igazgatási költségek
0,7 százalékkal 2891,6 millió euróra emelkedtek (az előző év hasonló időszakában elkönyvelt 2871,7 millió euró után). Így a költség/bevétel ráta 52,4 százalék lett (szemben a 2010. január-szeptemberi időszakban mért 49,9 százalékkal).

 

2011 első kilenc hónapjában a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó veszteség 973 millió eurót tett ki. Az előző esztendő azonos időszakában az Erste Group 633,8 millió euró nyereségről számolhatott be.

 

A készpénzeszközökre vetített tőkemegtérülési ráta – vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill amortizációval, vagy az ügyfélbázis lineáris értékleírásával kiigazított tőkemegtérülési ráta – az idei esztendő első háromnegyed évében 0,1 százalék (mérleg szerint -9,7 százalék) lett a 2010 első kilenc hónapjában jelentkező 6,8 százalék (mérleg szerint 6,5 százalék) után.

 

A készpénzeszközökre vetített részvényenkénti veszteség 2011 első kilenc hónapjának végén
-0,26 euró lett (mérleg szerinti EPS: -2,87 euró) lett az előző év hasonló időszakában elért 1,49 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 1,41 eurónak felelt meg).

 

A mérlegfőösszeg 5 százalékkal 216,1 milliárd euróra bővült. Forrásoldalon az ügyfélbetéteknek és az új kötvény kibocsátásoknak köszönhető a növekedés. Eszközoldalon pedig az ügyfelek számára juttatott hitelek és előleg terén, valamint a pénzügyi és kereskedési eszközök állományában bekövetkezett bővülést tükrözi.

 

A kockázattal súlyozott eszközök változása és a tőkemegfelelésnél figyelembe veendő tőke többnyire változatlan nagysága mellett a likviditási ráta a 2010. év végi 13,5 százalék után stabilan 13,5 százalékon maradt 2011. szeptember 30-ig, s így jóval meghaladta a kötelezően előírt
8 százalékos mértéket. Az összes kockázatra vetített tier 1-es tőkeráta 9,8 százalékos értéket mutatott a 2011 első kilenc hónapjának utolsó napján rögzített állapot szerint, szemben a
2010. év végi 10,2 százalékkal.

Kilátások

 

A fenti lépesek eredményeként az Erste Group várhatóan 700-800 millió eurós nettó veszteségről számol majd be a 2011. évre vonatkozóan (ami a rendkívüli tételek nélkül 850-950 millió eurós nettó nyereségnek felelne meg). A csoportszintű kockázati költségek 2011-ben várhatóan 2,3 milliárd eurót (a rendkívüli tételek nélkül 1,8 milliárd eurót) tesznek ki.

 

Az üzemi nyereség 2011-ben és az azt követő években is szilárd támaszt jelent az Erste Group számára, kiváltképp az eredmény-kimutatás volatilitásának jelentős mértékű csökkentése nyomán, amit a CDS-kitettség visszafogásával sikerült elérni. Ez utóbbival kapcsolatban az a határozott célunk, hogy az elkövetkező néhány napon belül megszüntetjük a CDS kitettségünket.

 

Az Európai Bankhatóság 9 százalékos tőkemegfelelési rátát határozott meg, amit 2012 júniusáig el kell érni. A 2011. évi első kilenc hónap (auditálás előtt álló) eredményei alapján – és leszámítva az 540 millió eurós részvételi magántőkét – az Erste Group tőkéje 59 millió euróval elmarad a szükséges szinttől. A hiányzó tőke végső mértéke a 2011. január-szeptemberi adatok alapján kerül kiszámításra, tehát már figyelembe veszi az Erste Group által a közelmúltban bevezetett intézkedéseket. Normál üzletmenet mellett a 2012-ig realizált mérleg szerinti nyereségnek fedeznie kell a tőkeelmaradást.

 

Negyedéves összevetés

millió euróban

 

2010 Q3

átértékelt

 

2010 Q4

átértékelt

 

2011 Q1

átértékelt

 

2011 Q2

átértékelt

 

2011 Q3

Nettó kamatbevétel

 

1397,5

 

1343,4

 

1302,0

 

1401,9

 

1430,2

Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka

 

-504,2

 

-432,6

 

-460,1

 

-460,7

 

-938,4

Nettó díj- jutalékbevétel

 

452,4

 

472,5

 

455,2

 

450,9

 

445,9

Nettó kereskedési eredmény

 

237,1

 

31,5

 

236,7

 

52,1

 

-251,4

Általános igazgatási költségek

 

-973,3

 

-945,1

 

-963,0

 

-963,3

 

-965,3

Egyéb üzemi eredmény

 

-124,6

 

-155,9

 

-128,7

 

-131,5

 

