2023.február.05. vasárnap.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Szentatya karácsonyi üzenete és Urbi et Orbi áldása

6 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/67335"><img class="image image-preview" src="/files/images/urbi.JPG" border="0" width="250" height="167" /></a></span>2012. december 25-én, Karácsony ünnepén 12 órakor XVI. Benedek pápa a hagyománynak megfelelően a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról felolvasta karácsonyi üzenetét, majd ünnepélyes apostoli „Urbi et Orbi" áldását adta Rómára és az egész világra.

urbi2012. december 25-én, Karácsony ünnepén 12 órakor XVI. Benedek pápa a hagyománynak megfelelően a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról felolvasta karácsonyi üzenetét, majd ünnepélyes apostoli „Urbi et Orbi" áldását adta Rómára és az egész világra.

urbi2012. december 25-én, Karácsony ünnepén 12 órakor XVI. Benedek pápa a hagyománynak megfelelően a Szent Péter-bazilika középső loggiájáról felolvasta karácsonyi üzenetét, majd ünnepélyes apostoli „Urbi et Orbi" áldását adta Rómára és az egész világra.

A Szentatya mellett foglalt helyet Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros, valamint Fernando Filoni diakónus bíboros.

A Szent Péter téren a nagyszámú hívősereg mellett felsorakozott a Pápai Svájci Gárda alakulata, valamint az Olasz Fegyveres Erők képviseletében a szárazföldi erők, a haditengerészet, a légierők, a pénzügyőrség és a carabinierik osztaga.
Amikor a Szentatya megjelent a bazilika erkélyén, a pápai csendőrség illetve az olasz rendőrség fúvószenekara előadásában felhangzott a vatikáni, majd az olasz himnusz.

A Szentatya Urbi et Orbi üzenete:
"Veritas de terra orta est!" – „Az igazság kisarjadt a földből!" (Zsolt 85,12)
Kedves Testvérek Rómában és az egész világon, áldott Karácsonyt kívánok mindnyájatoknak és családjaitoknak!

Karácsonyi jókívánságomat ebben a Hit évében egy Zsoltárból vett szavakkal fejezem ki: „Az igazság kisarjadt a földből". A Zsoltár szövegében valójában jövő időt találunk: „Az igazság majd kisarjad a földből": egy híradás, egy ígéret, amelyet egyéb kifejezések kísérnek, és amelyek egészében vége így hangzanak: „A szeretet és az igazság majd találkoznak, / az igazságosság és a béke csókot váltanak. / az Igazság majd kisarjad a földből / és az égből igazságosság tekint le. / Igen, az Úr kiárasztja áldását / és földünk meghozza termését; / Igazságosság jár előtte: / és béke a lába nyomában" (Zsolt 85,11-14).

Ma beteljesedett ez a prófétai szó! Jézusban, aki Betlehemben született Szűz Máriától, a szeretet és az igazság valóban találkoztak, az igazságosság és a béke csókot váltottak; az igazság kisarjadt a földből és az igazságosság letekintett az égből. Szent Ágoston szerencsés tömörséggel magyarázza: „Mi az igazság? Isten Fia. Mi a föld? A test. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy honnan született Krisztus és megérted, hogy az igazság miért a földből sarjadt ki… az igazság Szűz Máriától született (En. In Ps. 84,13).

És egy Karácsonyról szóló beszédében megállapítja: „Ezzel a minden évben visszatérő ünneppel celebráljuk tehát azt a napot, amelyben beteljesedett a prófécia: „Az igazság kinőtt a földből és az igazságosság letekintett az égből". Az Igazság, aki az Atya keblében van, kinőtt a földből, hogy egy anya keblében is lehessen. Az Igazság, amely az egész világot uralja, a földből nőtt ki, hogy egy asszony keze tarthassa…Az Igazság, amelyhez nem elegendő az ég, hogy magába foglalja, a földből nőtt ki, hogy egy jászolba helyezzék el. Kinek a javát szolgálja, hogy egy ilyen fenséges Isten ennyire alázatos lett? Természetesen semmilyen előnyt sem jelent önmaga számára, hanem nagy előny nekünk, ha hiszünk" (Sermones, 185,1).

„Ha hiszünk". Íme, a hit hatalma! Isten mindent megtett, megtette a lehetetlent: testté lett. Szeretetének mindenhatósága megvalósította azt, ami túlmutat az emberi értelmen: a Végtelen gyermekké lett és belépett az emberiségbe. Azonban ugyanez az Isten nem léphet be szívembe, ha nem nyitok neki ajtót. Porta fidei! A hit kapuja! Megrémülhetnénk fordított mindenhatóságunk előtt. Az embernek ez a hatalma, hogy elzárkózzon Istentől, félelemmel tölthet el. De íme, a valóság, amely elűzi ezt a sötét gondolatot, a remény, amely legyőzi a félelmet: az igazság kisarjadt!

Isten megszületett! „A föld megadta gyümölcsét (Zsolt 67,7). Igen, van jó föld, egészséges, minden önzéstől és minden bezárkózástól mentes föld. A világon van egy föld, amelyet Isten készített, hogy eljöjjön, és közöttünk lakjon. Van egy lakhelye, hogy jelen legyen a világban. Ez a föld létezik és ma is, 2012-ben, ebből a földből kisarjadt az igazság! Ezért van remény a világon, egy megbízható remény, a legnehezebb pillanatokban és helyzetekben is. Az igazság kisarjadt, elhozva a szeretetet, az igazságosságot és a békét.

Igen, a béke sarjadjon ki a szíriai lakosságnak, amelyet mélyen megsebez és megoszt egy konfliktus, amely nem kíméli még a védteleneket sem és ártatlan áldozatokat arat. Ismételten felhívást intézek, hogy szűnjön meg a vérontás, könnyítsék meg a menekültek és a kitelepítettek megsegítését és a párbeszéd révén keressék a konfliktus politikai megoldását.

A béke sarjadjon ki a Földön, ahol a Megváltó született és Ő adjon bátorságot az izraelieknek és palesztinoknak, hogy véget vessenek a túl sok éve tartó harcnak és megosztottságnak, és határozottan lépjenek a tárgyalások útjára.

Észak-Afrika országaiban, amelyek mély változásokon mennek keresztül egy új jövőt keresve – különösen Egyiptom szeretett és Jézus gyermeksége által megáldott földjén – az állampolgárok építsék együtt az igazságosságon alapuló társadalmat, a szabadság és minden személy méltóságának tiszteletét.

A béke sarjadjon ki Ázsia hatalmas földrészén. A Gyermek Jézus tekintsen jóakaratúan a kontinens számos népére, különös tekintettel azokra, akik hisznek Benne. A Béke Fejedelme fordítsa tekintetét továbbá a Kínai Népköztársaság új vezetőire, akikre magasrendű feladat vár. Kívánom, hogy juttassák érvényre a vallások szerepét, mindenki tiszteletben tartásával, hogy a vallások hozzájárulhassanak egy szolidáris társadalom építéséhez, a nemes kínai nép és az egész világ javára.

Krisztus Karácsonya segítse elő, hogy Maliban visszatérjen a béke, Nigériában pedig az egyetértés. Nigériában kegyetlen terrorista merényletek továbbra is áldozatokat aratnak, különösen a keresztények között. A Megváltó nyújtson segítséget és vigaszt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részének és adjon békét Kenyának, ahol véres merényletek sújtották a polgári lakosságot és az istentiszteleti helyeket.

A Gyermek Jézus áldja meg a számos hívőt, akik Latin-Amerikában ünneplik őt. Növelje emberi és keresztény erényeiket, támogassa mindazokat, akik arra kényszerülnek, hogy elvándoroljanak családjaiktól és szülőföldjükről, erősítse meg a kormányzókat a fejlődésre és a bűnözés elleni küzdelemre tett elkötelezettségükben.

Kedves Testvérek! Szeretet és igazság, igazságosság és béke találkoztak egymással, megtestesültek Betlehemben a Máriától született emberben. Az az ember Isten Fia, Isten, aki megjelent a történelemben. Születése új élet sarja az egész emberiség számára. Bárcsak minden föld jó földdé válna, amely befogadja és kisarjasztja a szeretetet, az igazságot, az igazságosságot és a békét. Áldott Karácsonyt mindenkinek!

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.