2012. március 20-án került kihirdetésre a Kormány 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelete, amely módosította a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: kedvezményrendelet).

 

2012. március 20-án került kihirdetésre a Kormány 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelete, amely módosította a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: kedvezményrendelet).

 

A kedvezményrendelet változásai azokat a nyugdíjasokat, akik a 65. életévüket betöltötték, nem érintik.

 

A kedvezményrendelet alapján a „Nyugdíjasok utazási utalványa" elnevezésű közokiratot az „Ellátottak utazási utalványa" váltja fel. (A mintapéldány kapcsolódó anyagként megtekinthető.)

 

Az „Ellátottak utazási utalványa" alapján évente 16 alkalommal – a hivatkozott Korm. rendeletben – meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött

a) személy, aki

– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

– 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,

– rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

– rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,

– rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

 

Az „Ellátottak utazási utalványa" a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.

 

A kedvezményrendelet módosításával összefüggésben a következőkre hívjuk fel Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét:

 

A 2011. év folyamán kiállított „Nyugdíjasok utazási utalványa" – azok esetében is, akik 2012. január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak nem minősülnek – a 2012. április 30-áig használható fel kedvezményes utazás igénybevételére.

 

– A 2012-ben kiállított és február hónapban postázott „Nyugdíjasok utazási utalványa" érvénytelen, nem használható fel. Azon érintettek, akik február hónapban megkapták a 2012/2013. évre tervezett "Nyugdíjasok utazási utalványá"-t, de az „Ellátottak utazási utalványá"-ra már nem lesznek jogosultak, az érvénytelenség tényéről külön levélben is kapnak tájékoztatást. (A tájékoztató levelek kiküldésére 2012. április 15-étől kerül sor.)

– Az „Ellátottak utazási utalványa" az utazási kedvezményre jogosult személyeknek 2012. április 30-ig postázásra kerül (a bankszámlával rendelkezők, illetve a gyám és gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személyek részére 2012. április 3-tól, míg a postai úton történő kifizetés esetén a nyugdíjutalványok toldatának feladása 2012. április 10-étől kezdődik meg).

 

Fontos, hogy 2012. május 1-jét követően az utazási kedvezmények csak az „Ellátottak utazási utalványa" elnevezésű közokirattal vehetőek igénybe.

 

Több jelzés érkezett ügyfeleinktől, hogy a 2011/2012. évi utalványt már teljes egészében felhasználták, ezért a felhasználási idő meghosszabbításának kedvezményével április 1-jétől nem tudnak élni, ugyanakkor az új típusú utalványt majd csak április közepén kapják meg. Ez a probléma a közelgő húsvéti ünnepekre tervezett utazások miatt jelentős többletterhet jelent számukra, ezért az érintettek részére javasoljuk, hogy egyedi kérelemmel/megkereséssel forduljanak a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. Az igazgatási szerv az utazási kedvezményre való jogosultság bizonyítására hatósági igazolást ad ki, amely 2012. április hónapban két alkalomra szóló 50 %-os kedvezményes utazási lehetőséget biztosít.

 

Annak érdekében, hogy a kedvezmények a jogosultak számára zökkenőmentesen igénybe vehetőek legyenek, illetve, hogy a jegykiadás, jegyvizsgálat eseteiben is a jogosultság igazolása egyértelműen beazonosítható legyen, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatta a közforgalmú személyszállítást végző cégeket.


 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük