Az Európai Bizottság 2011. február 2.-én javaslatot nyújtott be az uniós utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelvre, amely a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem egyik eszköze lehet. A javaslat értelmében a légi fuvarozók kötelesek az Európai Unióba belépő, illetve onnan távozó utasok adatairól tájékoztatást nyújtani az uniós tagállamok számára, a magánélet és a személyes adatok nagyfokú védelme mellett.

Az Európai Bizottság 2011. február 2.-én javaslatot nyújtott be az uniós utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelvre, amely a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem egyik eszköze lehet. A javaslat értelmében a légi fuvarozók kötelesek az Európai Unióba belépő, illetve onnan távozó utasok adatairól tájékoztatást nyújtani az uniós tagállamok számára, a magánélet és a személyes adatok nagyfokú védelme mellett.

„Az uniós utas-nyilvántartási adatállományról szóló irányelvre vonatkozó javaslat az Európai Unió biztonságpolitikájának fontos részét képezi. A súlyos bűncselekmények – így a kábítószer-csempészet és az emberkereskedelem -, valamint a terrorizmus elleni hatékony küzdelemhez közös uniós szabályok szükségesek, amelyek egyben azt is biztosítják, hogy az utasok magánélethez és személyes adataik tiszteletben tartásához való jogát minden tagállamban maradéktalanul betartják. A javaslat kötelezi a tagállamokat, hogy az utas-nyilvántartási adatállományba kerülő valamennyi összegyűjtött adatot névtelenítsék" – nyilatkozta Cecilia Malmström belügyekért felelős uniós biztos.

A Bizottság a javaslatában meghatározza azon közös szabályokat, amelyek alapján az uniós tagállamoknak létre kell hozniuk saját nemzeti PNR-rendszereiket.

A Bizottság a következőket javasolja:

  • A légi fuvarozók továbbítsák a nemzetközi légi járatok utasainak a fuvarozó helyfoglalási rendszerében rögzített adatait az érkezés és az indulás helye szerinti tagállam erre kijelölt egységének. A tagállamok a súlyos bűncselekmények és a terrortámadások megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése céljából elemzik és tárolják az átadott adatokat.

  • Biztosítani kell a magánélet és a személyes adatok nagyfokú védelmét. Az utas-nyilvántartási adatállományban szereplő adatok kizárólag a súlyos bűncselekmények és terrortámadások elleni küzdelemben használhatók fel (szigorú célhoz kötöttség). A tagállamok bűnüldöző hatóságainak az utazást követő egy hónapon belül névtelenné kell tenniük az adatokat, és azok legfeljebb összesen öt évig őrizhetők meg (rövid tárolási időszak). A légi fuvarozók semmilyen körülmények között nem továbbíthatják, illetve a tagállamok nem használhatják fel az olyan különleges adatokat, amelyekből a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy vallási meggyőződésre lehet következtetni. A tagállamok nem férhetnek hozzá a légi fuvarozók adatbázisaihoz; az adatokat az érintett légi fuvarozók a tagállamok erre irányuló kérését követően küldik meg számukra („push módszer"). A tagállamoknak külön egységeket kell kijelölniük az adatok kezelésével és biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokra, illetve biztosítaniuk kell e kijelölt egységek független felügyeleti (adatvédelmi) hatóság általi ellenőrzését. Világos szabályokat kell bevezetni, amelyek biztosítják az utasok azon jogát, hogy a PNR-adatok gyűjtésével kapcsolatban pontos tájékoztatáshoz jussanak, valamint hogy a saját adataikhoz hozzáférjenek, azokat kiigazítsák vagy töröljék, illetve kártérítésben vagy jogorvoslatban részesüljenek.

  • Világos szabályokban kell meghatározni az adattovábbítás módját – például azt, hogy a légi fuvarozók hány alkalommal és milyen biztonsági feltételek mellett továbbíthatják az adatokat a tagállamok felé – annak érdekében, hogy az adattovábbítás magánéletre gyakorolt hatása csökkenjen és e művelet a lehető legkisebb költséggel járjon a légi fuvarozók számára.

Előzmények

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) olyan információkat tartalmaz, amelyeket a légi utasok a helyfoglalás és a jegyvétel, valamint az utasfelvétel alkalmával bocsátanak a légi fuvarozó rendelkezésére.

A gyakorlatban számos tagállami bűnüldöző hatóság eseti alapon vagy járatonként már végez ilyen adatgyűjtést. A bizottsági javaslat következetesebb adatfelhasználást tesz lehetővé valamennyi érintett légi járat tekintetében, illetve egységes megközelítést teremt a tagállamok között. Ezáltal elkerülhető lesz, hogy az egyes tagállamok egymástól eltérő mértékű védelmet biztosítsanak a légi utasok személyes adatainak, és emellett ki lehet küszöbölni a biztonsági hiányosságokat, a megnövekedett költségeket és a légi fuvarozókat és utasaikat egyaránt érintő jogbizonytalanságot.

A PNR-adatoknak a javaslat szerinti feldolgozása összhangban áll az adatvédelemről szóló 2008. évi kerethatározat rendelkezéseivel, tehát nagyfokú védelmet biztosít a személyes adatok számára.

Az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália jelenleg kötelezi az uniós légi fuvarozókat arra, hogy valamennyi olyan személy PNR-adatait bocsássák rendelkezésükre, akik az említett országok határait be- vagy kiutazás céljából átlépik. Ezen országok, valamint a PNR-adatokat felhasználó uniós tagállamok tapasztalatai igazolják, hogy a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus visszaszorításához szükség van a PNR-adatokra.

Ez a javaslat a PNR-adatok felhasználásáról szóló 2007. évi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslat helyébe lép. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően szükségessé vált a 2007-es javaslat újbóli beterjesztése az új Szerződés rendelkezései szerint.

A következő lépések

Várhatóan körülbelül két évig tart, amíg a javaslatot megtárgyalja a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament.

További információ

Cecilia Malmström belügyekért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm2010-2014/malmstrom/index_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük