2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

800 ÉVE ALAPÍTOTTA A FERENCES RENDET ASSISI SZENT FERENC

3 perc olvasás
<span class="inline inline-left"><a href="/node/23490"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/szentferenc.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="80" /></a></span>  <p>A Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti a Ferences rend alapításának 800. évfordulóját.</p><p>

szentferenc.thumbnail 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti a Ferences rend alapításának 800. évfordulóját.

szentferenc.thumbnail 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kiadásával köszönti a Ferences rend alapításának 800. évfordulóját.

Assisi Szent Ferenc (1181 v. 1182. szeptember 26. – 1226. október 3.) a Ferences Rend megalapítója, Itália, az állatok, a kereskedők és a természeti környezet védőszentje.

Egy római zarándoklat után misztikus élménye volt San Damiano templomában, Assisi mellett. A megfeszített Krisztus képmása szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől." Eladta lovát és egynémely ruhaneműt az apja készletéből, majd az árát a templomnak adományozta. Szakított apjával, lemondott örökségéről, és a következő néhány hónapban koldusként élt Assisi környékén.

1209. február 24-én a Máté evangéliuma 10:9 hatására elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhában és mezítláb a megtérésről prédikált. Hamarosan követői is lettek. Alázatosságból soha nem szenteltette pappá magát és a közösség testvérként élt együtt, „fratres minores"-nak, vagyis „kisebb testvéreknek" nevezve magukat. 1209-ben III. Ince pápa engedélyével megalapított egy új rendet, melynek célja az apostoloknak adott krisztusi útmutatás szerinti élet volt, tagjai szegénységi fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket Isten szolgálatára rendelik.

1223. szeptember 17-én imádkozás közben Ferencen megjelentek a stigmák, ez azonban csak későbbi halála után derült ki. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letették az Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc)

A keresztformát követő imitált perforáció 5 fő- és 4 mellékmezőre osztja a bélyegképet, középpontjában a ferencesek címere található. A bélyegkép főmotívuma Assisi Szent Ferenc alakja, körülötte életének néhány eseményét, jelentősebb momentumát örökítette meg a tervezőművész, így például: Lemondás a világi javakról, Assisi Kápolna, Szent Ferenc stigmatizációja, Szent Klára alakja, imádságok, elmélkedések részletei. Az alkalmi borítékon további, a rendalapítóhoz kötődő grafikai kompozíciós elemek találhatók, melyek között felfedezhető egy magyar vonatkozású Temesvári Pelbárt személyében, aki a magyar skolasztika legismertebb alakja. Az alkalmi bélyegzőn Krisztus keresztjének stilizált rajza látható.

www.posta.hu www.posta.hu

Megjelenési időpont: 2009. február 24.

Gyártó nyomda: Pénzjegynyomda

Tervezőművész: Domé Eszter

Nyomdai eljárás: ofszet

A bélyeg perforálási mérete: 50 x 40 mm (40 bélyeg/ív)

Példányszám: 250000 db bélyeg

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.