2022.augusztus.11. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa – jobban kellene védeni a fákat avagy észrevételek a jogszabálymódosítás kapcsán

4 perc olvasás
<p> <span class="inline left"><a href="/node/15387"><img class="image thumbnail" src="/files/images/CO2.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="100" /></a></span>Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa több javaslattal élt a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály módosításával összefüggésben. Az ombudsman a tervezett változtatásokról a közigazgatási egyeztetés során fejtette ki véleményét.<br /><td valign="top"> </td> 

 co2.thumbnailFülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa több javaslattal élt a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály módosításával összefüggésben. Az ombudsman a tervezett változtatásokról a közigazgatási egyeztetés során fejtette ki véleményét.

 

 

 co2.thumbnailFülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa több javaslattal élt a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály módosításával összefüggésben. Az ombudsman a tervezett változtatásokról a közigazgatási egyeztetés során fejtette ki véleményét.

 

  spacer
    Elfogadta a jogalkotó az országgyűlési biztos észrevételei közül azt a javaslatot, amely szerint a jogszabálynak elő kell írnia, hogy a fa kivágási kérelmében az érintettnek közölnie kell a kivágás indokát és a pótlás konkrétumait.

Az ombudsman sajnálattal fogadta, hogy a környezetvédelmi tárca – noha fontosnak tartja – nem kezdeményezte a jelenlegi tervezettel egyidejűleg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) módosítását; noha az új kormányrendelet és az OTÉK összhangja megteremthette volna, hogy az építési tevékenység folytatásához kapcsolódó fakivágások során is érvényesüljenek a védelmi intézkedések.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabály a korábbi szabályozási elvvel azonos módon, csak a belterületi közterületen álló növények védelmét hivatott szolgálni; ám a magánterületen álló fák kivágása vagy csonkítása is járhat jelentős környezeti hatással, valamint tágabb körben a szomszédok érdekeinek sérelmével.

    Fülöp Sándor szerint a pótlási kötelezettségnek elő kellene írnia, hogy az újonnan telepített fa az eredeti törzsátmérő másfélszeresét érje el.
A jogszabály módosítása azért vált szükségessé, mert az 1989. október 23-át megelőzően alkotott törvényerejű rendelet 2009. január 1-jétől hatályát veszti.

Az ombudsman szerint a jogalkotásért felelős Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az új jogszabályi előírások előkészítése során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a városokban és a településeken a lehető legnagyobb kiterjedésű, egészséges zöld környezet alakulhasson ki, illetve maradhasson fenn. Ennek gyakorlati megvalósulása érdekében egyebek között az új rendelkezésekkel szabályozza a növények telepítését, kezelését és fenntartását, kibővíti a rendelet tárgyi hatályát a fákon túl a cserjékre is.

    Az új szabályok értelmében nem csupán a fás szárú növények felületének csonkítása, megsértése vagy részeinek károsítása tilos, hanem 2010-től a közművezetékek elhelyezése, illetve a síkosságmentesítés során csak olyan technológiát lehet alkalmazni, amely a növényekre nem jelent veszélyt és azokat nem károsítja.

Előrelépés az is, hogy a közterületi fák és cserjék kivágására – a korábbi bejelentés helyett – jegyzői engedély alapján kerülhet sor, és a kivágást kezdeményezőnek csatolnia kell a kérelemhez a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot is.

Új elemként jelenik meg a rendeletben a helyi közösség érdekeinek a figyelemmel kísérése: jelentős számú (legalább tíz), továbbá szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti szempontból kiemelt értéket képviselő növények kivágására irányuló kérelem esetén a jegyző kihirdetés útján tájékoztatja a helyi közösséget a kivágás kezdeményezéséről.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa nagyra értékelte a tervezet pozitív törekvéseit, ugyanakkor fenntartja javaslatait, és reméli, hogy azok megjelennek a normaszövegben.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.