-1200,2

Pénzügyi eszközök mérlege – piaci árfolyam mérlegeként

 

16,8

 

1,8

 

9,5

 

-29,4

 

12,1

Pénzügyi eszközök mérlege – értékesítési céllal

 

-17,9

 

-9,3

 

19,2

 

-5,1

 

-76,9

Pénzügyi eszközök mérlege – lejáratig tartott befektetések

 

-3,8

 

-6,3

 

0,2

 

1,8

 

-19,0

Folytatódó tevékenységek adózás előtti nyeresége

 

480,0

 

300,0

 

471,0

 

316,7

 

-1563,0

Bevételt terhelő adók

 

-111,1

 

-48,3

 

-106,8

 

-68,6

 

70,4

Az időszak nettó nyeresége

 

368,9

 

251,7

 

364,2

 

248,1

 

-1492,6

Kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható

 

44,0

 

6,8

 

42,8

 

48,7

 

1,2

Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

 

324,9

 

244,9

 

321,4

 

199,4

 

-1493,8

 

A nettó kamatbevétel 2,0 százalékkal 1401,9 millió euróról 1430,2 millió euróra bővült az előző negyedévhez viszonyítva, főként az ügyfélüzletágakban realizált marzsok javulásának köszönhetően.

 

A nettó díj- és jutalékbevétel a 2011 második negyedévi 450,9 millió euróról 1,1 százalékos visszaesést mutatva 445,9 millió euróra csökkent a harmadik negyedévben, ugyanis az utóbbi időszakban az értékpapír-üzletágban (az alapok háza táján) jelentkező csökkentést nem tudta teljesen ellensúlyozni a hitel- és a kártyaüzletág bővülése.

 

A változást nem hozó második negyedév után, amikor is 52,1 millió euró lett a nettó kereskedési eredmény, a harmadik negyedévben negatív szám jelentkezett ezen a soron: -251,4 millió euró. Míg a devizakereskedelemből származó bevétel negyedéves összehasonlításban 9 százalékkal 54,5 millió euróra nőtt, az értékpapírok és származékos termékek kereskedelméből befolyt bevétel szintén negatív lett 305,9 millió euróval. A CDS-állomány piaci értékében bekövetkezett változások 246,6 millió eurós terhet jelentettek. A cseh nyugdíjalapok értékeltsége is negatív hatást fejtett ki.

 

Az általános igazgatási költségek 965,3 millió eurót tettek ki, ezzel szinte változatlanok maradtak az előző negyedévvel összehasonlítva. Az egyéb adminisztratív költségek 3 százalékkal 303,3 millió euróról 294,1 millió euróra történő zsugorodása, valamint az amortizáció és a leértékelődés
0,6 százalékkal 93,8 millió euróról 93,2 millió euróra történő csökkenése ellensúlyozta a személyzeti kiadások növekedését, ugyanis ez utóbbi 566,2 millió euróról 2,1 százalékkal 578,0 millió euróra bővült.

 

A rendkívül gyenge kereskedési eredménynek betudhatóan a költség/bevétel ráta 59,4 százalékra romlott 2011 harmadik negyedévében az előző negyedévi 50,6 százalék után.

 

A hitelek és előlegek kockázati céltartaléka 103,7 százalékos növekedést mutatott negyedéves összehasonlításban, így 460,7 millió euróról 938,4 millió euróra duzzadt a Magyarországon 450,0 millió euró értékű (részben egyszeri) céltartalékképzésnek és a Romániában végrehajtott hasonló (ám 42,5 millió euróra rúgó) lépés nyomán.

 

Az egyéb üzemi eredmény az előző negyedévi -131,5 millió euróról -1200,2 millió euróra romlott elsősorban is az 1041,9 millió euró összértékű goodwill-leírás következtében.

 

A pénzügyi eszközök minden osztályából származó összesített eredmény a második negyedévi
-32,7 millió euróról -83,8 millió euróra zuhant. Míg az előző negyedévben az értékeltségi veszteségek fejtettek ki negatív hatást a piaci árfolyam mérlegeként nyilvántartott állományon, 2011 harmadik negyedévében az értékesítési céllal és a lejáratig tartott befektetések között szerepeltetett görög kötvények értékesítése nyomán jelentkező leírások és veszteségek okoztak kedvezőtlen hatásokat.

 

2011 harmadik negyedévében a folytatódó tevékenységek adózás előtti vesztesége -1563,0 millió euróra rúgott, szemben az előző negyedévi jelentésben szereplő 316,7 millió euróval.

 

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó veszteség 2011 harmadik negyedévében összesen 1493,8 millió euró lett az előző negyedév 199,4 millió eurós nettó nyeresége után.

 

Üzletági beszámolók[1]

 

Kelet-Közép-Európa

A kelet-közép-európai szegmens elsősorban a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágainak eredményeit foglalja magába. A Csoportszintű Piacok (Group Markets) és a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Bank (Group Corporate and Investment Banking) üzletágak eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

 

Magyarország

A magyarországi lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágban jelentkező nettó kamatbevétel a 2010 első kilenc havi 287,7 millió euróról 15,4 millió euróval, azaz 5,3 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 3,8 százalékkal) javult, így 303,1 millió eurót ért el az esztendő első három negyedéve során. Ez azonban jórészt a megszűnt pozíciók hatása terén tapasztalt növekedésnek (ami egyszersmind a kockázati céltartalékok bővítéséhez is vezetett), valamint devizahatásoknak tulajdonítható. A nettó kereskedési eredmény 27 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 28,1 százalékkal), azaz 5,2 millió euróval esett vissza, így 19,4 millió euró helyett már csak 14,2 millió euró keletkezett ezen a soron a januártól szeptember végéig tartó időszakban, főként annak nyomán, hogy az előző évben megszűnt a svájci frankban történő hitelnyújtás. Részben egy új leányvállalat (a lakás-takarékpénztár) létrehozásának eredőjeként a vizsgált időszakban 5,4 millió eurós költségnövekedés jelentkezett, így ez a tétel 3,5 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 2,0 százalékkal) 158,1 millió euróra nőtt. Az üzemi eredmény az év első kilenc hónapjában 2,2 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 0,7 százalékkal), azaz 5,0 millió euróval javult, ennek következtében az előző év hasonló időszakában elért 228,0 millió euró után 233,0 millió euróról számolhatunk be. A költség/bevétel ráta 40,4 százalék lett (2010 szeptember végén pedig 40,1 százalékot mutatott).

 

A kockázati céltartalékok jelentős mértékű – az egy évvel korábbi 180,0 millió euróról 521,3 millió euróval 701,3 millió euróra történő – bővülése mögött rendkívüli céltartalék képzési lépés állt. A végtörlesztésből származó esetleges veszteségek ellensúlyozására 200 millió euró céltartalék képzése történt meg. Emellett, a gazdasági kilátásokra és a magyarországi bizonytalan politikai környezetre való tekintettel további 250 millió euró értékű céltartalékot hoztunk létre.

 

Az egyéb eredmények soron 10,7 millió eurós veszteség keletkezett, így az időszak végén -57,3 millió euró jelentkezett itt az előző évi -46,6 millió euró után a bankadó 36,3 millió euróról 40,8 millió euróra történő emelkedése, valamint a fedezet realizálásával összefüggő költségek miatt. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó veszteség 531,7 millió eurót tett ki (szemben a 2010. év első kilenc hónapjában regisztrált 9 millió eurós veszteséggel). A tervek között szerepel 600 millió euró értékű tőkeemelés.

 

A jelenlegi profitpálya és a magyar gazdaság kilátásaira vonatkozó előrejelzések alapján a még a könyvekben szereplő 312,7 millió értékű goodwill teljes egészében leírásra és a Vállalati Centrum „Egyéb tételek" sora alatt elszámolásra került.

 

Devizaárfolyamok alakulása

 

 

Időszak végi árfolyamok

 

Átlagárfolyamok

Euró devizaárfolyam

 

2011 szept.

 

2010 dec.

 

Változás

 

2011
jan-szept.

 

2010
jan-szept

 

Változás

EUR/CZK

 

24,75

 

25,06

 

1,2%

 

24,36

 

25,47

 

4,4%

EUR/RON

 

4,36

 

4,26

 

-2,2%

 

4,21

 

4,18

 

-0,5%

EUR/HUF

 

292,55

 

277,95

 

-5,3%

 

271,29

 

275,28

 

1,5%

EUR/HRK

 

7,50

 

7,38

 

-1,6%

 

7,42

 

7,26

 

-2,2%

EUR/RSD

 

101,35

 

105,75

 

4,2%

 

101,79

 

101,76

 

0,0%

EUR/UAH

 

10,81

 

10,65

 

-1,5%

 

11,22

 

10,47

 

-7,2%

Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest


[1] Az üzletági beszámolóban a 2011 első kilenc hónapjából származó pénzügyi eredmények a 2010 első kilenc hónapjából származó adatokkal kerülnek összevetésre. Hacsak külön nem jelezzük, az „előző évben", „2010-ben", „2010 első kilenc hónapjában", „2010 első három negyedévében" kifejezések rendre 2010 első kilenc hónapjára vonatkoznak, az „idei évben/esztendőben", „2011-ben", „2011 első kilenc hónapjában", „2011 első három negyedévében" pedig 2011 első kilenc hónapjára utalnak. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség" itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség" meghatározás. A feltüntetett változások az átértékelt adatokat tükrözik.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük